Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Mới Nhất

Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế mới nhất hiện nay để các bạn tham khảo. Việc hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế đối với nhiều bạn học viên sẽ rất khó khăn và gây ra nhiều áp lực, cho nên để chia sẻ áp lực đó với các bạn thì chúng tôi đã gửi miễn phí phần tài liệu mẫu đề cương về đề tài này, mong rằng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều liến thức hữu dụng và phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thành một bài luận văn tốt nghiệp đạt hiệu quả cao!

Trong quá trình làm bài nếu các bạn có khó khăn hay cần thêm thông tin về bài làm thì hãy liên hệ với Team Luận Văn qua Zalo/tele : 0909232620 để được hỗ trợ kịp thời, hoặc các bạn không có thời gian để hoàn thiện bài làm của mình, các bạn cần một bài luận văn hoàn chỉnh, được đánh giá cao (với mọi đề tài ) thì hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn giá rẻ trọn gói của Team Luận Văn bạn nhé

1. Trình Tự Thực Hiện Luận Văn Thạc Sĩ

Quá trình viết và bảo vệ luận văn được thực hiện theo trình tự sau đây:

STT Các bước thực hiện Thời gian Nội dung công việc
1 Đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp và cán bộ hướng dẫn, lập đề cương nghiên cứu LV Trong học kỳ học các môn cuối cùng, hạn chót là ngay sau khi hoàn thành các môn học. Lớp tổng hợp đăng ký của học viên và gửi đăng ký cho VP Khoa KT-QTKD
2 Xét duyệt và giao đề tài tốt nghiệp cấp Khoa, dự kiến phân công cán bộ hướng dẫn Theo kế hoạch do Khoa thông báo Khoa tổ chức các Hội đồng nghiệm thu tên và đề cương luận văn.
3 Xét duyệt và giao đề tài tốt nghiệp cấp Trường Sau khi có đề nghị của Khoa KT-QTKD Phòng ĐT Sau ĐH xét duyệt và công bố bằng các Quyết định của Nhà trường
4 Hoàn thiện đề cương nghiên cứu Sau khi đề tài đã được duyệt chính thức và phân công người hướng dẫn Học viên làm việc cụ thể với giáo viên hướng dẫn để hoàn chỉnh đề cương
5 Thu thập và xử lý số liệu làm luận văn Trong thời gian khoảng 1 tháng của giai đoạn tốt nghiệp, sau khi đã được giao đề tài N/C Học viên liên hệ, đến nghiên cứu tại đơn vị (tổ chức/ doanh nghiệp), thu thập tài liệu theo yêu cầu của luận văn
6 Viết luận văn 5 tháng sau khi thu thập tài liệu Học viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên
a Giai đoạn 1 Khoảng 3 tháng Hoàn thành phần đầu của luận văn (ít nhất là 2 chương). Khoa KT-QTKD tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện.
b Giai đoạn 2 Khoảng 2 tháng Học viên hoàn thành luận văn. Giáo viên hướng dẫn và học viên báo cáo kết quả hoàn thành cho Khoa.
7 Bảo vệ luận văn    
a Xét điều kiện bảo vệ Sau khi hoàn thành viết LV, trước hạn chót theo quy định của Trường, được phản biện (kết quả thuận) Khoa KT-QTKD làm các thủ tục gửi Phòng ĐT SĐH xét và ra Quyết định cho học viên bảo vệ, Quyết định thành lập các Hội đồng bảo vệ
b Tổ chức bảo vệ Sau khi có Quyết định của Nhà trường và thông qua kế hoạch với Phòng SĐH Khoa KT-QTKD tổ chức theo chỉ đạo của Phòng ĐT SĐH

2. Bản Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ

2.1 Mục đích của việc lập đề cương luận văn

      Đề cương luận văn thạc sĩ được học viên lập để thông qua Hội đồng đào tạo Khoa Kinh tế- QTKD trước khi được Nhà trường duyệt chính thức và giao nhiệm vụ làm luận văn tốt nghiệp. Bản đề cương được lập theo mẫu quy định với mục đích:

– Khẳng định tên đề tài nghiên cứu, đồng thời khẳng định tính độc lập, không trùng lặp của đề tài nghiên cứu với các luận văn, luận án đã bảo vệ trước đó;

– Khẳng định những vấn đề chủ yếu liên quan đến đề tài như tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, dự kiến những kết quả đạt được v.v… nhằm khẳng định được mức độ thành công có thể đạt được, từ đó làm cơ sở để Hội đồng nghiệm thu thông qua và chính thức giao đề tài;

– Đề xuất được những nội dung chủ yếu của luận văn thông qua đề cương chi tiết của luận văn để khẳng định khả năng đáp ứng về tính khoa học và thực tiễn của nó, cũng như khả năng thực hiện của học viên;

–  Đề xuất nguyện vọng nhận giáo viên hướng dẫn, từ đó làm cơ sở cho Khoa và Nhà trường quyết định phân công cán bộ hướng dẫn cho phù hợp với chuyên môn cũng như các điều kiện khác.

      Bản đề cương được học viên soạn và đóng quyển, trình bày và bảo vệ trước Hội đồng khoa học khoa. Hội đồng KH khoa sẽ có thể chấp nhận, không chấp nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa bản đề cương trước khi trình Nhà trường phê duyệt (Mẫu trang bìa bản đề cương tại Phụ lục số 4 bản hướng dẫn này).

Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Mới Nhất
Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Mới Nhất

XEM THÊM : Đề Tài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

2.2. Nội dung của Bản đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Họ và tên học viên: ……….

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế       Mã số: 60.34.04.10

Đề tài: “………………………”

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Nhiệm vụ nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
 7. Kết cấu của luận văn
 8. Dự kiến kế hoạch thực hiện
 9. Kiến nghị người hướng dẫn
 10. Đề cương chi tiết luận văn

Sau đây là những yêu cầu cụ thể đối với các mục trong đề cương:

Đề tài (Tên đề tài)

 Đề tài (Tên đề tài) được học viên đề xuất cần dựa trên những tiêu chí lựa chọn dưới đây:

 • Không trùng lặp với các đề tài công trình, luận văn, luận án đã bảo vệ;
 • Phù hợp với chuyên ngành Quản lý Kinh tế và mã số chuyên ngành;
 • Ngắn gọn song đủ nghĩa, phản ánh đúng ý tưởng, nội dung, đối tượng nghiên cứu chính;
 • Nội dung nghiên cứu gắn với công tác và phục vụ cho công tác của học viên;
 • Vấn đề mà học viên có sự quan tâm, có thế mạnh về chuyên môn;
 • Có khả năng thu thập số liệu tại đơn vị nghiên cứu;
 • Vừa sức trong giới hạn về năng lực bản thân, thời gian và các điều kiện khác.
 1. Tính cấp thiết của đề tài

            Trong mục này học viên phải chứng tỏ được sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài lựa chọn. Tính cấp thiết có thể xuất phát từ những lý do sau đây và được học viên chỉ rõ:

 • Vấn đề nghiên cứu đang có tính thời sự cao, cần được giải quyết;
 • Vấn đề chưa được nghiên cứu hoặc chưa nghiên cứu sâu, hoặc được nghiên cứu dưới một góc độ khác, với một phương pháp khác và kỳ vọng sẽ cho một kết quả khác;
 • Vấn đề mà qua nghiên cứu sơ bộ cho thấy tại đơn vị (tổ chức/ doanh nghiệp) làm đối tượng nghiên cứu có nhiều tồn tại cần khắc phục;
 • Do tính chất công việc của học viên đòi hỏi, hoặc có thể là một nhiệm vụ mà đơn vị cử học viên đi học giao cho nghiên cứu để áp dụng vào thực tế.
 1. Mục đích nghiên cứu

            Mục đích nghiên cứu đề tài nói chung là xây dựng căn cứ khoa học cho những nhận xét hay giải pháp trong quá trình giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.

            Trong mục này học viên cần xác định rõ đích đến cuối cùng của việc nghiên cứu đề tài luận văn là gì. Mục đích nghiên cứu rõ ràng là tiền đề cho việc xây dựng một kết cấu nội dung tốt và đảm bảo cho học viên hướng nghiên cứu thành công. Mục đích nghiên cứu thường liên quan trực tiếp đến tên gọi của luận văn. Mỗi luận văn có thể có một mục tiêu tổng quát và cũng có thể có những mục tiêu cụ thể riêng biệt. Học viên cần tránh nhầm lẫn giữa mục đích nghiên cứu với việc liệt kê các nhiệm vụ hoặc nội dung nghiên cứu.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

            3.1. Đối tượng nghiên cứu: là tổng thể những khía cạnh có liên quan đến đề tài, được học viên lựa chọn phù hợp với chuyên ngành, hoàn cảnh nghiên cứu.

            Ví dụ với đề tài về “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty X trong giai đoạn Y” thì đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng/ tác động đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty X, các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

            3.2. Phạm vi nghiên cứu là giới hạn không gian, thời gian và nội dung mà luận văn đề cập. Việc xác định rõ phạm vi nghiên cứu là để một mặt đảm bảo tính đầy đủ của nội dung luận văn, mặt khác tránh lan man làm mất tính tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu.    Khi viết mục này học viên cần làm rõ:

 • Phạm vi về không gian, là địa chỉ (tổ chức, doanh nghiệp) mà tác giả lấy làm đối tượng thu thập số liệu cũng như ứng dụng các kết quả nghiên cứu;
 • Phạm vi về thời gian, là khoảng thời gian mà tác giả thu thập số liệu cũng như ứng dụng các kết quả nghiên cứu;
 • Phạm vi về vấn đề nghiên cứu, chỉ rõ giới hạn của những nội dung nghiên cứu.
 1. Nhiệm vụ nghiên cứu

            Trong mục này học viên liệt kê những nhiệm vụ cụ thể phải giải quyết trong luận văn phù hợp với mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đã được xác lập, nói cách khác, cần trả lời câu hỏi là để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu thì trong luận văn cần phải làm những gì. Chẳng hạn đó là nghiên cứu hệ thống hóa lý luận áp dụng trong điều kiện cụ thể của đối tượng, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu và xây dựng các giải pháp…

 1. Phương pháp nghiên cứu

            Trong mục này học viên dự kiến các phương pháp sẽ được áp dụng để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra cho luận văn. Ngoài những phương pháp luận cơ bản như áp dụng các luận điểm khoa học của triết học biện chứng và chính trị kinh tế học…, cần chỉ rõ những phương pháp nghiệp vụ nào sẽ được áp dụng trong nội dung nào của luận văn. Lựa chọn các phương pháp nghiệp vụ phụ thuộc vào tính chất của đề tài, của chuyên môn được đề cập. Tránh nêu chung chung hoặc có nêu mà sau này trong luận văn không sử dụng.

 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

            – Ý nghĩa khoa học: chỉ ra những đóng góp về mặt lý luận khoa học mà luận văn sau khi thực hiện có thể có. Một luận văn có thể có ý nghĩa khoa học ở những mức độ và khía cạnh khác nhau, song cơ bản học viên cũng phải chỉ ra được đóng góp vào sự hoàn thiện lý luận, hệ thống hóa lý luận về vấn đề nghiên cứu, và nghiên cứu ứng dụng lý luận đó vào các điều kiện đặc thù của đối tượng áp dụng…

            – Ý nghĩa thực tiễn: chỉ ra khả năng và triển vọng áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế tại đơn vị là đối tượng nghiên cứu của luận văn, cũng như ý nghĩa thông tin tham khảo cho các đơn vị khác có điều kiện tương tự hoặc có liên quan.

            Học viên cần trình bày cụ thể, tránh nêu ý nghĩa một cách chung chung.

 1. Kết cấu của luận văn

            Mục này cho biết thông tin về kết cấu nội dung cơ bản của luận văn, nhằm khẳng định tính phù hợp của kết cấu luận văn với tên gọi và tính chất chuyên môn của nó. Học viên cần liệt kê những phần mục cơ bản của luận văn, trong đó nêu rõ tên của các chương chính (Kết cấu và tên gọi các chương sẽ được nói đến ở mục IV của bản hướng dẫn này).

 1. Dự kiến kế hoạch thực hiện

            Dựa trên chương trình đào tạo và kế hoạch cụ thể cho từng khóa học, học viên nêu rõ dự kiến hoàn thành các nội dung trong giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp, bắt đầu từ khi lập đề cương đến khi bảo vệ luận văn, có xác định ngày tháng (tham khảo mục II- Trình tự thực hiện luận văn).

 1. Kiến nghị người hướng dẫn

            Học viên được phép đề xuất người hướng dẫn khoa học dựa trên những thông tin sau:

   – Giáo viên có tên trong danh sách do Khoa đề xuất và Nhà trường đã duyệt;

   – Phù hợp về chuyên môn sâu của người hướng dẫn với đề tài lựa chọn;

   – Thuận tiện cho việc hướng dẫn và được hướng dẫn;

   – Các điều kiện khác theo quy định.

            Đề xuất của học viên là căn cứ quan trọng để Khoa và Nhà trường phân công người hướng dẫn. Quyết định cuối cùng, ngoài đề xuất đó, còn phụ thuộc vào các quy định của Bộ, của Nhà trường và các điều kiện cụ thể khác.

 1. Đề cương chi tiết luận văn

            Trong mục này học viên trình bày toàn bộ đề cương chi tiết (dự kiến) của luận văn, sao cho người đọc thấy được tổng thể nội dung của nó. Đề cương giúp học viên thể hiện được những ý tưởng nghiên cứu của mình, đồng thời để chứng minh cho Hội đồng xét duyệt đề cương tính khả thi của đề tài và khả năng thực hiện của học viên, và quyết định có duyệt đề tài đó cho học viên không, hoặc cần thay đổi, điều chỉnh gì cho phù hợp.

            Nội dung của đề cương chi tiết tập trung vào phần nội dung chính của luận văn là các chương chuyên môn. Về hình thức, đề cương chi tiết được trình bày như một bản mục lục (chỉ chưa có đánh số trang), bao gồm tên các chương, tên các mục trong chương.

            Đề cương cần chi tiết đến các mục cấp 3 chữ số arap (ví dụ Chương 2 có 2.1. rồi chia ra 2.1.1). Trong đề cương không cần giải thích, lập luận. Tác giả sẽ trình bày chúng trước Hội đồng xét duyệt đề tài.

            Hội đồng Khoa có thể góp ý và yêu cầu học viên chỉnh sửa đề cương trước khi trình Nhà trường xét duyệt giao đề tài chính thức.

Đến đây thì chắc hẳn nội dung của bài viết Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế rất hữu ích đối với bạn đúng không? nhưng nó không dừng lại ở đây mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi hết phần còn lại nhé!!!

3. Yêu Cầu Về Nội Dung Cơ Bản Của Các Chương Trong Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

            Nội dung chính là các chương của một bản luận văn thạc sĩ có thể được kết cấu theo những dạng khác nhau tùy theo tính chất chuyên môn của đề tài cũng như phương pháp giải quyết đề tài mà học viên lựa chọn. Những ý tưởng về kết cấu của luận văn do học viên đề xuất được chấp nhận nếu như vậy là phù hợp và tốt hơn cho việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra của luận văn.

            Nói chung có thể có các dạng kết cấu các chương của một bản luân văn như sau:

 • Kết cấu 3 chương: Tổng quan, Thực trạng và giải pháp
 • Kết cấu 4 chương: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, thực trạng và giải pháp
 • Kết cấu theo trình tự: Khung lý thuyết, giới thiệu địa bàn và phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả nghiên cứu, kết luận và kiến nghị

            Dưới đây sẽ đưa ra những định hướng cơ bản cho trường hợp luận văn gồm 3 chương chính. Lưu ý rằng chúng chỉ nhằm giúp học viên định hướng, chứ không có tính bắt buộc cứng nhắc và không loại trừ những kết cấu khác có thể có do các học viên và giáo viên hướng dẫn đưa ra.

Chương1

            Nội dung  của chương này là thực hiện tổng quan, phân tích, bình luận về những vấn đề lý thuyết và thực tiễn, tổng quan các tài liệu phản ánh các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong, ngoài nước xoay quanh các khía cạnh lý luận và thực tiễn của đề tài.          Yêu cầu của chương này là:

    – Chọn lọc và hệ thống hóa những nội dung cơ bản nhất là chỗ dựa về lý luận và thực tiễn để giải quyết các nhiệm vụ ở chương 2 và 3. Với yêu cầu này tránh trình bày những nội dung không phục vụ cho mục đích nghiên cứu của luận văn, đồng thời cần thể hiện được quan điềm cá nhân về vấn đề nghiên cứu.

    – Phát hiện những vấn đề có liên quan đến đề tài chưa được bàn luận, hay bàn luận chưa đầy đủ để khẳng định lại sự lựa chọn đề tài của học viên là có ý nghĩa cần thiết về lý luận và thực tiễn.

            Tên chương và nội dung của chương xuất phát từ yêu cầu tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Ví dụ tên chương có thể là: “Tổng quan về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp mỏ ở Việt Nam”.

            Trong trường hợp tổng quát, chương này thường có thể được kết cấu thành 3 phần chính, được đánh mục như sau:

 • Tổng quan lý luận về …. (vấn đề nghiên cứu)

            Trong mục này học viên hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến lý luận thuộc lĩnh vực chuyên môn của đề tài. Cần có sự chọn lọc những vấn đề cốt lõi và liên quan trực tiếp đến đề tài, cũng như những vấn đề còn chưa được sáng tỏ, tránh trình bày toàn bộ vấn đề một cách dàn trải không cần thiết.

 • Tổng quan thực tiễn về … (vấn đề nghiên cứu)

            Trong mục này học viên phải trình bày được những nét tổng quát thực tế về vấn đề nghiên cứu trên bình diện rộng cả về phạm vi thời gian và không gian. Mục đích là để thấy được toàn cảnh tình hình thực tế của vấn đề là đối tượng của luận văn diễn ra trong nền kinh tế trong nước hoặc rộng hơn là ngoài nước. Qua nghiên cứu như vậy sẽ khẳng định thêm sự cần thiết phải nghiên cứu sâu vào đối tượng lựa chọn, cũng như xác định phạm vi giải quyết đề tài một cách có trọng điểm.

 • Tổng quan các nghiên cứu về… (vấn đề nghiên cứu)

            Trong mục này học viên phải trình bày được tổng quan về các công trình nghiên cứu đã được thực hiện về vấn đề nghiên cứu của đề tài.

            Mức độ phạm vi tổng quan theo thời gian (từ khi nào đến nay) và không gian (trong nước, ngoài nước…) được học viên lựa chọn phù hợp với tính chất chuyên môn của đề tài và tính cấp thiết, thời sự của nó.

            Học viên cũng có thể tiếp cận tổng quan theo một cách khác, đó là kết hợp tổng quan các công trình nghiên cứu vào ngay trong các mục tổng quan lý luận và tổng quan thực tiễn. Khi đó nội dung của Chương 1 sẽ chỉ gồm 2 mục chính là:

 • Tổng quan lý luận về …. (vấn đề nghiên cứu)
 • Tổng quan thực tiễn về … (vấn đề nghiên cứu)

            Chọn cách tiếp cận nào trong 2 cách trên học viên phải nêu rõ và thực hiện đúng, tránh trường hợp bỏ sót việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.

Kết quả tổng quan là học viên phải chỉ ra được:

 • Vấn đề của luận văn đã được nghiên cứu ở những nội dung nào, bởi ai, ở đâu và kết quả;
 • Những gì đã được nghiên cứu sâu và thấu đáo, và những gì chưa được nghiên cứu, chưa nghiên cứu sâu, hoặc theo tác giả là có thể nghiên cứu từ một góc độ khác, bằng một phương pháp khác hoặc thậm chí có thể sẽ cho một kết quả khác với kết quả đã công bố…
 • Xuất hiện những vấn đề mới nảy sinh, những yếu tố mới mà trong các nghiên cứu trước đó chưa có
 • Hoặc những nghiên cứu trước đó chưa tính đến và do vậy chưa phù hợp với điều kiện đặc thù của đối tượng nghiên cứu của tác giả.

            Để viết chương tổng quan, học viên cần thu thập, xử lý những nguồn tài liệu như: Các giáo trình, các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ hay Nhà nước, các luận văn, luận án, các bài báo khoa học, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo kinh nghiệm thực tiễn, các báo cáo thống kê của tổ chức hay doanh nghiệp…

Chương 2

            Mục đích của Chương 2 là đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại đối tượng theo không gian và thời gian đã xác định trong phạm vi nghiên cứu. Do vậy tên chương thường được đặt là “Thực trạng….”.

     Nội dung của chương này là cho những nhận định: mức độ tốt xấu; nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến vấn đề nghiên cứu. Từ đó, gợi ra những giải pháp quan trọng, cơ bản nhất để cải thiện tình hình theo những nội dung có liên quan đến đề tài.

    Yêu cầu của chương 2 là:

     – Vận dụng được cơ sở lý luận đã được xác lập ở chương 1 để phân tích tình hình  theo những nội dung của đề tài, chú ý kết hợp phân tích lôgic và phân tích định lượng, tránh đưa ra các nhận định áp đặt hay “chung chung”.

     – Phát hiện và phân tích những nguyên nhân (nhân tố) chủ yếu (thuộc nội dung đề tài) ảnh hưởng đến đối tượng chuyên môn nghiên cứu tại tổ chức hay doanh nghiệp, làm cơ sở hình thành các giải pháp ở chương 3.

            Kết cấu mục trong Chương 2 phụ thuộc và nội dung của vấn đề cần phân tích. Cần phân tích bản thân vấn đề chuyên môn thuộc đối tượng nghiên cứu của luận văn theo các khía cạnh của nó. Cần phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng, trong đó có cả nhân tố về công tác quản trị của doanh nghiệp có liên quan. Ví dụ nếu đề tài là về nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính thì nội dung chương này phải bao gồm phân tích hoạt động tài chính và hiệu quả của nó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả hoạt động tài chính, trong đó phân tích tình hình công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Chương 3

            Đây là phần nội dung quan trọng nhất của luận văn bởi nó là kết quả nghiên cứu trực tiếp và cuối cùng của học viên. Tên gọi và kết cấu của chương này đa dạng và phong phú, phụ thuộc vào ý tưởng của tác giả luận văn và dạng chuyên môn của đề tài.

            Tên Chương 3 thường là gần với chính tên đề tài luận văn để phản ánh sát nhất nội dung của toàn bộ vấn đề nghiên cứu (Tuy nhiên không nhất thiết là trùng với tên đề tài luận văn).

Yêu cầu của chương 3 là:

            – Các giải pháp đưa ra phải có đặt vấn đề, nêu lý do lựa chọn xét đến định hướng phát triển của tổ chức (doanh nghiệp), phải liên hệ đến kết quả phân tích nêu ở chương 2  đồng thời phù hợp với đối tượng nghiên cứu của luận văn. Phải có lập luận, tính toán; cố gắng lượng hóa cao nhất các kết quả nghiên cứu bên cạnh những lập luận lý thuyết.    – Các giải pháp cần được trình bày tương đối cụ thể nội dung để có thể xác định được chi phí, đánh giá hiệu quả và hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp.

            – Các giải pháp phải được thiết kế tính toán sao cho vừa độc lập, vừa liên hệ với nhau trong một thể thống nhất của hệ thống các giải pháp cho vấn đề. Nếu có nhiều giải pháp cần hệ thống và trình bày chúng theo nhóm.

            Ví dụ: Trong trường hợp nếu đề tài là dạng “nghiên cứu giải pháp…” thì ở dạng chung nhất, có thể thiết kế kết cấu chương 3 thành 3 mục lớn là:

3.1. Quan điểm và định hướng chung …. (cho việc đưa ra giải pháp hoàn thiện…)

3.2. Các giải pháp…… (cho việc hoàn thiện…)

     3.2.1. Giải pháp …

     3.2.2. Giải pháp …

3.3. Kiến nghị

Kết luận chương

            Các mục trên tùy thuộc vào tính chất đề tài mà có thể được chi tiết hóa thành các tiểu mục các cấp thấp hơn.

            Đối với mục 3.2 trong các luận văn ở dạng đề tài giải pháp hoàn thiện, thì mỗi giải pháp trong luận văn phải đảm bảo trả lời được những vấn đề sau đây:

 • Tên giải pháp là gì?
 • Bản chất tác động của nó là vào cái gì? Thông qua các nhân tố nào?
 • Nội dung của nó là gì và gồm gì? (lập luận, tính toán, tổ chức thực hiện)
 • Kết quả và hiệu quả của nó?

            Đối với các đề tài dạng khác, kết cấu của chương 3 được thiết kế phù hợp với tính chất nội dung chuyên môn và nhiệm vụ đặt ra.

Kết luận từng chương và kết luận chung của luận văn

            Cuối mỗi chương cần có những kết luận ngắn chỉ ra những điều rút ra từ nghiên cứu và tạo  “cầu nối” chương đó với các chương  sau.

            Kết luận chương phải sao cho người đọc thấy rõ được những kết quả chủ yếu đạt được của chương này, những kết luận quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất mà tác giả rút ra được.

             Kết luận chung  của luận văn cũng cần được trình bày ngắn gọn nhằm khẳng định lại kết quả nghiên cứu theo các nhiệm vụ đã xác định cho luận văn.

Để có một bài luận văn hoàn chỉnh, nội dung hay và đúng với yêu cầu của bài làm thì bạn nên tham khảo qua bài viết Cách Làm Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Luận Văn Định Lượng

4. Hình Thức Trình Bày Của Luận Văn Thạc Sĩ

            Bản luận văn được trình bày theo thứ tự gồm: Bìa cứng, Trang phụ bìa, Lời cam đoan, Mục lục, Danh mục các từ viết tắt, Danh mục bảng biểu và hình vẽ, Mở đầu, các chương nội dung; Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục công trình của tác giả (nếu có), Phụ lục của luận văn (nếu có).

            Dung lượng toàn bộ của bản luận văn không vượt quá 100 trang giấy in khổ A4 không kể phần phụ lục. Riêng phần phụ lục không được vượt quá dung lượng phần nội dung chính.

            Bản luận văn chính thức được đóng quyển bìa cứng, chữ in nhũ với hình thức trình bày theo mẫu ở Phụ lục 1, và tiếp theo là trang phụ bìa theo mẫu ở Phụ lục 2 ở Bản Hướng dẫn này.

            Nội dung chính của luận văn được trình bày bằng phông chữ Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo MS Winword, in trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm).

            Định dạng trang văn bản khổ giấy A4 (210 x 297 mm) như sau: Lề trên 35 mm, lề dưới 30 mm, lề trái 35 mm, lề phải 20 mm, dãn dòng 1,5 lines. Số thứ tự trang đặt phía trên giữa trang.

            Định dạng đoạn văn thường: Phông chữ Times New Roman, cỡ 13, kiểu chữ thường, dãn dòng 1,5 dòng, đầu dòng thứ nhất lùi vào 12,7 mm, căn lề đều 2 bên.

            Định dạng tên chương: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in hoa nét đậm, dãn dòng 1,5 dòng, căn lề trái.

            Định dạng tiểu mục cấp 1: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in thường nét đậm, dãn dòng 1,5 dòng, căn lề trái; đánh số theo quy định.

            Định dạng tiểu mục cấp 2: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in thường nét đậm, nghiêng; dãn dòng 1,5 dòng, căn lề trái; đánh số theo quy định.

            Định dạng tiểu mục cấp 3: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in thường, dãn dòng 1,5 dòng, căn lề trái, đánh số theo quy định.

            Định dạng tên bảng, biểu, sơ đồ, hình: Phông chữ Times New Roman, cỡ 13, kiểu chữ in thường nét đậm, dãn dòng 1,5 dòng, căn lề trái, đánh số theo quy định. Số hiệu và tên các bảng biểu để phía trên bảng biểu, còn số hiệu và tên hình vẽ để phía dưới hình.

            Định dạng trong danh mục tài liệu tham khảo:

 • Nếu tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo: Ghi thông tin theo trình tự sau: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), Tên sách hoặc báo cáo, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản. Ví dụ:
 1. Phan Thị Thái (2008), Quản trị dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
 • Nếu tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí: Ghi thông tin như sau: Tên tác giả (Năm công bố), “Tên bài báo”, Tên tạp chí hoặc tên sách, Tập (Số), Trang. Ví dụ:
 1. Đặng Huy Thái (2008) “Nghiên cứu phương pháp lựa chọn dịch vụ mua ngoài thay thế cho tự làm ở các doanh nghiệp mỏ”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Số 3, Tr.41-47.

            Mục lục của luận văn thể hiện toàn bộ nội dung của luận văn song nên sắp xếp gọn trong 1 trang (Xem Phụ lục 3 của Bản hướng dẫn).

Qua Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Mới Nhất mà chúng tôi chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hỗ trợ được các bạn trong quá trình làm bài. Tuy nhiên nếu có bất kỳ khó khăn gì hay cần tư vấn thêm về bài làm thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Team Luận Văn Zalo/tele : 0909232620 bạn nhé!!!

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149