Kinh Nghiệm Làm Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 10Đ

Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh là một báo cáo tổng hợp mô tả kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một giai đoạn cụ thể, thường là trong quá trình thực tập. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu quả và thành tựu của doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Báo cáo thực tập xác định kết quả kinh doanh thường bao gồm các thành phần sau:

 1. Tổng quan về doanh nghiệp: Báo cáo bắt đầu bằng việc cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm lĩnh vực hoạt động, sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 2. Mục tiêu kinh doanh: Báo cáo xác định và trình bày các mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra cho giai đoạn thực tập. Các mục tiêu này có thể liên quan đến doanh số bán hàng, lợi nhuận, tăng trưởng thị trường, hoặc bất kỳ chỉ số nào quan trọng cho doanh nghiệp.
 3. Phân tích môi trường kinh doanh: Báo cáo đưa ra một cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động trong đó, bao gồm các yếu tố về thị trường, cạnh tranh, kỷ luật pháp lý và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến kinh doanh.
 4. Phân tích SWOT: Báo cáo cung cấp một phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Mối đe dọa) của doanh nghiệp, đánh giá các yếu điểm và ưu thế của doanh nghiệp, cũng như các cơ hội và mối đe dọa tiềm năng.
 5. Kết quả kinh doanh: Phần này trình bày các kết quả kinh doanh đã đạt được trong giai đoạn thực tập, bao gồm doanh số, lợi nhuận, tăng trưởng và các chỉ số tài chính khác. Báo cáo thường so sánh các kết quả này với các mục tiêu đã đề ra để
 6. Phân tích đánh giá: Báo cáo thực tập xác định kết quả kinh doanh cung cấp một phân tích đánh giá chi tiết về các kết quả kinh doanh đã đạt được. Bằng cách so sánh kết quả thực tế với các mục tiêu đã đề ra, báo cáo đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đưa ra những nhận định về sự thành công, thất bại hoặc tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.
 7. Đề xuất cải tiến: Dựa trên phân tích kết quả kinh doanh và đánh giá, báo cáo thực tập cung cấp các đề xuất và giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu suất kinh doanh. Điều này có thể bao gồm các khuyến nghị về quản lý tài chính, marketing, cải thiện quy trình hoặc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
 8. Kết luận: Báo cáo thực tập kết thúc bằng một phần kết luận, trong đó tóm tắt những điểm chính và kết quả quan trọng nhất từ báo cáo. Kết luận cũng có thể bao gồm những nhận định tổng quan về kinh nghiệm và học hỏi từ quá trình thực tập.

Báo cáo thực tập xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất của một doanh nghiệp và đưa ra đề xuất để cải thiện hoạt động kinh doanh trong tương lai. Nó cũng cung cấp một cơ sở thông tin quan trọng cho việc ra quyết định chiến lược và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong khi chia sẻ những thông tin hữu dụng cho các bạn làm bài thì Team Luận Văn có hỗ trợ viết báo cáo thực tập giá rẻ. Nếu vì lý do nào đó bạn không thể hoàn thiện bài làm tốt nghiệp thì hãy chúng tôi giúp bạn, với kinh nghiêm hơn 10 năm trong nghề chúng tôi cam đoan sẽ mang đến cho bạn kết quả hơn cả mong đợi của các bạn, hãy liên hệ trực tiếp về tổng đài sđt/zalo/tele : 0909232620 để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Để làm Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, bạn có thể áp dụng các phương pháp và quy trình sau đây:

 1. Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định mục tiêu cho báo cáo thực tập của bạn. Điều này có thể bao gồm việc xác định các chỉ số kinh doanh chính mà bạn muốn đánh giá, như doanh số bán hàng, lợi nhuận, tăng trưởng thị trường, hoặc các chỉ số tài chính khác.
 2. Thu thập dữ liệu: Tiếp theo, thu thập dữ liệu liên quan đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn thực tập. Dữ liệu có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng, dữ liệu về khách hàng, hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Phân tích dữ liệu: Tiến hành phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về các kết quả kinh doanh đã đạt được. Áp dụng các phương pháp phân tích thích hợp để tìm ra xu hướng, mối quan hệ, và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Điều này có thể bao gồm phân tích SWOT, phân tích tỷ lệ tăng trưởng, phân tích so sánh với các đối thủ cạnh tranh, và các phương pháp khác tùy thuộc vào mục tiêu và ngành công nghiệp của doanh nghiệp.
 4. Đánh giá kết quả: Dựa trên phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả kinh doanh đã đạt được so với mục tiêu đã đề ra. Xác định những thành công và thất bại, những yếu điểm và ưu thế của doanh nghiệp, cũng như các cơ hội và mối đe dọa tiềm năng.
 5. Chuẩn bị báo cáo: Sắp xếp và tổ chức các thông tin đã thu thập và phân tích vào báo cáo. Đảm bảo báo cáo có cấu trúc rõ ràng và dễ đọc, bao gồm các phần như tổng quan về doanh nghiệp, mục tiêu kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích SWOT, kết quả kinh doanh, phân tích đánh giá, và
 6. Đưa ra đề xuất và giải pháp: Dựa trên phân tích kết quả và đánh giá, đề xuất các giải pháp và cải tiến để nâng cao hiệu suất kinh doanh. Đưa ra những khuyến nghị cụ thể và chi tiết về cách cải thiện các yếu điểm, tận dụng cơ hội và đối phó với các mối đe dọa.
 7. Kết luận: Kết thúc báo cáo bằng phần kết luận tổng hợp những điểm quan trọng và kết quả chính từ báo cáo. Tóm tắt những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện hiệu suất kinh doanh.
 8. Ghi chú và tham khảo: Đảm bảo ghi chú các nguồn thông tin và tài liệu đã sử dụng trong quá trình thực hiện báo cáo. Bao gồm danh sách các tài liệu tham khảo và nguồn dữ liệu để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của báo cáo.
 9. Biên tập và trình bày: Kiểm tra và chỉnh sửa báo cáo để đảm bảo tính logic, rõ ràng và chính xác. Đảm bảo báo cáo được trình bày một cách chuyên nghiệp, bao gồm tiêu đề, mục lục, đánh số trang và các định dạng phù hợp.
 10. Đánh giá lại và cập nhật: Trước khi hoàn thành báo cáo, đánh giá lại toàn bộ nội dung để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Nếu cần, cập nhật báo cáo với thông tin mới nhất và kết quả mới nhất của doanh nghiệp.

Quy trình này giúp bạn tổ chức thông tin, phân tích kết quả kinh doanh và trình bày báo cáo một cách có logic và có giá trị. Hãy đảm bảo rằng báo cáo của bạn mang tính chất khách quan, dựa trên dữ liệu và thông tin chính xác để giúp đưa ra những quyết định và hướng phát triển tốt nhất cho doanh nghiệp.

Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Vị Trí Thực Tập Sinh Viên Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Vị trí thực tập sinh viên trong việc thực hiện báo cáo xác định kết quả kinh doanh có thể là một vị trí trong bộ phận Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản lý sản xuất hoặc chiến lược doanh nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về vị trí thực tập có liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh:

 1. Thực tập viên Kế toán: Trong vị trí này, sinh viên sẽ thực hiện việc thu thập và phân tích dữ liệu tài chính, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các chỉ số tài chính khác. Họ sẽ làm việc với bộ phận kế toán để xác định và đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Thực tập viên Tài chính: Sinh viên thực tập trong lĩnh vực tài chính sẽ tham gia vào việc phân tích và đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Họ sẽ nghiên cứu các chỉ số tài chính, thực hiện phân tích biểu đồ, và đề xuất các chiến lược tài chính để nâng cao hiệu suất kinh doanh.
 3. Thực tập viên Marketing: Trên vị trí này, sinh viên sẽ tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu khách hàng và đánh giá các chiến dịch tiếp thị. Họ sẽ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing và đề xuất các cải tiến để tăng doanh số và lợi nhuận.
 4. Thực tập viên Quản lý sản xuất: Trong vai trò này, sinh viên sẽ tham gia vào việc phân tích quy trình sản xuất, hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Họ sẽ đánh giá các chỉ số sản xuất, tìm hiểu về tiết kiệm chi phí và đề xuất các cải tiến để cải thiện hiệu quả sản xuất.
 5. Thực tập viên Chiến lược doanh nghiệp: Vị trí này yêu cầu sinh viên tham gia vào việc nghiên cứu và đánh giá môi trường kinh doanh, xác định cơ hội và mối đe dọa, và đề xuất chiến lược phát triển và mở rộng kinh doanh. Họ sẽ thực hiện phân tích SWOT và đánh giá các chiến lược cạnh tranh.
 6. Thực tập viên Quản lý dự án: Trong vai trò này, sinh viên thực tập sẽ tham gia vào việc quản lý và đánh giá các dự án kinh doanh. Họ sẽ thực hiện việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, định lượng và đánh giá kết quả của dự án. Sinh viên sẽ đề xuất cải tiến và giải pháp để tăng cường hiệu quả và thành công của dự án.
 7. Thực tập viên Phân tích dữ liệu: Trong vị trí này, sinh viên sẽ thực hiện việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Họ sẽ sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu để xác định xu hướng, mối quan hệ và nhận định về kết quả kinh doanh. Sinh viên sẽ đề xuất các biện pháp và chiến lược dựa trên phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
 8. Thực tập viên Nghiên cứu thị trường: Trong vai trò này, sinh viên thực tập sẽ tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị. Họ sẽ thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, xác định nhu cầu và sở thích của khách hàng, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị hiện tại và đề xuất các cải tiến để tăng doanh số và mở rộng thị trường.
 9. Thực tập viên Phát triển sản phẩm: Trong vị trí này, sinh viên sẽ tham gia vào quá trình phát triển và đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Họ sẽ thực hiện nghiên cứu thị trường, thu thập phản hồi từ khách hàng, và đề xuất cải tiến hoặc phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng cường kết quả kinh doanh.

Những vị trí trên chỉ là một số ví dụ phổ biến và không giới hạn. Tùy thuộc vào ngành công nghiệp và nhu cầu của doanh nghiệp, vị trí thực tập sinh viên trong việc xác định kết quả kinh doanh có thể thay đổi và được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo TT 133

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Khi viết Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, dưới đây là một số kinh nghiệm quan trọng để bạn có thể áp dụng:

 1. Thu thập và sắp xếp dữ liệu: Bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu kinh doanh từ các nguồn tin cậy như báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng, dữ liệu khách hàng và thông tin liên quan khác. Sắp xếp dữ liệu một cách có hệ thống và logic để dễ dàng xác định các chỉ số và kết quả kinh doanh quan trọng.
 2. Chọn phương pháp phân tích thích hợp: Áp dụng các phương pháp phân tích phù hợp để đánh giá kết quả kinh doanh. Có thể sử dụng phân tích tỷ lệ tăng trưởng, phân tích biểu đồ, phân tích so sánh với các đối thủ cạnh tranh, phân tích SWOT, phân tích điểm yếu và điểm mạnh, hoặc bất kỳ phương pháp nào phù hợp với mục tiêu và ngành công nghiệp của doanh nghiệp.
 3. Tạo cấu trúc rõ ràng và logic: Xây dựng cấu trúc báo cáo một cách rõ ràng và logic để dẫn dắt độc giả qua các phần chính. Bao gồm mục tiêu kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, kết quả kinh doanh, đánh giá và kết luận. Mỗi phần nên được trình bày một cách hợp lý và có sự liên kết với nhau.
 4. Sử dụng dữ liệu và bằng chứng: Hỗ trợ các phân tích và khẳng định bằng dữ liệu và bằng chứng cụ thể. Sử dụng số liệu, biểu đồ, bảng và ví dụ để minh họa và chứng minh các quan điểm và kết quả mà bạn đưa ra trong báo cáo.
 5. Đánh giá và đưa ra khuyến nghị: Đánh giá kết quả kinh doanh và xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa. Dựa trên đánh giá, đưa ra những khuyến nghị cụ thể và chi tiết về cách cải thiện hiệu suất kinh doanh, tận dụng cơ hội và đối phó với các mối đe dọa.
 6. Biên tập và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy đảm bảo rằng bạn biên tập và chỉnh sửa kỹ lưỡng. Kiểm tra lại các lỗi chính tả, ngữ pháp, cấu trúc câu và sắp xếp thông tin. Đảm bảo rằng câu văn được diễn đạt một cách rõ ràng và logic, và báo cáo trông chuyên nghiệp và dễ đọc.
 7. Trình bày và định dạng: Đảm bảo rằng báo cáo được trình bày một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn. Sử dụng tiêu đề, mục lục, đánh số trang và các định dạng phù hợp để tạo sự trực quan và dễ theo dõi. Sử dụng các đồ họa, biểu đồ và bảng để minh họa dữ liệu và tăng tính thẩm mỹ của báo cáo.
 8. Tham khảo và trích dẫn: Đảm bảo rằng bạn ghi chú và trích dẫn đúng các nguồn tham khảo và tài liệu đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và viết báo cáo. Điều này không chỉ đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo, mà còn tránh vi phạm bản quyền và quy định về trích dẫn.
 9. Tổ chức báo cáo: Sắp xếp các phần và mục trong báo cáo một cách hợp lý và có trật tự. Đảm bảo rằng các phần được đặt theo trình tự logic và có sự liên kết với nhau. Sử dụng các đầu mục, định dạng và khoảng cách để tạo sự rõ ràng và dễ theo dõi.
 10. Đánh giá lại và xem xét: Trước khi hoàn thành báo cáo, hãy đọc lại và xem xét toàn bộ nội dung để đảm bảo tính đầy đủ và logic. Kiểm tra xem các phân tích, đánh giá và khuyến nghị có mạch lạc và hợp lý hay không. Nếu cần, điều chỉnh và cập nhật báo cáo với thông tin mới nhất và kết quả kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp.

Tóm lại, việc viết báo cáo thực tập xác định kết quả kinh doanh yêu cầu sự tổ chức, phân tích cẩn thận

Tài liệu tham khảo : Tổng Hợp 200 Báo Cáo Thực Tập Kinh Doanh Quốc Tế Mới Nhất

Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Cấu trúc bài báo cáo thực tập xác định kết quả kinh doanh có thể được tổ chức theo các phần chính sau đây:

 1. Bìa và phần tựa: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên của sinh viên thực tập, tên doanh nghiệp và ngày hoàn thành báo cáo.
 2. Lời cam đoan: Một phần cam đoan cho thấy sự trung thực và chính xác của báo cáo.
 3. Mục lục: Liệt kê các phần chính trong báo cáo và số trang tương ứng.
 4. Giới thiệu: Đưa ra một lời giới thiệu ngắn gọn về doanh nghiệp mà bạn đã thực tập và mục tiêu của báo cáo. Trình bày cảnh báo cáo và trình bày một tóm tắt ngắn về các phần chính của báo cáo.
 5. Môi trường kinh doanh: Trình bày thông tin về môi trường kinh doanh tổng quan mà doanh nghiệp hoạt động trong đó. Bao gồm yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị, pháp lý và công nghệ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
 6. Phân tích kết quả kinh doanh: Đây là phần chính của báo cáo, nơi bạn trình bày và phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong khoảng thời gian thực tập. Bao gồm các chỉ số tài chính chính như doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và các chỉ số quản lý khác. Sử dụng các phương pháp phân tích như phân tích đường xu hướng, phân tích so sánh, phân tích biểu đồ và phân tích SWOT để đánh giá kết quả kinh doanh.
 7. Đánh giá và khuyến nghị: Dựa trên phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp. Đưa ra những khuyến nghị cụ thể và chi tiết về cách cải thiện hiệu suất kinh doanh, tận dụng cơ hội và đối phó với các mối đe dọa.
 8. Kết luận: Tóm tắt những điểm chính và kết quả quan trọng từ báo cáo. Đưa ra một cái nhìn tổng quan về kết quả kinh doanh
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu và thông tin tham khảo mà bạn đã sử dụng để nghiên cứu và viết báo cáo. Đảm bảo rằng bạn trích dẫn đúng và đầy đủ thông tin từ các nguồn này theo các quy định về trích dẫn và tài liệu tham khảo.
 10. Phụ lục (nếu có): Nếu có các tài liệu, bảng biểu, hình ảnh hoặc thông tin bổ sung quan trọng, bạn có thể chèn chúng vào phụ lục. Điều này giúp đảm bảo rằng báo cáo chính diễn tả thông tin cốt lõi một cách dễ hiểu và phụ lục cung cấp thông tin chi tiết hơn nếu cần thiết.

Lưu ý rằng cấu trúc báo cáo có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường học, doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp mà bạn đang thực tập. Hãy luôn tuân thủ các hướng dẫn cụ thể và yêu cầu của bạn để đảm bảo rằng báo cáo được viết theo đúng định dạng và cấu trúc được yêu cầu.

100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Dưới đây là một danh sách gồm 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích tài chính của một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phân phối hàng hóa.
 2. Đánh giá hiệu suất kinh doanh của một chuỗi nhà hàng.
 3. Tìm hiểu về chiến lược tiếp thị và kết quả kinh doanh của một công ty sản xuất điện thoại di động.
 4. Phân tích kết quả tài chính của một ngân hàng thương mại.
 5. Đánh giá tình hình tài chính và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
 6. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty dược phẩm.
 7. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty công nghệ thông tin.
 8. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty thực phẩm và đồ uống.
 9. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty bảo hiểm.
 10. Phân tích kết quả tài chính và vị thế thị trường của một công ty hàng không.
 11. Đánh giá chiến lược tiếp thị và tăng trưởng doanh số của một công ty thời trang.
 12. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty sản xuất ô tô.
 13. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 14. Phân tích kết quả tài chính của một công ty bất động sản.
 15. Đánh giá hiệu suất kinh doanh của một chuỗi siêu thị.
 16. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.
 17. Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dầu khí.
 18. Phân tích kết quả tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ y tế.
 19. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực đồ gia dụng.
 20. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Phân tích kết quả tài chính của một ngân hàng đầu tư.
 21. Đánh giá hiệu suất kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực công nghệ cao.
 22. Phân tích kết quả tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics.
 23. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng.
 24. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
 25. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thể thao và giải trí.
 26. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.
 27. Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.
 28. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực công nghệ blockchain và tiền điện tử.
 29. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ.
 30. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước giải khát.
 31. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ truyền thông.
 32. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.
 33. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ công cộng.
 34. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng nhanh.
 35. Đánh giá tình hình tài chính và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thiết bị điện tử.
 36. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm gia dụng.
 37. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ máy tính.
 38. Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và địa điểm giải trí.
 39. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm y tế.
 40. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 41. Báo Cáo Thực Tập Về Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị y tế.
 42. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 43. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm chăm sóc cá nhân.
 44. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cá nhân.
 45. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ.
 46. Đánh giá tình hình tài chính và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
 47. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm thể thao.
 48. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ ô tô.
 49. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.
 50. Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 51. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ cao.
 52. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thương mại và logistics.
 53. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm ngành hàng tiêu dùng.
 54. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ cao.
 55. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.
 56. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 57. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ cao.
 58. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng.
 59. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 60. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và địa điểm giải trí.
 61. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm y tế.
 62. Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 63. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm chăm sóc cá nhân.
 64. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cá nhân.
 65. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ.
 66. Đánh giá tình hình tài chính và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
 67. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm thể thao.
 68. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và địa điểm giải trí.
 69. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm y tế.
 70. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực công nghệ cao.
 71. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thương mại và logistics.
 72. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm ngành hàng tiêu dùng.
 73. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 74. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ cao.
 75. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 76. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ.
 77. Đánh giá tình hình tài chính và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
 78. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm y tế.
 79. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 80. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm chăm sóc cá nhân.
 81. Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cá nhân.
 82. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ.
 83. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
 84. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm thể thao.
 85. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ ô tô.
 86. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.
 87. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ công cộng.
 88. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng nhanh.
 89. Đánh giá tình hình tài chính và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thiết bị điện tử.
 90. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm gia dụng.
 91. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ máy tính.
 92. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ cao.
 93. Đánh giá tình hình tài chính và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và địa điểm giải trí.
 94. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm y tế.
 95. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và chiến lược tiếp thị của một công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 96. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị y tế.
 97. Đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 98. Phân tích kết quả kinh doanh của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ cao.
 99. Đánh giá hiệu suất kinh doanh và quản lý rủi ro của một công ty trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 100. Phân tích kết quả tài chính của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ.

Kho Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bài mẫu 1: Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hưng

Tải Miễn Phí

Bài mẫu 2: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM và DV ô tô Hoàng Anh

Tải Miễn Phí

Bài mẫu 3: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica)

Tải Miễn Phí

Trên đây là danh sách 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh. Bạn có thể chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực và quan tâm của bạn để thực hiện báo cáo thực tập của mình. Nếu bài viết này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu tham khảo của các bạn thì các bạn đừng chần chờ hãy liên hệ ngay với Team Luận Văn qua Zalo/tele : 0909232620 bạn nhé. 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149