Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Được Tuyển Chọn

Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng là một tài liệu tổng hợp về kinh nghiệm và công việc được thực hiện trong quá trình thực tập trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một phần quan trọng của quá trình thực tập, giúp sinh viên hoặc người thực tập tổ chức, phân tích và báo cáo lại những hoạt động và thành tựu của mình trong suốt thời gian làm việc.

Báo cáo thực tập xây dựng thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Mô tả về tổ chức hoặc công ty nơi bạn thực tập, bao gồm cả lĩnh vực hoạt động, phạm vi công việc và mục tiêu của dự án hoặc công việc mà bạn đã tham gia.
 2. Mục tiêu và phạm vi: Đưa ra mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra cho bản thân trong quá trình thực tập và phạm vi công việc mà bạn đã thực hiện.
 3. Kế hoạch làm việc: Miêu tả cách bạn đã tiếp cận công việc, bao gồm cả kế hoạch công việc và các phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu và xử lý thông tin.
 4. Kết quả và thành tựu: Trình bày kết quả và thành tựu bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, giải quyết vấn đề hay đóng góp vào dự án cụ thể.
 5. Khó khăn và giải pháp: Đề cập đến các khó khăn hoặc thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và cách bạn đã vượt qua chúng hoặc đề xuất giải pháp để giải quyết.
 6. Đánh giá và học tập: Đánh giá cá nhân về kinh nghiệm thực tập và những gì bạn đã học được từ nó. Đề xuất những cải tiến hoặc hướng phát triển cho bản thân trong tương lai.
 7. Kết luận: Tổng kết lại những điểm chính trong báo cáo và kết luận tổng quan về quá trình thực tập.
 8. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu hoặc nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Đây là để xác thực thông tin và trích dẫn các nguồn tài liệu mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu hoặc để hỗ trợ việc thực hiện công việc.

Tuy nhiên không phải bạn nào cũng có thể hoàn thiện bài làm của mình, hoặc thu thập được tài liệu, số liệu chất lượng để áp dụng vào bài làm, hay các bạn không có thời gian để làm bài thì các bạn hãy tham khảo dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ của Team Luận Văn, bạn có thể trao đỏi trực tiếp qua sđt/zalo/tele : 0909232620 để được tư vấn và hỗ trợ bạn nhé.

Ngoài những phần trên, báo cáo thực tập xây dựng cũng có thể bao gồm các phần mở rộng tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc tổ chức thực tập. Ví dụ, bạn có thể bao gồm các biểu đồ, hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật, bản thiết kế hoặc bất kỳ thông tin nào có liên quan để minh họa và làm rõ những gì bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.

Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng không chỉ là một tài liệu để đánh giá và đạt điểm trong quá trình thực tập, mà còn là cơ hội để bạn tổ chức và trình bày những kiến thức và kỹ năng đã học được, cũng như để chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm với người đọc khác.

Để viết một báo cáo thực tập xây dựng hiệu quả, bạn cần thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và tổ chức công việc, và sau đó viết báo cáo một cách cụ thể và rõ ràng. Bạn nên tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của trường học hoặc tổ chức thực tập và sử dụng ngôn ngữ chính xác, logic và có cấu trúc trong việc trình bày thông tin.

Mục tiêu của báo cáo thực tập xây dựng là truyền đạt những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm bạn đã thu thập và phát triển trong quá trình thực tập, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc và đóng góp của bạn trong lĩnh vực xây dựng.

Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng
Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Phương pháp làm báo cáo thực tập xây dựng có thể tuân thủ các bước sau đây:

 1. Thu thập thông tin: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, hãy thu thập và tổ chức thông tin liên quan đến quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm các ghi chú, tài liệu tham khảo, bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh, email hoặc bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến công việc và hoạt động đã thực hiện.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và các phần cần có trong báo cáo. Thông thường, báo cáo thực tập xây dựng bao gồm giới thiệu, mục tiêu và phạm vi, kế hoạch làm việc, kết quả và thành tựu, khó khăn và giải pháp, đánh giá và học tập, kết luận và tài liệu tham khảo.
 3. Viết phần giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng phần giới thiệu, mô tả về tổ chức hoặc công ty nơi bạn thực tập, lĩnh vực hoạt động và mục tiêu của dự án hoặc công việc mà bạn đã tham gia.
 4. Miêu tả mục tiêu và phạm vi: Trình bày mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra cho mình trong quá trình thực tập và phạm vi công việc mà bạn đã thực hiện.
 5. Trình bày kế hoạch làm việc: Miêu tả chi tiết về cách bạn đã tiếp cận công việc, bao gồm kế hoạch công việc, phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu và xử lý thông tin.
 6. Trình bày kết quả và thành tựu: Đưa ra kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Cung cấp các thông tin cụ thể và minh chứng để chứng minh những gì bạn đã hoàn thành.
 7. Đề cập đến khó khăn và giải pháp: Trình bày về những khó khăn hoặc thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và cách bạn đã vượt qua chúng hoặc đề xuất giải pháp để giải quyết.
 8. Đánh giá và học tập: Tự đánh giá về quá trình thực tập và những gì bạn đãhọc được từ đó. Đề xuất cải tiến hoặc hướng phát triển cho bản thân trong tương lai cũng nên được đưa ra.
 9. Kết luận: Tổng kết lại những điểm chính và nhấn mạnh về những thành tựu và kinh nghiệm quan trọng trong quá trình thực tập. Tạo một kết luận tổng quan về giá trị và ý nghĩa của quá trình thực tập cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.
 10. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, nguồn tham khảo và các nguồn dữ liệu mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về trích dẫn và tham chiếu tài liệu.

Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy chú ý đến kiểm tra chính tả, ngữ pháp và định dạng. Đảm bảo rằng báo cáo có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc và trình bày một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, có thể hỗ trợ việc viết báo cáo thực tập xây dựng bằng cách sử dụng biểu đồ, hình ảnh hoặc bản vẽ kỹ thuật để minh họa công việc và kết quả của bạn. Điều này giúp làm rõ và trực quan hóa những gì bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.

Cuối cùng, luôn kiểm tra lại báo cáo để đảm bảo tính logic, mạch lạc và đầy đủ của nội dung.

Tài liệu tham khảo : Tải Free Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Xây Dựng

Vị Trí Thực Tập Sinh Viên Thực Tập Xây Dựng

Vị trí thực tập sinh viên trong lĩnh vực xây dựng có thể đa dạng, tùy thuộc vào yêu cầu của công ty, dự án hoặc tổ chức mà sinh viên thực tập tham gia. Dưới đây là một số ví dụ về vị trí thực tập sinh viên trong xây dựng:

 1. Thực tập viên kiến trúc: Sinh viên có thể thực tập trong bộ phận kiến trúc của một công ty xây dựng, tham gia vào quá trình thiết kế và lập kế hoạch xây dựng. Nhiệm vụ có thể bao gồm vẽ bản vẽ kiến trúc, tham gia vào việc tạo mẫu và mô phỏng 3D, nghiên cứu các quy định xây dựng và tiêu chuẩn kiến trúc.
 2. Thực tập viên kỹ thuật xây dựng: Sinh viên có thể tham gia vào các dự án xây dựng thực tế và hỗ trợ các kỹ sư xây dựng trong công việc hàng ngày. Công việc có thể bao gồm giám sát tiến độ công trình, phân tích bản vẽ kỹ thuật, quản lý tài liệu công trình và tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng công trình.
 3. Thực tập viên quản lý dự án: Sinh viên có thể thực tập trong bộ phận quản lý dự án của một công ty xây dựng, hỗ trợ trong việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và điều phối các hoạt động trong dự án. Công việc có thể bao gồm viết báo cáo tiến độ, tham gia vào quá trình lập ngân sách và quản lý tài liệu liên quan đến dự án.
 4. Thực tập viên an toàn lao động: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động an toàn lao động trong công trường xây dựng. Công việc bao gồm theo dõi tuân thủ quy định về an toàn, giám sát việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, tham gia vào việc đánh giá và đề xuất các biện pháp an toàn.
 5. Thực tập viên nghiên cứu và phát triển: Sinh viên có thể thực tập trong các tổ chức nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm xây dựng, tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng. Công việc của sinh viên thực tập có thể bao gồm tham gia vào việc thu thập và phân tích dữ liệu, tiến hành các thí nghiệm, xây dựng mô hình và đề xuất các cải tiến công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài những vị trí trên, còn nhiều vị trí khác mà sinh viên có thể thực tập trong lĩnh vực xây dựng, như thực tập viên quản lý chất lượng, thực tập viên bảo trì và sửa chữa, thực tập viên môi trường và bền vững, thực tập viên giám sát công trình, và nhiều vị trí khác tùy thuộc vào yêu cầu và chuyên ngành của sinh viên.

Quan trọng nhất khi thực tập là lựa chọn một vị trí phù hợp với lĩnh vực và mục tiêu nghề nghiệp của sinh viên. Điều này sẽ giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và phát triển các kỹ năng cần thiết trong ngành xây dựng.

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng
Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Viết Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng có thể đòi hỏi một số kinh nghiệm và kỹ năng để tạo ra một báo cáo chất lượng và có giá trị. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích khi viết báo cáo thực tập xây dựng:

 1. Thu thập thông tin đầy đủ: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, hãy đảm bảo rằng bạn đã thu thập đủ thông tin liên quan đến quá trình thực tập. Điều này bao gồm việc ghi chép, lưu trữ tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh và bất kỳ nguồn tài liệu nào khác liên quan đến công việc và hoạt động đã thực hiện.
 2. Cân nhắc cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và các phần cần có trong báo cáo. Một cấu trúc rõ ràng sẽ giúp bạn tổ chức thông tin một cách logic và dễ hiểu. Các phần thông thường trong báo cáo thực tập xây dựng bao gồm: giới thiệu, mục tiêu và phạm vi, kế hoạch làm việc, kết quả và thành tựu, khó khăn và giải pháp, đánh giá và học tập, kết luận và tài liệu tham khảo.
 3. Viết một giới thiệu hấp dẫn: Phần giới thiệu đầu tiên của báo cáo nên gây ấn tượng và giới thiệu ngắn gọn về dự án, công trình hoặc nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Nêu rõ mục tiêu và tầm quan trọng của công việc.
 4. Trình bày chi tiết kế hoạch làm việc: Trình bày chi tiết về cách bạn đã tiếp cận công việc và thực hiện kế hoạch. Miêu tả quy trình làm việc, phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu, công cụ và thiết bị đã sử dụng.
 5. Tập trung vào kết quả và thành tựu: Trình bày chi tiết về kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Sử dụng dữ liệu, số liệu và minh chứng cụ thể để chứng minh những gì bạn đã hoàn thành và tạo ra trong quá trình thực tập.
 6. Đề cập đếnkhó khăn và giải pháp: Trong phần này, nêu rõ các khó khăn và thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập xây dựng. Cung cấp một phân tích chi tiết về nguyên nhân gây ra khó khăn và các giải pháp mà bạn đã đề xuất hoặc áp dụng để vượt qua chúng. Lưu ý rằng việc nhìn nhận khó khăn và đề xuất giải pháp thể hiện khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng của bạn.
 7. Đánh giá và học tập: Trình bày một đánh giá tổng quan về trải nghiệm thực tập xây dựng của bạn. Đánh giá các mục tiêu ban đầu của bạn và so sánh với những gì bạn đã đạt được. Nêu rõ những bài học quan trọng mà bạn đã học được từ quá trình thực tập và đề xuất các cải tiến hoặc hướng phát triển cho bản thân trong tương lai.
 8. Kết luận: Tổng kết lại những điểm chính và nhấn mạnh về những thành tựu và kinh nghiệm quan trọng trong quá trình thực tập. Tạo một kết luận tổng quan về giá trị và ý nghĩa của quá trình thực tập cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, nguồn tham khảo và các nguồn dữ liệu mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về trích dẫn và tham chiếu tài liệu.

Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy chú ý đến kiểm tra chính tả, ngữ pháp và định dạng. Đảm bảo rằng báo cáo có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc và trình bày một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, có thể hỗ trợ việc viết báo cáo thực tập xây dựng bằng cách sử dụng biểu đồ, hình ảnh hoặc bản vẽ kỹ thuật để minh họa công việc và kết quả của bạn. Điều này giúp làm rõ và trực quan hóa những gì bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.

Tài liệu tham khảo : Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty Xây Dựng

Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Cấu trúc bài báo cáo thực tập xây dựng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường học, công ty hoặc tổ chức mà sinh viên thực tập. Dưới đây là một cấu trúc phổ biến mà bạn có thể áp dụng:

 1. Trang bìa: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên của sinh viên, tên trường học, ngày thực tập và tên người hướng dẫn.
 2. Lời cảm ơn: Nếu bạn muốn, có thể bao gồm một phần lời cảm ơn ngắn gọn để ghi nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các cá nhân hoặc tổ chức trong quá trình thực tập.
 3. Mục lục: Liệt kê các phần chính trong báo cáo và số trang tương ứng.
 4. Giới thiệu: Trình bày một tóm tắt về quá trình thực tập, mục tiêu và phạm vi của nhiệm vụ, lý do chọn lĩnh vực xây dựng, và mục đích của báo cáo.
 5. Mô tả công việc thực tập: Trình bày chi tiết về các công việc, dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Mô tả về bối cảnh, quy trình làm việc, các phương pháp và công cụ đã sử dụng.
 6. Kết quả và thành tựu: Trình bày các kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Bao gồm dữ liệu, số liệu, biểu đồ, hình ảnh hoặc bản vẽ kỹ thuật để minh họa và chứng minh những gì bạn đã đạt được.
 7. Khó khăn và giải pháp: Nêu rõ các khó khăn, thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và cung cấp các giải pháp hoặc biện pháp để vượt qua chúng.
 8. Đánh giá và học tập: Đánh giá tổng quan về trải nghiệm thực tập xây dựng của bạn. Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu ban đầu, nhận xét về quá trình học tập và trình bày những bài học quan trọng mà bạn đã rút ra từ quá trình thực tập.
 9. Kết luận: Tổng kết lại những điểm chính và nhấn mạnh về những thành tựu đáng chú ý và ý nghĩa của quá trình thực tập xây dựng. Tóm tắt những kết quả chính và những điểm học được từ quá trình thực tập.
 10. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, tài liệu tham khảo và các nguồn thông tin mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Đảm bảo trích dẫn và tham chiếu đúng quy định của trường học hoặc tổ chức.
 11. Phụ lục (tuỳ chọn): Nếu cần thiết, bạn có thể bao gồm phụ lục để hiển thị thông tin chi tiết hơn, như bản vẽ kỹ thuật, dữ liệu thêm, hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu bổ sung nào liên quan đến quá trình thực tập.

Lưu ý rằng cấu trúc báo cáo thực tập có thể linh hoạt và có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu và hướng dẫn cụ thể từ trường học hoặc tổ chức. Trước khi viết báo cáo, hãy kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu của bạn để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và mang lại kết quả tốt nhất.

100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng
100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Dưới đây là một số đề tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Quản lý dự án xây dựng và áp dụng phương pháp Agile.
 2. Quản lý rủi ro trong xây dựng.
 3. Phân tích và thiết kế hệ thống cấp nước và thoát nước trong xây dựng.
 4. Áp dụng công nghệ xanh trong xây dựng nhà ở.
 5. Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật xử lý chống thấm trong công trình xây dựng.
 6. Quản lý bất động sản trong ngành xây dựng.
 7. Đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng trong xây dựng.
 8. Ứng dụng công nghệ Building Information Modeling (BIM) trong xây dựng.
 9. Thiết kế và xây dựng công trình cầu đường.
 10. Quản lý an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong xây dựng.
 11. Nghiên cứu về vật liệu xây dựng tiên tiến và bền vững.
 12. Đánh giá và quản lý môi trường trong xây dựng.
 13. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong xây dựng.
 14. Tối ưu hóa quy trình thi công xây dựng.
 15. Thiết kế và xây dựng hệ thống điện trong công trình xây dựng.
 16. Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật xử lý nước thải trong xây dựng.
 17. Tích hợp công nghệ mạng và viễn thông trong xây dựng.
 18. Quản lý và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải xây dựng.
 19. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều hòa không khí trong xây dựng.
 20. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Ứng dụng công nghệ Robotics trong xây dựng.
 21. Xây dựng và quản lý công trình hạ tầng đô thị.
 22. Ứng dụng công nghệ mô phỏng (simulation) trong quản lý xây dựng.
 23. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước mưa trong xây dựng.
 24. Phân tích và cải tiến quy trình xây dựng bằng Lean Construction.
 25. Đánh giá và quản lý chất lượng trong xây dựng.
 26. Ứng dụng công nghệ drone trong giám sát và kiểm định công trình.
 27. Nghiên cứu về xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng.
 28. Quản lý rừng trong các dự án xây dựng.
 29. Đánh giá và quản lý tiến độ xây dựng.
 30. Thiết kế và xây dựng kết cấu thép trong công trình xây dựng.
 31. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xây dựng thông minh (Smart Construction).
 32. Quản lý và áp dụng công nghệ IoT (Internet of Things) trong xây dựng.
 33. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xử lý âm thanh và rung động trong xây dựng.
 34. Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển thông minh trong công trình xây dựng.
 35. Đánh giá và quản lý rủi ro môi trường trong xây dựng.
 36. Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp trong xây dựng.
 37. Thiết kế và xây dựng công trình ngầm (hầm, đường hầm).
 38. Quản lý và áp dụng công nghệ quản lý thông tin trong xây dựng.
 39. Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật xây dựng bền vững.
 40. Báo Cáo Thực Tập Về Xây Dựng Thiết kế và xây dựng hệ thống cung cấp điện mặt trời trong công trình xây dựng.
 41. Quản lý và áp dụng công nghệ mô phỏng BIM (Building Information Modeling) trong xây dựng.
 42. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thoát nước mưa trong xây dựng công trình dân dụng.
 43. Đánh giá và quản lý an toàn công trường xây dựng.
 44. Thiết kế và xây dựng hệ thống điều hòa không gian trong công trình xây dựng.
 45. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xây dựng bằng vật liệu tái chế.
 46. Quản lý và áp dụng công nghệ xử lý và tái chế nước trong xây dựng.
 47. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xây dựng bằng sợi carbon.
 48. Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển an toàn trong công trình xây dựng.
 49. Quản lý và áp dụng công nghệ Blockchain trong xây dựng.
 50. Nghiên cứu và thiết kế công trình xanh (green building).
 51. Đánh giá và quản lý hiệu quả sử dụng đất trong xây dựng.
 52. Thiết kế và xây dựng hệ thống thông gió và thoáng khí trong công trình xây dựng.
 53. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng gỗ.
 54. Quản lý và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) trong xây dựng.
 55. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống chiếu sáng trong công trình xây dựng.
 56. Thiết kế và xây dựng hệ thống điện thông minh trong công trình xây dựng.
 57. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý chất thải xây dựng gốm sứ.
 58. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông trong xây dựng.
 59. Nghiên cứu và thiết kế công trình xây dựng sử dụng năng lượng mặt trời.
 60. Thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng.
 61. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Xây Dựng Đánh giá và quản lý hiệu quả sử dụng nước trong xây dựng.
 62. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý chất thải xây dựng kim loại.
 63. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông không dây trong xây dựng.
 64. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án xây dựng.
 65. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu cách âm và cách nhiệt.
 66. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu xanh (green materials).
 67. Quản lý và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý dự án xây dựng.
 68. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý năng lượng trong công trình xây dựng.
 69. Thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong xây dựng.
 70. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng nhựa.
 71. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông xã hội trong xây dựng.
 72. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển môi trường trong công trình xây dựng.
 73. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu tự cháy và chống cháy.
 74. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu phụ gia chống thấm.
 75. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông tương tác trong xây dựng.
 76. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý môi trường xây dựng.
 77. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu chống ồn và cách điện.
 78. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng gốm sứ.
 79. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông đám mây (cloud computing) trong xây dựng.
 80. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý tài chính trong dự án xây dựng.
 81. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Xây Dựng Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu tái chế.
 82. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng gỗ.
 83. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông trực tuyến trong xây dựng.
 84. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý chất lượng trong công trình xây dựng.
 85. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu tự làm sạch.
 86. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng bê tông.
 87. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông tương tác trong xây dựng.
 88. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý vận hành công trình xây dựng.
 89. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu cách nhiệt và cách âm tự nhiên.
 90. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng sắt thép.
 91. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông đám mây (cloud computing) trong xây dựng.
 92. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý rủi ro trong dự án xây dựng.
 93. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu tự nguồn và tái tạo.
 94. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng nhựa.
 95. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông xã hội trong xây dựng.
 96. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý chất lượng môi trường trong công trình xây dựng.
 97. Thiết kế và xây dựng công trình sử dụng vật liệu chống thấm tự nhiên.
 98. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng gốm sứ.
 99. Quản lý và áp dụng công nghệ truyền thông trực tuyến trong xây dựng.
 100. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý tài chính trong dự án xây dựng.

Kho Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng

Bài mẫu 1: Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập xây dựng thông dụng

Tải Miễn Phí

Bài mẫu 2: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng

Tải Miễn Phí

Bài mẫu 3: Báo cáo thực tập Nhận thức ngành Xây dựng

Tải Miễn Phí

Đó là 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng mà bạn có thể tham khảo. Hãy chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực và quan tâm của bạn để tiến hành nghiên cứu và viết báo cáo thực tập. Chúc bạn thành công trong thực tập và viết báo cáo. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ ngay với dịch vụ làm báo cáo thực tập của Team Luận Văn bạn nhé. Chúc bạn thành công trong thực tập của mình.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149