Top 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng Chọn Lọc

Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng là một tài liệu mô tả và phân tích quá trình thực tập của bạn trong lĩnh vực phát triển website bán hàng. Báo cáo này thường được yêu cầu khi bạn kết thúc quá trình thực tập và nó cung cấp thông tin chi tiết về những gì bạn đã học được, kinh nghiệm đã thu được và đóng góp của bạn trong việc phát triển website bán hàng.

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà báo cáo thực tập về website bán hàng có thể bao gồm:

 1. Giới thiệu về công ty và dự án: Bắt đầu báo cáo bằng cách giới thiệu về công ty mà bạn đã thực tập và dự án cụ thể mà bạn đã làm việc. Nêu rõ mục tiêu và phạm vi của dự án.
 2. Mô tả công nghệ và công cụ: Đề cập đến công nghệ và công cụ mà bạn đã sử dụng trong quá trình phát triển website bán hàng, ví dụ như ngôn ngữ lập trình, framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, và các công cụ hỗ trợ khác.
 3. Phân tích yêu cầu và thiết kế: Trình bày quá trình phân tích yêu cầu từ khách hàng hoặc từ dự án, và cách bạn đã thiết kế cấu trúc website bán hàng. Nêu rõ các chức năng và tính năng chính của website.
 4. Quá trình phát triển: Mô tả quá trình phát triển website bán hàng từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến triển khai. Đề cập đến các công việc cụ thể mà bạn đã thực hiện, như tạo giao diện người dùng, xử lý đơn hàng, tích hợp cổng thanh toán, tối ưu hóa hiệu suất, v.v.
 5. Kiểm thử và chất lượng: Trình bày quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng của website bán hàng. Nêu rõ các phương pháp kiểm thử mà bạn đã sử dụng và kết quả thu được.
 6. Kinh nghiệm và học hỏi: Chia sẻ về những kinh nghiệm, thách thức và học hỏi trong quá trình thực tập. Đề cập đến các vấn đề mà bạn đã gặp phải và cách bạn đã giải quyết chúng.
 7. Đóng góp và kết quả: Trình bày về những đóng góp của bạn trong quá trình thực tập và kết quả mà bạn đã đạt được. Nêu rõ công việc hoàn thành, các tính năng hoặc cải tiến bạn đã thêm vào website bán hàng, và những cách mà công việc của bạn đã cải thiện hoặc tăng cường trải nghiệm của người dùng.
 8. Hệ thống hỗ trợ và hướng dẫn: Mô tả về hệ thống hỗ trợ và hướng dẫn mà bạn đã nhận được từ nhóm hoặc giám sát trong quá trình thực tập. Đề cập đến sự hỗ trợ và bên cạnh trong việc giải quyết khó khăn và phát triển kỹ năng của bạn.
 9. Đánh giá cá nhân: Tự đánh giá về hiệu suất của bản thân trong quá trình thực tập. Trình bày về những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của bạn trong lĩnh vực phát triển website bán hàng, cũng như những kế hoạch để phát triển và nâng cao kỹ năng của mình.
 10. Kết luận: Tổng kết báo cáo thực tập với một bản tóm tắt ngắn gọn về trải nghiệm của bạn trong quá trình thực tập và những kết quả đạt được. Đưa ra nhận định tổng quan về giá trị của quá trình thực tập và những học hỏi mà bạn đã rút ra từ nó.

Báo Cáo Thực Tập Về Website Bán Hàng nên được viết một cách chi tiết và có cấu trúc rõ ràng. Hãy đảm bảo rằng bạn mô tả đầy đủ các bước quan trọng và cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa công việc của mình. Ngoài ra, hãy sử dụng ngôn ngữ chính xác và trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp và dễ hiểu.

Trong quá trình làm bài nếu các bạn gặp khó khăn hay cần chỉnh sửa, hoàn thiện bài làm chọn gói thì hãy tham khảo dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ của Team Luận Văn hoặc bạn có thể trao đổi trực tiếp qua Zalo/tele : 0909232620

Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

Phương pháp làm báo cáo thực tập về website bán hàng có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Xác định cấu trúc báo cáo: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, hãy xác định cấu trúc tổ chức của nó. Xác định các phần chính mà bạn muốn bao gồm, chẳng hạn như giới thiệu, mô tả dự án, quá trình phát triển, kết quả và kết luận. Điều này giúp bạn tổ chức thông tin một cách rõ ràng và dễ đọc.
 2. Thu thập thông tin: Thu thập thông tin liên quan đến quá trình thực tập và công việc đã làm trong việc phát triển website bán hàng. Xem xét các ghi chú, báo cáo hàng ngày, tài liệu dự án, mã nguồn, sơ đồ thiết kế, bản vẽ giao diện người dùng và bất kỳ tài liệu nào khác có liên quan. Điều này giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về quá trình và kết quả của công việc của mình.
 3. Viết phần giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng phần giới thiệu, giới thiệu về công ty mà bạn đã thực tập, dự án cụ thể mà bạn đã làm việc và mục tiêu của báo cáo.
 4. Mô tả quá trình phát triển: Trình bày chi tiết về quá trình phát triển website bán hàng. Mô tả công nghệ, công cụ và phương pháp bạn đã sử dụng. Đặc biệt, tập trung vào các bước quan trọng như phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai.
 5. Nêu rõ kết quả và đóng góp: Trình bày chi tiết về kết quả của công việc của bạn trong quá trình thực tập. Nêu rõ các tính năng, chức năng và cải tiến mà bạn đã thêm vào website bán hàng. Đánh giá công việc của mình dựa trên các mục tiêu ban đầu và đề cập đến sự đóng góp của bạn trong việc phát triển dự án.
 6. Đánh giá và phân tích: Phân tích những thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và cách bạn đã vượt qua chúng. Đánh giá kỹ năng và kiến thức của bạn trước và sau quá trình thực t
 7. Trình bày kinh nghiệm và học hỏi: Chia sẻ về những kinh nghiệm, thách thức và học hỏi trong quá trình thực tập. Đề cập đến những vấn đề bạn đã gặp phải và cách bạn đã giải quyết chúng. Hãy mô tả cả những thành công và thất bại mà bạn đã trải qua và những bài học mà bạn đã rút ra từ đó. Điều này cho thấy sự phát triển cá nhân và khả năng xử lý vấn đề của bạn trong quá trình thực tập.
 8. Tổng kết và đánh giá cá nhân: Tổng kết báo cáo bằng cách trình bày lại các điểm chính và kết quả quan trọng đã được đề cập. Đưa ra nhận định tổng quan về giá trị của quá trình thực tập và những học hỏi mà bạn đã rút ra từ đó. Đồng thời, tự đánh giá về hiệu suất của bản thân trong quá trình thực tập. Nhìn lại những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của bạn trong lĩnh vực phát triển website bán hàng và đề xuất kế hoạch để phát triển và nâng cao kỹ năng của mình trong tương lai.
 9. Biên tập và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy đọc lại nó và chỉnh sửa để đảm bảo tính logic, sự rõ ràng và đầy đủ thông tin. Kiểm tra ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu để đảm bảo báo cáo được viết một cách chính xác và chuyên nghiệp.
 10. Đánh giá lại và xin phản hồi: Trước khi gửi báo cáo, hãy xem xét lại toàn bộ nội dung và đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mục tiêu của báo cáo. Nếu có thể, hãy xin phản hồi từ giám sát viên, người hướng dẫn hoặc những người có liên quan để cải thiện báo cáo của bạn trước khi hoàn thiện và nộp.

Nhớ rằng báo cáo thực tập nên được viết một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và logic. Đồng thời, hãy sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng đọc và tuân thủ theo các yêu cầu và hướng dẫn cụ

Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng
Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

Công Việc Thực Tập Sinh Viên Thực Tập Website Bán Hàng

Công việc của sinh viên thực tập trong lĩnh vực website bán hàng có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Nghiên cứu và phân tích yêu cầu: Nắm vững yêu cầu của khách hàng hoặc dự án liên quan đến website bán hàng. Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, phân tích người dùng và xác định các chức năng, tính năng và giao diện phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 2. Thiết kế giao diện người dùng: Xây dựng wireframe và thiết kế giao diện người dùng cho website bán hàng. Tạo ra các bản vẽ, sơ đồ màn hình và các phần tử giao diện cần thiết để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt và tăng tính thẩm mỹ.
 3. Phát triển và lập trình: Sử dụng ngôn ngữ lập trình và các công nghệ web như HTML, CSS, JavaScript, PHP hoặc các framework như Laravel, Django, để xây dựng các chức năng và tính năng của website bán hàng. Tạo giao diện tương tác, xử lý đơn hàng, quản lý sản phẩm và các tính năng khác.
 4. Tối ưu hóa hiệu suất: Đảm bảo website hoạt động một cách mượt mà và nhanh chóng bằng cách tối ưu hóa mã nguồn, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, và sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa hình ảnh và tải trang.
 5. Tích hợp cổng thanh toán: Phát triển tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến để khách hàng có thể thực hiện thanh toán một cách an toàn và tiện lợi trên website bán hàng. Đảm bảo tích hợp được thực hiện một cách đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.
 6. Kiểm thử và gỡ lỗi: Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm tra tính năng và xác minh tính đúng đắn của website bán hàng. Ghi nhận và gỡ lỗi nếu có bất kỳ vấn đề nào và đảm bảo rằng website hoạt động một cách ổn định và đáng tin cậy.
 7. Tài liệu hóa và bảo trì: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng hoặc người quản lý website. Đồng thời, h
 8. Tương tác và làm việc trong nhóm: Tham gia vào các cuộc họp và tương tác với các thành viên trong nhóm phát triển website bán hàng. Thảo luận với đồng nghiệp về các yêu cầu, thiết kế, vấn đề kỹ thuật và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất. Hợp tác trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện công việc.
 9. Học hỏi và nâng cao kỹ năng: Sử dụng thời gian thực tập để học hỏi và nâng cao kỹ năng. Tìm hiểu các công nghệ mới, framework và các tiêu chuẩn phát triển web để cập nhật kiến thức của mình. Tham gia vào các khóa học trực tuyến hoặc đào tạo nếu có để phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
 10. Ghi chú và báo cáo tiến độ: Ghi lại các hoạt động và tiến độ công việc trong quá trình thực tập. Làm việc với giám sát viên hoặc người hướng dẫn để cung cấp báo cáo tiến độ định kỳ và nhận phản hồi về hiệu suất làm việc.
 11. Tư duy sáng tạo và đề xuất cải tiến: Đóng góp ý tưởng và đề xuất cải tiến cho website bán hàng. Tư duy sáng tạo trong việc tìm kiếm các cách để tăng cường trải nghiệm người dùng, cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa quy trình làm việc.
 12. Thực hiện các yêu cầu khác: Các công việc khác liên quan đến phát triển website bán hàng như tạo báo cáo, phân tích dữ liệu, tối ưu hóa SEO, tương tác với khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.

Công việc của sinh viên thực tập trong lĩnh vực website bán hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và phạm vi dự án cụ thể. Tuy nhiên, các nhiệm vụ trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về công việc mà sinh viên thực tập có thể thực hiện trong quá trình thực tập website bán hàng.

Tài liệu tham khảo : Trọn Bộ Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng Từ Khóa Trước

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập về website bán hàng có thể gồm các gợi ý và nguyên tắc sau:

 1. Lập kế hoạch và tổ chức: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, lập kế hoạch thời gian và quyết định cấu trúc tổ chức của báo cáo. Xác định các phần chính như giới thiệu, mô tả dự án, quá trình phát triển, kết quả và kết luận. Tạo ra một lịch trình để đảm bảo việc viết và chỉnh sửa báo cáo được hoàn thành đúng thời hạn.
 2. Mô tả chi tiết dự án: Trình bày thông tin về dự án website bán hàng mà bạn đã thực tập. Nêu rõ mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của dự án. Cung cấp thông tin về công nghệ và công cụ mà bạn đã sử dụng để phát triển website.
 3. Mô tả quá trình phát triển: Đưa ra một cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển dự án. Trình bày các bước quan trọng như phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai. Mô tả cách bạn đã áp dụng các phương pháp và kỹ thuật trong mỗi giai đoạn của quá trình phát triển.
 4. Kỹ thuật và công nghệ: Mô tả kỹ thuật và công nghệ mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Đưa ra lý do chọn lựa các công nghệ cụ thể và giải thích cách chúng đã hỗ trợ quá trình phát triển và đáp ứng yêu cầu của dự án.
 5. Kết quả và đóng góp: Trình bày chi tiết về kết quả của công việc của bạn trong quá trình thực tập. Nêu rõ các tính năng, chức năng và cải tiến mà bạn đã thêm vào website bán hàng. Đánh giá công việc của mình dựa trên các mục tiêu ban đầu và đề cập đến sự đóng góp của bạn trong việc phát triển dự án.
 6. Phân tích và đánh giá: Phân tích những thách thức và khó khăn mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập. Đánh giá kỹ năng và kiến thức của bạn trước và sau quá trình thực tập. Nhận xét về những điểm mạnh
 7. Mô tả kinh nghiệm và học hỏi: Chia sẻ về những kinh nghiệm, thách thức và học hỏi mà bạn đã trải qua trong quá trình thực tập. Đề cập đến những vấn đề bạn đã gặp phải và cách bạn đã giải quyết chúng. Mô tả cả những thành công và thất bại mà bạn đã trải qua và những bài học mà bạn đã rút ra từ đó. Điều này cho thấy sự phát triển cá nhân và khả năng xử lý vấn đề của bạn trong quá trình thực tập.
 8. Tự đánh giá và phản hồi: Tự đánh giá về hiệu suất của bản thân trong quá trình thực tập. Nhìn lại những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của bạn trong lĩnh vực phát triển website bán hàng. Đề xuất kế hoạch để phát triển và nâng cao kỹ năng của mình trong tương lai. Tạo cơ hội để nhận phản hồi từ giám sát viên, người hướng dẫn hoặc các thành viên khác trong nhóm để cải thiện và phát triển kỹ năng của bạn.
 9. Biên tập và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy đọc lại nó và chỉnh sửa để đảm bảo tính logic, sự rõ ràng và đầy đủ thông tin. Kiểm tra ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu để đảm bảo báo cáo được viết một cách chính xác và chuyên nghiệp.
 10. Đánh giá lại và cải thiện: Trước khi hoàn thiện và nộp báo cáo, hãy xem xét lại toàn bộ nội dung và đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mục tiêu của báo cáo. Nếu có thể, nhờ người khác đọc qua báo cáo và cung cấp ý kiến phản hồi để cải thiện nội dung và cấu trúc báo cáo của bạn.
 11. Tinh chỉnh và tạo sự chuyên nghiệp: Đảm bảo rằng báo cáo của bạn được trình bày một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn. Kiểm tra lại định dạng, trình bày, chú thích và tham chiếu. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp và tránh sử dụng ngôn ngữ không chính xác hoặc mơ hồ.
 12. Xin phản hồi và hoàn thiện: Sau khi hoàn thành bản báo cáo, hãy xin phản hồi từ người hướng dẫn hoặc giám sát viên của bạn. Nhận xét và đánh giá từ người khác sẽ giúp bạn cải thiện và hoàn thiện báo cáo của mình. Chấp nhận ý kiến phản hồi và áp dụng những cải tiến cần thiết vào bản báo cáo cuối cùng.
 13. Kiểm tra lỗi và định dạng: Trước khi nộp báo cáo, hãy kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả và định dạng. Đảm bảo rằng các đoạn văn được sắp xếp một cách logic và hợp lý. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có lỗi đánh máy hay thiếu sót nào trong báo cáo.
 14. Tạo bìa và tóm tắt: Tạo bìa báo cáo chuyên nghiệp bao gồm tiêu đề, tên của bạn, tên trường và ngày hoàn thành. Đính kèm tóm tắt ngắn gọn của báo cáo để cung cấp một cái nhìn tổng quan về nội dung và kết quả của quá trình thực tập.
 15. Gửi và nộp báo cáo: Cuối cùng, gửi báo cáo của bạn cho người hướng dẫn hoặc giám sát viên theo yêu cầu. Đảm bảo tuân thủ các quy định và hạn chế về thời gian nộp báo cáo.
 16. Đón nhận phản hồi: Khi bạn nhận được phản hồi về báo cáo, hãy đọc và đánh giá nó một cách cẩn thận. Sử dụng phản hồi để cải thiện kỹ năng viết và hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Đây cũng là cơ hội để bạn học hỏi và phát triển trong quá trình thực tập của mình.

Nhớ rằng việc viết báo cáo thực tập không chỉ là việc trình bày thông tin một cách cơ bản, mà còn là cách để bạn trình bày kỹ năng, kiến thức và sự phát triển cá nhân của mình trong lĩnh vực phát triển website bán hàng.

Tài liệu tham khảo : Top 99 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Bán Hàng Được Chọn Lọc

Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

Cấu trúc bài báo cáo thực tập về website bán hàng có thể bao gồm các phần sau:

 1. Bìa: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên của bạn, tên trường và khoa, tên công ty hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập, ngày hoàn thành.
 2. Lời cam đoan: Một phần ngắn gọn mô tả rằng báo cáo là công trình nghiên cứu của bạn và tất cả thông tin được trình bày là chính xác và đáng tin cậy.
 3. Tóm tắt: Một bản tóm tắt ngắn gọn về nội dung báo cáo, bao gồm mục tiêu của dự án, quá trình phát triển, kết quả và đóng góp của bạn.
 4. Giới thiệu: Mô tả tổng quan về dự án và mục tiêu của báo cáo. Nêu rõ vấn đề cần giải quyết và lý do lựa chọn dự án website bán hàng.
 5. Mô tả dự án: Trình bày chi tiết về dự án website bán hàng mà bạn đã thực tập. Bao gồm yêu cầu, phạm vi, thiết kế giao diện, chức năng và tính năng của website.
 6. Phương pháp: Mô tả các phương pháp và công nghệ mà bạn đã sử dụng trong quá trình phát triển website bán hàng. Đề cập đến quy trình làm việc, công cụ và ngôn ngữ lập trình đã được áp dụng.
 7. Quá trình phát triển: Mô tả chi tiết về quá trình phát triển website. Bao gồm các giai đoạn, bước tiến, các vấn đề và thách thức gặp phải, cũng như cách bạn đã giải quyết chúng.
 8. Kết quả và đóng góp: Trình bày chi tiết về kết quả của công việc của bạn. Liệt kê các chức năng, tính năng, và cải tiến mà bạn đã đóng góp vào website. Đánh giá hiệu suất và đạt được mục tiêu ban đầu của dự án.
 9. Phân tích và đánh giá: Phân tích những thách thức và khó khăn bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập. Đánh giá kỹ năng và kiến thức của bạn trước và sau quá trình thực tập. Nhận xét về những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của bạn.
 10. Kinh nghiệm và học hỏi: Chia sẻ về những kinh nghiệm, thách thức và học hỏi mà bạn đã trải qua trong quá trình thực tập. Đề cập đến những vấn đề bạn đã gặp phải và cách bạn đã giải quyết chúng. Mô tả cả những thành công và thất bại mà bạn đã trải qua và những bài học mà bạn đã rút ra từ đó. Điều này cho thấy sự phát triển cá nhân và khả năng xử lý vấn đề của bạn trong quá trình thực tập.
 11. Tự đánh giá và phản hồi: Tự đánh giá về hiệu suất của bản thân trong quá trình thực tập. Nhìn lại những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của bạn trong lĩnh vực phát triển website bán hàng. Đề xuất kế hoạch để phát triển và nâng cao kỹ năng của mình trong tương lai. Tạo cơ hội để nhận phản hồi từ giám sát viên, người hướng dẫn hoặc các thành viên khác trong nhóm để cải thiện và phát triển kỹ năng của bạn.
 12. Kết luận: Tổng kết lại quá trình thực tập và báo cáo. Đánh giá tổng quan về thành công của dự án và đóng góp của bạn. Nêu ra những kết quả quan trọng và những bài học quan trọng mà bạn đã học được từ quá trình thực tập.
 13. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, sách, trang web hoặc nguồn tài liệu khác mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập và viết báo cáo.
 14. Phụ lục: Nếu cần, đính kèm các phụ lục như mã nguồn, hình ảnh, biểu đồ hoặc tài liệu khác để hỗ trợ và minh họa cho nội dung báo cáo.
 15. Lời cảm ơn: Ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cá nhân, giáo viên, người hướng dẫn hoặc đồng nghiệp đã hỗ trợ bạn trong quá trình thực tập và viết báo cáo.
 16. Phụ trách và ngày hoàn thành: Đề xuất tên người phụ trách việc thực tập và ghi lại ngày hoàn thành báo cáo.
100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng
100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

Dưới đây là 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích và thiết kế giao diện website bán hàng.
 2. Phát triển chức năng đăng ký và đăng nhập trên website bán hàng.
 3. Tối ưu hóa trang thanh toán trên website bán hàng.
 4. Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm trên website bán hàng.
 5. Tạo trang giỏ hàng động trên website bán hàng.
 6. Tối ưu hóa tốc độ tải trang trên website bán hàng.
 7. Phân tích và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên website bán hàng.
 8. Xây dựng hệ thống đánh giá và nhận xét sản phẩm trên website bán hàng.
 9. Phát triển tính năng tìm kiếm nâng cao trên website bán hàng.
 10. Xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng trên website bán hàng.
 11. Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến vào website bán hàng.
 12. Phân tích và thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm trên website bán hàng.
 13. Xây dựng tính năng giảm giá và khuyến mãi trên website bán hàng.
 14. Tạo trang blog và nội dung marketing trên website bán hàng.
 15. Phát triển tính năng đặt hàng nhanh trên website bán hàng.
 16. Xây dựng tính năng chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội từ website bán hàng.
 17. Tối ưu hóa trang danh mục sản phẩm trên website bán hàng.
 18. Phân tích và cải thiện tính năng tương tác và giỏ hàng trên website bán hàng.
 19. Xây dựng tính năng đăng ký nhận tin tức và thông báo từ website bán hàng.
 20. Phát triển tính năng theo dõi đơn hàng và vận chuyển trên website bán hàng.
 21. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng Tối ưu hóa trang chi tiết sản phẩm trên website bán hàng.
 22. Xây dựng tính năng đánh giá và xếp hạng sản phẩm trên website bán hàng.
 23. Phân tích và tối ưu hóa cấu trúc menu và điều hướng trên website bán hàng.
 24. Tạo tính năng so sánh sản phẩm trên website bán hàng.
 25. Xây dựng tính năng giỏ hàng tiếp tục mua sắm sau khi đăng nhập trên website bán hàng.
 26. Phân tích và tối ưu hóa hệ thống bộ lọc sản phẩm trên website bán hàng.
 27. Phân tích và tối ưu hóa hệ thống bộ lọc sản phẩm trên website bán hàng.
 28. Xây dựng tính năng đặt hàng trước và đặt hàng sau khi ra mắt trên website bán hàng.
 29. Phân tích và cải thiện quy trình đăng ký thành viên trên website bán hàng.
 30. Tạo tính năng theo dõi và thông báo lỗi sản phẩm trên website bán hàng.
 31. Phát triển tính năng đặt hàng thông qua ứng dụng di động trên website bán hàng.
 32. Xây dựng tính năng tạo danh sách yêu thích sản phẩm trên website bán hàng.
 33. Phân tích và cải thiện quy trình trả hàng và hoàn tiền trên website bán hàng.
 34. Tạo tính năng đặt hàng nhanh thông qua thanh toán một lần trên website bán hàng.
 35. Phát triển tính năng chat trực tiếp với nhân viên hỗ trợ trên website bán hàng.
 36. Xây dựng tính năng đề xuất sản phẩm dựa trên hành vi mua hàng của người dùng trên website bán hàng.
 37. Phân tích và cải thiện tính năng theo dõi và cập nhật đơn hàng trên website bán hàng.
 38. Tạo tính năng đặt hàng trực tiếp từ danh sách yêu thích trên website bán hàng.
 39. Phát triển tính năng đặt hàng đa ngôn ngữ trên website bán hàng.
 40. Xây dựng tính năng tự động tạo mã giảm giá và phiếu quà tặng trên website bán hàng.
 41. Phân tích và cải thiện tính năng tìm kiếm theo vị trí địa lý trên website bán hàng.
 42. Báo Cáo Thực Tập Về Website Bán Hàng Tạo tính năng đặt hàng hàng loạt trên website bán hàng.
 43. Phát triển tính năng tạo báo cáo thống kê và phân tích doanh thu trên website bán hàng.
 44. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người bán trên website bán hàng.
 45. Phân tích và cải thiện tính năng chia sẻ thông tin sản phẩm lên mạng xã hội từ website bán hàng.
 46. Tạo tính năng đặt hàng trực tiếp từ trang danh mục sản phẩm trên website bán hàng.
 47. Phát triển tính năng tạo hồ sơ và đánh giá người bán trên website bán hàng.
 48. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người dùng trên website bán hàng.
 49. Phân tích và cải thiện tính năng định vị sản phẩm trên bản đồ địa lý trên website bán hàng.
 50. Tạo tính năng tùy chỉnh và lưu trữ thông tin thanh toán trên website bán hàng.
 51. Phát triển tính năng đặt hàng thông qua trợ lý ảo trên website bán hàng.
 52. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người dùng bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội trên website bán hàng.
 53. Phân tích và cải thiện tính năng gợi ý sản phẩm liên quan trên website bán hàng.
 54. Tạo tính năng đặt hàng thông qua ứng dụng đồng hồ thông minh trên website bán hàng.
 55. Phát triển tính năng tạo gian hàng trực tuyến cho người bán trên website bán hàng.
 56. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người dùng doanh nghiệp trên website bán hàng.
 57. Phân tích và cải thiện tính năng tư vấn sản phẩm thông qua trí tuệ nhân tạo trên website bán hàng.
 58. Tạo tính năng đặt hàng thông qua SMS trên website bán hàng.
 59. Phát triển tính năng tích hợp trò chuyện trực tiếp với khách hàng trên website bán hàng.
 60. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người bán doanh nghiệp trên website bán hàng.
 61. Phân tích và cải thiện tính năng chương trình khách hàng thân thiết trên website bán hàng.
 62. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Website Bán Hàng Tạo tính năng đặt hàng thông qua giọng nói trên website bán hàng.
 63. Phát triển tính năng tạo mô hình dự đoán xu hướng mua hàng trên website bán hàng.
 64. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người bán cá nhân trên website bán hàng.
 65. Phân tích và cải thiện tính năng đánh giá và xếp hạng người bán trên website bán hàng.
 66. Tạo tính năng đặt hàng thông qua trợ lý ảo giọng nói trên website bán hàng.
 67. Phát triển tính năng tạo giao diện và chức năng đa ngôn ngữ trên website bán hàng.
 68. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người mua trên website bán hàng.
 69. Phân tích và cải thiện tính năng gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng của người dùng trên website bán hàng. 70
 70. Tạo tính năng đặt hàng thông qua ứng dụng trò chơi trên website bán hàng.
 71. Phát triển tính năng tạo bảng xếp hạng sản phẩm phổ biến trên website bán hàng.
 72. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người dùng bằng email trên website bán hàng.
 73. Phân tích và cải thiện tính năng tương tác và giao tiếp với khách hàng trên website bán hàng.
 74. Tạo tính năng đặt hàng thông qua kết nối NFC trên website bán hàng.
 75. Phát triển tính năng tạo gian hàng chuyên nghiệp cho người bán trên website bán hàng.
 76. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người dùng bằng số điện thoại di động trên website bán hàng.
 77. Phân tích và cải thiện tính năng tối ưu hóa SEO trên website bán hàng.
 78. Tạo tính năng đặt hàng thông qua ứng dụng thẻ thông minh trên website bán hàng.
 79. Phát triển tính năng tích hợp phương thức thanh toán truyền thống trên website bán hàng.
 80. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người dùng VIP trên website bán hàng.
 81. Phân tích và cải thiện tính năng tư vấn sản phẩm thông qua chatbot trên website bán hàng.
 82. Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng Tạo tính năng đặt hàng thông qua kết nối Bluetooth trên website bán hàng.
 83. Phát triển tính năng tạo hồ sơ và đánh giá khách hàng trên website bán hàng.
 84. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người bán VIP trên website bán hàng.
 85. Phân tích và cải thiện tính năng xác thực hai yếu tố trên website bán hàng.
 86. Tạo tính năng đặt hàng thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên website bán hàng.
 87. Phát triển tính năng tích hợp hệ thống đánh giá của bên thứ ba trên website bán hàng.
 88. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người mua VIP trên website bán hàng.
 89. Phân tích và cải thiện tính năng giao diện người dùng trên các thiết bị di động trên website bán hàng.
 90. Tạo tính năng đặt hàng thông qua công nghệ nhận dạng vân tay trên website bán hàng.
 91. Phân tích và cải thiện tính năng tìm kiếm theo giá trị đơn hàng trên website bán hàng.
 92. Tạo tính năng đặt hàng thông qua công nghệ nhận dạng giọng nói trên website bán hàng.
 93. Phát triển tính năng tạo hồ sơ và đánh giá sản phẩm từ người dùng trên website bán hàng.
 94. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người bán hàng VIP trên website bán hàng.
 95. Phân tích và cải thiện tính năng tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ trang trên website bán hàng.
 96. Tạo tính năng đặt hàng thông qua công nghệ nhận dạng chữ ký điện tử trên website bán hàng.
 97. Phát triển tính năng tích hợp chức năng tạo và quản lý danh sách yêu thích trên website bán hàng.
 98. Xây dựng tính năng đăng ký và quản lý tài khoản người mua hàng VIP trên website bán hàng.
 99. Phân tích và cải thiện tính năng đánh giá và xếp hạng sản phẩm từ người dùng trên website bán hàng.
 100. Tạo tính năng đặt hàng thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo trên website bán hàng.

Kho Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng

Bài mẫu 1: Báo cáo thực tập Xây dựng Website bán hàng qua mạng

Tải Miễn Phí

Bài mẫu 2: Phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý website bán hàng thiết bị máy tính

Tải Miễn Phí

Bài mẫu 3: Xây dựng và thiết kế trang wed bán Laptop trực tuyến qua mạng tại Công ty TNHH Tin học – Điện tử – Viễn thông GiGaCom

Tải Miễn Phí

Trên đây là 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Website Bán Hàng mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, hãy lựa chọn đề tài phù hợp với khả năng và quyền lợi của bạn trong quá trình thực tập. Nếu vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện được bài làm, các bạn gặp bế tắc không biết bắt đầu từ đâu thì đừng chần chờ hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline sđt/zalo/tele : 0909232620, tổng đài của chúng tôi luôn chào đón các bạn. Chúc các bạn thành công. 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149