Top 5 Mẫu Đề Cương Khóa Luận Quản Trị Nhân Sự Không Nên Bỏ Lỡ !!!!

Các mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân sự sau đây của Team Luận Văn hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn nhiều kiến thức và ý tượng hay cho bài làm của minh. Như chúng ta đã biết Khóa luận ngành quản trị nhân sự là một bài nghiên cứu hoặc tài liệu viết về chủ đề quản trị nhân sự. Nó có thể tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau của quản trị nhân sự, bao gồm nhưng không giới hạn: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu suất, lương và phúc lợi, và quản lý nhân sự trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Nên việc lập đề cương sao cho chuẩn và hay để triển khai bài làm đúng hướng là rất quan trọng trong quá trình làm bài. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết nói về nội dung này nhé 

Không riêng về đề cương khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân sự mà trên website của Team Luận Văn có rất nhiều tài liệu có giá trị liên quan đến bài làm, các bạn vào đấy tham khảo nha. Tuy nhiên nếu vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện được bài khóa luận của mình ( với bất kì đề tài nào ) hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp giá rẻ của Team Luận Văn, Chúng tôi cam đoan sẽ mang lại kết quả hơn cả mong đợi của các bạn. Nhắn tin hoặc gọi về tổng đài Sđt/zalo/tele : 0909232620 để trao đổi trực tiếp nhé.

Cấu Trúc Của Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Sự

Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Sự
Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Sự

Đề cương khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân sự thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu về đề tài: mô tả tóm tắt về nội dung và mục đích của khóa luận.
 2. Tổng quan về quản trị nhân sự: cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản trị nhân sự, bao gồm các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển, vai trò và chức năng của quản trị nhân sự trong tổ chức.
 3. Phân tích và đánh giá tình hình nhân sự trong tổ chức: phân tích các thông tin về nhân viên của tổ chức, bao gồm số lượng, độ tuổi, giới tính, trình độ, kinh nghiệm và chức vụ. Đánh giá tình hình hiện tại và những vấn đề cần giải quyết trong quản trị nhân sự của tổ chức.
 4. Các chiến lược quản trị nhân sự: tập trung vào các chiến lược quản trị nhân sự để cải thiện hiệu suất và năng suất của nhân viên, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu suất, lương và phúc lợi, và quản lý nhân sự trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
 5. Áp dụng các chiến lược quản trị nhân sự trong thực tế: áp dụng các chiến lược quản trị nhân sự vào thực tế của tổ chức, phân tích kết quả và đánh giá hiệu quả của các chiến lược này.
 6. Kết luận và đề xuất: tóm tắt các kết quả của khóa luận và đề xuất các giải pháp để cải thiện quản trị nhân sự của tổ chức trong tương lai.
 7. Tài liệu tham khảo: liệt kê các tài liệu và nguồn tham khảo được sử dụng trong khóa luận.

Lưu ý rằng đề cương khóa luận có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích của khóa luận và yêu cầu của trường đại học.

Tài Liệu Tham Khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Trọn Bộ 5 Đề Cương Khóa Luận Quản Trị Nhân Sự Tốt Nhất

Sau đây là những mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân sự ấn tượng nhất trong thời gian gần đây, các bạn cùng tham khảo nhé!!

Đề Cương số 1: Phân Tích Thực Trạng Công Tác Hoàn Thiện Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Sx – In Ấn Thành Công

Phân Tích Thực Trạng Công Tác Hoàn Thiện Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty
Phân Tích Thực Trạng Công Tác Hoàn Thiện Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty

Lời Nói Đầu.

Chương 1: Giới Thiệu Tổng Quan Về Đề Tài

1.1.     Lý do chọn đề tài

1.2.     Mục đích nghiên cứu.

1.3.     Đối tượng nghiên cứu.

1.4. Phạm vi nghiên cứu.

1.5. Phương pháp nghiên cứu.

1.6. Bố cục đề tài

Chương 2 : Cơ Sở Lý Luận Chung Về Quản Trị Nhân Sự.

2.1. Công tác quản trị và quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

2.1.1. Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự.

2.1.1.1. Khái niệm:

2.1.1.2. Chức năng:

2.1.2. Công tác quản trị nhân sự.

2.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự.

2.1.4. Các học thuyết về quản trị nhân sự.

2.1.4.1.  Học thuyết thứ nhất

2.1.4.2.  Học thuyết thứ hai

2.1.4.3.  Học thuyết thứ ba.

2.2. Nội dung quản trị nhân sự.

2.2.1. Phân tích công việc.

2.2.1.1. Khái niệm..

2.2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích công việc:

2.2.1.3. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc:

2.2.1.4. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc:

2.2.1.5. Nội dung bảng mô tả công việc:

2.2.1.6 Nội dung bảng tiêu chuẩn công việc:

2.2.2. Tuyển dụng nhân sự.

2.2.2.1.  Nguồn tuyển dụng.

2.2.2.2.  Các hình thức thu hút ứng viên.

2.2.2.3. Nội dung, trình tự của quá trình tuyển dụng.

2.2.3. Đào tạo và phát triển.

2.2.3.1.   Khái niệm đào tạo.

2.2.3.2. Vai trò của đào tạo.

2.2.3.3.   Nội dung công tác đào tạo nhân sự.

2.2.3.4.  Các hình thức đào tạo.

2.2.3.5.  Các giai đoạn đào tạo nhân sự.

2.2.3.6.  Đánh giá hiệu quả đào tạo.

2.2.4. Sắp xếp và sử dụng lao động.

2.2.5.Đánh giá và đãi ngộ.

2.2.5.1. Đánh giá.

2.2.5.2. Đãi ngộ.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của công tác quản trị nhân sự.

2.3.1. Nhân tố ảnh hưởng:.

2.3.2. Sự cần thiết của công tác quản trị nhân sự.

Chương 3: Phương Pháp Nghiên Cứu..

3.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.

3.2. Tiến trình nghiên cứu.

3.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất

3.4. Phương pháp thu thập thông tin.

3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp.

3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp.

3.4.2.1. Cách thức tiến hành.

3.4.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát

3.4.2.3. Đối tượng được điều tra khảo sát

3.4.2.4. Phát phiếu điều tra khảo sát

3.4.2.5. Xác định nội dung phân tích, tính chính xác, độ tinh cậy của dữ liệu. ( crombach alpha; freqency; stastic; mean; anova).

Chương 4: Phân Tích Thực Trạng Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Sx – In Ấn Thành Công.

4.1. Khái quát chung về doanh nghiệp.

4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.

4.1.2. Cơ cấu tồ công ty.

4.1.3. Các ngành nghề kinh doanh.

4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

4.2.1. Thực trạng chính sách sản phẩm:

4.2.2. Thực trạng chính sách giá:

4.2.3. Thực trạng chính sách phân phối:

4.2.4. Thực trạng chính sách xúc tiến- truyền thông cổ động.

4.2.5. Thực trạng về con người – nguồn nhân lực hiện tại của Công ty:

4.2.2. Kết quả kinh doanh.

4.3. Phân tích tình hình nhân sự tại công ty.

4.3. 1. Cơ cấu nhân sự tại công ty.

4.3.1.1.   Cơ cấu lao động theo giới

4.3.1.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi

4.3.1.3.  Cơ cấu theo trình độ học vấn của nhân viên.

4.3.1.4. Phân bố nhân sự trong công ty.

4.3.2. Tình hình phân tích công việc tại công ty.

4.3.2.1. Tiến trình thực hiện:

4.3.2.2.  Đánh giá tiến trình thực hiện PTCV.

4.3.3. Tình hình tuyển dụng  nhân sự tại công ty.

4.3.4.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự.

4.3.5.Tình hình sắp xếp và sử dụng lao động.

4.3.6. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự.

4.3.7. Hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty.

Chương 5: Kết Luận Và Giải Pháp.

5.1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự tại công ty.

5.1.1.Công tác phân tích công việc.

5.1.2. Công tác tuyển dụng.

5.1.3. Công tác đào tạo và phát triển.

5.1.4.Công tác sắp xếp và sử dụng nhân sự.

5.2. Định hướng phát triển của công ty.

5.2.1. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu.

5.2.2.Định hướng công tác quản trị nhân sự trong công ty.

5.3. Giải pháp thực hiện

5.3.1. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên.

5.3.2. Vấn đề đãi ngộ, tiền tiền thưởng, tiền lương và tạo môi trường làm việc cho người lao động 

5.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân lực.

PHỤ LỤC 1:. 57

Phụ lục 2: Phiếu phỏng vấn phục vụ cho quá trình thu thập thông tin.

Phụ Lục 3: Thông Tin Mẫu..

Tài Liệu Tham Khảo..

Sau bước thiết lập hoàn thiện đề cương cho bài làm thì tiếp theo các bạn phải triển khai nội dung bài làm. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng đủ kinh nghiệm để tiến hành một cách dễ dàng vì thế hãy tham khảo Cách Làm Cơ Sở Lý Thuyết Trong khóa luận trên kho tài liệu trên Website cảu Team Luận Văn bạn nhé.

 Đề Cương Số 2 : Phân Tích Hoạt Động Quản Trị  Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần May Phương Đông.

Phân Tích Hoạt Động Quản Trị  Nhân Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị  Nhân Lực Tại Công Ty

Mở Đầu.. 1

Chương 1. Cơ Sở Lý Luận Chung Về Quản Trị Nhân Lực.

1.1 Khái quát chung về quản trị nhân lực.

1.1.1 Khái niệm về quản trị nhân lực.

1.1.2. Vai trò và chức năng của quản trị nhân lực.

1.1.2.1. Vai trò của quản trị nhân lực.

1.1.2.2.Các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực.

1.1.3. Mục tiêu của quản trị nhân lực.

1.2. Nội dung cơ bản trong quản trị nhân lực.

1.2.1 Hoạch định nhu cầu nhân lực.

1.2.1.1 Khái niệm..

1.2.1.2 Tiến trình họach định.

1.2.2 Tuyển dụng nhân lực.

1.2.2.1 Khái niệm..

1.2.2.2. Nguồn tuyển dụng.

1.2.2.3. Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp.

1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự.

1.2.3 Đào tạo, phát triển nhân lực.

1.2.3.1 Khái niệm..

1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo.

1.2.3.3. Vai trò của đào tạo.

1.2.3.4 Tiến trình đào tạo.

1.2.3.5 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực.

1.2.4 Tạo động lực lao động.

1.2.4.1 Khái niệm..

1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất

1.2.4.3. Đãi ngộ tinh thần.

1.2.5. Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân lực.

1.2.5.1. Khái niệm.

1.2.5.2. Mục đích của việc đánh giá.

1.2.5.3. Lợi ích của việc đánh giá thành tích công việc.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực.

1.3.1. Nhân tố bên ngòai

1.3.2 Nhân tố bên trong.

Chương 2: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị  Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần May Phương Đông.

2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần may Phương Đông

2.1.1. Thông tin chung của công ty.

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

2.1.3.1. Chức năng.

2.1.3.2. Nhiệm vụ.

2.1.4. Cơ cấu hoạt động và tổ chức bộ máy của Công ty.

2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty.

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo.

2.1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

2.1.5. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh.

2.1.6.Thị trường và đối thủ cạnh tranh.

2.1.6.1. Thị trường.

2.1.6.2. Đối thủ cạnh tranh.

2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2018 – 2020) 

2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần may Phương Đông  

2.2.1. Nội dung quản trị nhân lực tại công ty.

2.2.1.1. Công tác hoạch định nhân lực tại Công ty cổ phần may Phương Đông.

2.2.2.2. Công tác tuyển dụng nhân lực.

2.2.2.3. Công tác đào tạo và phát triển.

2.2.2.4. Tạo động lực nhân viên.

2.2.5.2.Yếu tố tinh thần tác động đến năng suất lao động.

2.2.2.5. Đánh giá nhân lực.

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần may Phương Đông.

2.2.3.1.Yếu tố bên ngoài

2.2.3.2. Yếu tố bên trong.

2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần may Phương Đông..

2.3.1. Ưu điểm..

2.3.2. Hạn chế.

2.4. Định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần may Phương Đông..

2.4.1. Hoàn thiện công tác hoạch định.

2.4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng.

2.4.3. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực.

2.4.3.1. Hoàn thiện quy chế đào tạo.

2.4.3.2. Đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đào tạo nhân lực.

2.4.4. Giải pháp về đãi ngộ.

2.4.4.1. Xây dựng chính sách trả lương cạnh tranh, tương xứng với mức độ cống hiến của từng nhân viên.

2.4.4.2.Hoàn thiện chính sách khen thưởng.

Kết Luận  

Đề Cương Số 3 : Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Trị Nhân Lực Tại Tnhh Tmdv Sao Nam Việt.

Lời Mở Đầu.. 1

Chương 1:  Cơ Sở Lý Luận Về Nguồn Nhân Lực Và Quản Trị Nguồn Nhân Lực

1.1 .Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

   1.1.1.Khái niệm về nguồn nhân lực

   1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực

   1.1.3.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực.

1.2.  Các chức năng cơ bản và lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực.

   1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực.

   1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển.

   1.2.3.  Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.

1.3.  Lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực.

1.4. Sơ lược về nội dung quản trị nguồn nhân lực.

   1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực.

      1.4.1.1 Khái niệm..

      1.4.1.2. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực.

      1.4.1.3 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực.

      1.4.1.4. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực.

   1.4.2. Phân tích công việc.

      1.4.2.1 Khái niệm..

      1.4.2.2. Ý nghĩa của phân tích công việc.

      1.4.2.3. Lợi ích của phân tích công việc.

      1.4.2.4. Quy trình thực hiện phân tích công việc.

      1.4.2.5 Các phương pháp phân tích công việc.

      1.4.2.6 Xây dựng bảng mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc.

   1.4.3 Tuyển dụng nhân viên.

      1.4.3.1 Khái niệm..

      1.4.3.2 Tổ chức tuyển dụng.

   1.4.4 Đào tạo và phát triển.

      1.4.4.1 Khái niệm..

      1.4.4.2 Vai trò của việc đào tạo.

      1.4.4.3 Mục đích của việc đào tạo.

      1.4.4.4 Chu trình đào tạo.

   1.4.5 .Đánh giá hiệu quả làm việc.

      1.4.5.1. Khái niệm..

      1.4.5.2 Mục đích của việc đánh giá hiệu quả làm việc.

Chương 2: Thực Trạng Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Tmdv Sao Nam Việt.

2.1 Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

   2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.

   2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty.

      2.1.2.1. Chức năng.

      2.1.2.2. Nhiệm vụ:

   2.1.3. Hệ thống tổ chức của công ty.

      2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý:

      2.1.3.2. Các phòng ban và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty :

   2.1.4. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty.

   2.1.5. Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty.

   2.1.6. Kết quả hoạt động của công ty từ 2011-2013.

2.2   Thực trạng tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

   2.2.1 .Cơ cấu nhân sự của công ty.

   2.2.2 .Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty

   2.2.3. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty.

      2.2.3.1.Đào tạo nhân sự trong công ty.

      2.2.3.2.Phát triển nhân sự trong công ty.

   2.2.4.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty.

      2.2.4.1.Đãi ngộ vật chất

      2.2.4.2.Đãi ngộ tinh thần.

   2.2.5. Hiệu quả sử dụng lao động của công ty trong 3 năm (2011-2012-2013).

2.3. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty.

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Trị Nhân Lực Tại Tnhh Tmdv Sao Nam Việt.

3.1 Định Hướng Phát Triển Của Công Ty Tmdv Sao Nam Việt Trong Thời Gian Tới

   3.1.1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt trong thời gian tới.

   3.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

   3.2.1. Phân tích công việc.

   3.2.2.Tuyển dụng nhân sự.

   3.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự.

Kết Luận..

Đề Cương Số 4 : Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Và Thiết Bị Tân Toàn Cầu.

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty
Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty

Lời Cảm Ơn.

Mục Lục.

Danh Mục Từ Viết Tắt.

Danh Mục Hình.

Danh Mục Bảng.

Phần Mở Đầu.

 1. Tính cấp thiết của đề tài 1
 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
 4. Bố cục của khóa luận. 2

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự.

1.1. Một số vấn đề chung về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp.

1.1.1. Khái niệm về tuyển dụng nhân sự.

1.1.2. Mục tiêu, vai trò của tuyển dụng nhân sự.

1.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.

1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại  Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Và Thiết Bị Tân Toàn Cầu.

2.1. Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu 

2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu.

2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh.

2.2. Thực trạng công tác đào tạo nhân sự của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu giai đoạn 2015 -2018.

2.1.1. Sự biến động của số lượng lao động qua các năm..

2.1.2 Cơ cấu lao động xét theo giới tính.

2.1.3.  Cơ cấu lao động xét theo độ tuổi

2.1.4. Cơ cấu lao động xét theo trình độ.

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu giai đoạn 2015 -2018.

2.2.1. Quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu.

2.2.2. Kết quả công tác tuyển dụng của Công ty.

2.3. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự  tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu.

2.3.1 Những ưu điểm trong công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty.

2.3.2. Những hạn chế trong công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu.

2.3.3. Những nguyên nhân của hạn chế.

Chương 3: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Và Thiết Bị Tân Toàn Cầu.

3.1. Định hướng hoạt động Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu 

3.1.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.1.2. Định hướng tuyển dụng nhân  giai đoạn 2021- 2022 của Công ty.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thiết bị Tân Toàn Cầu.

3.2.1. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng.

3.2.3. Thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân lực làm cơ sở cho công tác tuyển dụng 

3.3. Một số kiến nghị

Kết luận..

Tài liệu tham khảo..

Đề Cượng 5 : Phân Tích Thực Trạng Hoạt Động Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm Xây Lắp Điện Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Hưng Đạo..

Phân Tích Thực Trạng Hoạt Động Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Tại Công Ty
Phân Tích Thực Trạng Hoạt Động Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Tại Công Ty

Lời Cảm Ơn.

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận.

1.1. Lý luận về động lực làm việc của người lao động.

1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực.

1.1.2 Khái niệm về động cơ.

1.2. Khái niệm, các yếu tố, đặc điểm của động lực làm việc.

1.2.1. Khái niệm động lực làm việc.

1.2.2. Khái niệm về tạo động lực làm việc.

1.2.3. Chính sách tạo động lực cho nhân viên.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.

1.3.1.Về phía người lao động.

1.3.2.Các yếu tố về công việc:

1.3.3.Các yếu tố về tổ chức.

1.4. Các học thuyết về tạo động lực người lao động.

1.4.1. Hệ thống nhu cầu của Maslow (1943).

1.4.2. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F. Skinner.

1.4.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964).

1.4.4. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg.

Chương 2: Giới Thiệu Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm Xây Lắp Điện Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Hưng Đạo.

2.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển.

2.2.Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty.

2.2.1.  Chức năng.

2.2.2. Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động .

2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất và mạng lưới kinh doanh của công ty. 18

2.4 Tình hình nhân sự tại Công ty TNHH Sản Xuất TM Xây Lắp Điện Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Hưng Đạo.

2.5. Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Sản Xuất TM Xây Lắp Điện Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Hưng Đạo giai đoạn 2014-2016.

Chương 3: Phân Tích Thực Trạng Hoạt Động Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm Xây Lắp Điện Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Hưng Đạo..

3.1. Cơ sở thưc hiện chính sách.

 3.1.1.Sự cần thiết phải xây dựng chính sách tạo động lực.

 3.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đên quá trình tạo động lực làm việc cho nhân viên.

  3.1.2.1.Những chiến lược phát triển của công ty.

  3.1.2.2.Kế hoạch kinh doanh của công ty.

 3.1.2.3.Yêu cầu đòi hỏi của nhân viên trong công ty.

 3.1.2.4.  Các quyết định của nhà quản trị

 3.1.2.5  Nguồn chi phí dành cho tạo động lực làm việc cho nhân viên.

 3.1.2.6  Sự thay đổi của môi trường bên ngoài doanh nghiệp.

3.2. Nội dung chính sách.

 3.2.1. Môi trường làm việc.

 3.2.2.Thông qua công tác tiền lương.

 3.2.3.Thông qua phúc lợi xã hội

 3.2.4.Thông qua công tác khen thưởng – kỷ luật.

 3.2.5.Chế độ kỷ luật

 3.2.6.Thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo lao động.

 3.2.7.Quan hệ làm việc.

3.3. Thực hiện chính sách.

3.4. Đánh giá các chính sách tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Sản Xuất TM Xây Lắp Điện Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Hưng Đạo.

 3.4.1.Điểm mạnh.

 3.4.2.Điểm yếu.

Chương 4: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Động Lực Làm Việc Của Người Lao Động Tại Công Ty Tnhh Tm Xl Điện Cs & Tbđt Hưng Đạo  

4.1. Các định hướng chung của công ty về công tác đào tạo và phát triển.

 4.1.1.Mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực của công ty trong thời gian tới

 4.1.2.Chiến lược nguồn nhân lực.

4.2.Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH TM XL Điện CS & TBĐT Hưng Đạo.

 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện chính sách lương, phúc lợi

 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng.

 4.2.3.Giải pháp hoàn thiện về đặc điểm công việc.

 4.2.4.Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo và thăng tiến.

 4.2.5. Giải pháp nâng cao quan hệ làm việc.  

Kết Luận 

Tài Liệu Tham Khảo : .

Với những gì Team Luận Văn chia sẻ đến các bạn về Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Sự được chọn lọc kỹ càng để gửi đến các bạn. Chúng tôi hy vọng bạn hoàn toàn có thể hoàn thiện bài làm của mình một cách hiệu quả nhất. Khi cần hỗ trợ hay chỉnh sửa, hoàn thiện chỉnh chu bài làm thì các bạn đừng chần chờ hãy liên hệ ngay dịch vụ nhận làm khóa luận tốt nghiệp thuê của teamluanvan bạn nhé. Chúc các bạn thành công 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149