Top 5 Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh ▶ Chi Tiết Đáng Để Xem

Việc xây dựng mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đúng chuẩn sẽ giúp các bạn định hướng đúng và từng bước hoàn thiện đứng hướng của bài làm. Thấu hiểu được tầm quan trọng của quá trình lập đề cương cho bài luận văn, đội ngủ chuyên nghiệp của Team Luận Văn muốn chia sẻ nội dung này đến các bạn. 

Trong bài viết này Team Luận Văn đã chọn lọc ra 5 mẫu đề cương về Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh để gửi đến các bạn. Nếu vẫn chưa đủ thì các bạn hãy liên hệ ngay về dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ của Team Luận Văn hoặc trao đổi trực tiếp về tổng đài sđt/zalo/tele : 0909232620 để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé.

Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Là GÌ ? 

Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh thường bao gồm một số phần chính sau đây:

 1. Giới thiệu: phần này giới thiệu về lĩnh vực quản trị kinh doanh, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
 2. Tổng quan về quản trị kinh doanh: phần này trình bày các khái niệm, quan điểm và phương pháp quản trị kinh doanh cơ bản.
 3. Tình hình nghiên cứu: phần này tập trung trình bày về tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề của luận văn, các nghiên cứu trước đây và bài báo về chủ đề liên quan.
 4. Phương pháp nghiên cứu: phần này trình bày về phương pháp nghiên cứu và các công cụ sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
 5. Kết quả nghiên cứu: phần này trình bày kết quả nghiên cứu và phân tích các kết quả này.
 6. Kết luận và đề xuất: phần này tóm tắt các kết quả nghiên cứu và đưa ra các đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo.

Trong đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, các phần này sẽ được phát triển và mở rộng để tạo nên một bài luận văn đầy đủ và có tính khoa học cao.

Tài Liệu Tham Khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế

Chi Tiết Các Mẫu Đề Cương Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Đề Cương 1 : Các Giải Pháp Hoàn Thiện Chiến Lược Phát Triển Của Công Ty Cổ Phần Ba Cây Chổi Giai Đoạn 2015 – 2020

Giải Pháp Hoàn Thiện Chiến Lược Phát Triển Của Công Ty
Giải Pháp Hoàn Thiện Chiến Lược Phát Triển Của Công Ty

Lời mở đầu

Chương 1: Các Mô Hình Chiến Lược Kinh Doanh

1.1 Khái niệm, vai trò và các chiến lƣợc kinh doanh

1.1.1 Khái niệm về chiến lƣợc và chiến lƣợc kinh doanh

1.1.2 Vai trò của chiến lược kinh doanh.

1.1.3 Mô hình chiến lược

1.1.3.1 Chiến lược kinh tế tổng quát.

1.1.3.2 Chiến lược cấp công ty

1.1.3.3 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

1.1.3.4 Chiến lược cấp chức năng

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược

1.2.1 Đánh giá các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.

1.2.1.1 Môi trường vĩ mô.

1.2.1.2 Môi trường vi mô

1.2.1.3 Đánh giá tình hình nội bộ của doanh nghiệp

1.3 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh

1.3.1 Giai đoạn nghiên cứu

1.3.1.1 Xác định mục tiêu của doanh nghiệp

1.3.1.2. Phân tích môi trường kinh doanh

1.3.1.2.1. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

1.3.1.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp

1.3.2 Xây dựng chiến lược

1.3.3 Lựa chọn chiến lược

1.4 Các công cụ chủ yếu để xây dựng và lựa chọn chiến lược.

1.4.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE matrix _ External Factor Evaluationmatrix).

1.4.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

1.4.3 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE matix _ Internal Factor Evalution matix)

1.4.4 Ma trận điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ (SWOT : Strength –

Weaknesses, Opportunities – Threaten)

1.4.5 Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng(QSPM _Quantitative Strategic Planning Matrix) vi

1.5 Các chiến lược tiêu biểu trong kinh doanh

1.5.1 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

1.5.1.1 Khái niệm Xúc tiến (Promotion)

1.5.1.2. Vai trò của xúc tiến:

1.5.1.3. Các công cụ xúc tiến:

1.5.2 Chiến lƣợc khác biệt hoá sản phẩm trong cạnh tranh:

1.5.2.1 Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm:

1.5.2.2 Lựa chọn và sử dụng công cụ tạo điểm khác biệt có sức cạnh tranh.

1.5.2.3 Cần khuếch trƣơng những điểm khác biệt nào.

1.5.2.4 Truyền bá vị trí của công ty.

1.5.3 Chiến lƣợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.5.3.1 Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn

1.5.3.2. Đào tạo theo kiểu học nghề

1.5.3.3. Kèm cặp, chỉ bảo

1.5.3.5 Tổ chức các lớp hội thảo, hội nghị

1.5.3.6 Học tập theo tình huống, theo kịch bản

Kết luận chương 1

Chương 2: Giới Thiệu Về Thị Trấn Ba Cây Chổi

2.1 Giới thiệu về thị trấn Ba Cây Chổi

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trấn Ba Cây Chổi

2.1.2 Cơ cấu tổ chức các phòng ban và nhiệm vụ các phòng ban

2.1.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động chủ yếu của thị trấn Ba Cây Chổi

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của thị trấn Ba Cây Chổi

2.2.1 Doanh thu

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty

2.2.2.1   Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)

2.2.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

2.2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).

2.3. Ma trận SWOT

2.3.1 Điểm mạnh

2.3.2 Điểm yếu

2.3.3 Cơ hội.

2.3.4 Thách thức

Chương 3: Các Giải Pháp Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Cho Công Ty Cổ Phần Ba Cây Chổi Giai Đoạn 2015 – 2020

3.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Ba Cây Chổi:

3.2 Ma trận QSPM

3.2.1 Chiến lƣợc 1: Đào tạo và phát triển nhân lực

3.2.1.1 Ý nghĩa của chiến lược

3.2.1.2 Mục tiêu thực hiện chiến lược

3.2.1.3 Các giải giáp thực hiện chiến lược

3.2.1.4 Dƣ kiến và hiệu quả mang lại

3.2.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

3.2.2.1 Ý nghĩa của giải pháp

3.2.2.2 Mục tiêu thực hiện chiến lược

3.2.2.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược

3.2.2.4 Dự kiến và hiệu quả mang lại của giải pháp chiến lược

3.2.3 Chiến lược 3: Xúc tiến hỗn hợp

3.2.3.1 Ý nghĩa của giải pháp

3.2.3.2 Mục tiêu thực hiện chiến lược

3.2.3.3 Các giải pháp

3.2.3.4 Dự kiến áp dung và hiệu quả mang lại

3.3 Tóm tắt chương 3

Kết Luận

Phụ Lục     

Việc có các mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh để tham khảo thì giờ chúng ta hãy xem thêm Cách Viết Đề Cương Chi Tiết Trong Luận Văn trên website của Team Luận Văn chắc chắn sẽ mang cho bạn nhiều kiên thực hữu ích để làm bài.

Đề Cương 2 : Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Ở Công Ty TNHH TM – DV  Nội Thất Hải Đăng

Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công T
Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công T

Lời Nói  Đầu 

Chương 1: cơ sở lý luận về công tác tổ chức Bộ máy quản lý                                                                  

1.1. Một số khái niệm cơ bản

   1.1.1. Quản lý 

   1.1.2. Bộ máy quản lý 

   1.1.3. Lao động quản lý và phân loại lao động quản lý 

      1.1.3.1. Lao động quản lý .

      1.1.3.2. Phân loại lao động quản lý 

1.2. Tổ chức quản lý bộ máy doanh nghiệp 

   1.2.1. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của tổ chức bộ máy quản lý 

      1.2.1.1. Khái niệm

      1.2.1.2. Nội dung của bộ máy quản lý doanh nghiệp  17

      1.2.1.3. Yêu cầu đối với tổ chức bộ máy quản lý .

   1.2.2. Các mô hình và nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý

      1.2.2.1. Các mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

      1.2.2.2. Các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý 

   1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lý 

   1.2.4. Các phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

1.3. Vai trò và sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lý

   1.3.1. Vai trò của tổ chức bộ máy quản lý 

   1.3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lý 

      1.3.2.1. Tính tất yếu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý 

      1.3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý có liên quan chặt chẽ đến chiến lược kinh doanh của tổ chức 

      1.3.2.3. Đối với công ty TNHH TM XD nội thất Hải Đăng

Chương 2: Thực Trạng Thực Trạng Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Tnhh Tm Xd Nội Thất Hải Đăng

2.1. Những  đặc điểm cơ bản của công ty ảnh hưởng tới công tác tổ chức bộ máy quản lý 

   2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

   2.1.2. Đặc điểm về kỹ thuật và nguồn lực

      2.1.2.1. Năng lực về thiết kế và sản xuất 

      2.1.2.2. Năng lực về tài chính

      2.1.2.3. Về nguồn nhân lực .

  2.1.3. Quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 

        2.1.3.1. Quy trình sản xuất của công ty .

        2.1.3.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm .

   2.1.4. Thuận lợi và khó khăn hiện tại và công ty .

   2.1.5. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới..

2.2. Phân tích thực trạng bộ máy quản lý của công ty

   2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện nay của công ty 

   2.2.2. Tình hình tổ chức các bộ phận chức năng trong công ty .

   2.2.2.1. Khối cơ quan công ty .

   2.2.2.2. Khối đơn vị sản xuất trực tiếp .

2.3. Phân tích, đánh giá công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty ..     

   2.3.1. Phân tích số lượng, kết cấu  và trình độ của lao động quản lý 

      2.3.1.1. Phân tích số lượng lao động quản lý 

      2.3.1.2. Phân tích kết cấu của lao động quản lý 

      2.3.1.3. Phân tích về trình độ của lao động quản lý 

      2.3.1.4. Phân tích về điều kiện làm việc của lao động quản lý 

      2.3.1.5. Tình hình tổ chức nơi làm việc

      2.3.1.6. Điều kiện làm việc của lao động quản lý 

   2.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong những năm gần đây

   2.3.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý của công ty

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Ở Công Ty Tnhh Tm Xd Nội Thất Hải Đăng

3.1. Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý

   3.1.1. Những mục tiêu cơ bản của hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty 

   3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý 

   3.1.3. Một số điểm cần lưu ý khi hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty 

   3.1.4. Cơ sở để hoàn thiện bộ máy quản lý

3.2. Các phương pháp hoàn thiện bộ máy quản lý tại công ty

   3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý    

      3.2.1.1 Ban Giám đốc   

      3.2.1.2. Hoàn thiện cơ cấu các phòng ban

3.3. Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý 

   3.3.1. Phòng kinh doanh 

   3.3.2. Trưởng phòng Tài chính Kế toán

   3.3.3. Trưởng phòng Kỹ thuật .

   3.3.4. Trưởng phòng Vật tư Thiết bị 

   3.3.5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý    

   3.3.6. Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc và điều kiện lao động

   3.3.7 Kỷ luật và trách nhiệm vật chất

Kết luận

Tài liệu tham khảo .

Tiếp theo là mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài Một Số Giải Pháp Và Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống Tại Nhà Hàng Riviera Trong Khách Sạn Pullman Vũng Tàu. Các bạn cùng theo dõi nhé

Đề Cương 3 : Một Số Giải Pháp Và Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống Tại Nhà Hàng Riviera Trong Khách Sạn Pullman Vũng Tàu

Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống Tại Nhà Hàng
Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống Tại Nhà Hàng

Lời cam đoan

Lời cảm ơn.

Danh mục sơ đồ bảng biểu..

Mở đầu.

 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3
 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài 4
 4. Tình hình nghiên cứu đề tài 4
 5. Kết cấu báo cáo thực tập. 5

Chương 1: Một Số Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống

1.1. Một số khái niệm về sản phẩm ăn uống. 

1.1.1 khái niệm sản phẩm ăn uống. 

1.1.2. Phân loại sản phẩm ăn uống. 

1.1.3. Quy trình chế biến sản phẩm ăn uống. 

1.2. Chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống. 

1.2.1. Chất lượng sản phẩm ăn uống. 

1.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống. 

1.2.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống. 

1.3. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ăn uống. 

1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp.

1.3.2. Các nhân tố  thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 

Tiểu kết chương 1.

Chương 2: Thực Trạng Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống Tại Nhà Hàng Riviera Trong Khách Sạn Pullman Vũng Tàu

2.1. Phương pháp nghiên cứu.

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu.

2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. 

2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.2.1. Tổng quan về tình hình kinh doanh ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu trong 2 năm 2016 – 2017. 

2.2.3. Quy trình chế biến sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 

2.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 

2.4. Kết quả phân tích thực trạng về chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.4.1. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp. 

2.4.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 

2.5. Đánh giá chung về thực trạng chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.5.1. Một số kết luận về thực trạng chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

2.5.2. Những vấn đề đặt ra qua nghiên cứu thực trạng chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

Tiểu kết chương 2. 

Chương 3: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Và Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Ăn Uống Tại Nhà Hàng Riviera Trong Khách Sạn Pullman Vũng Tàu

3.1. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

3.1.1. Triển vọng phát triển của nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu trong thời gian tới 

3.1.2. Quan điểm nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng riviera trong khách sạn pullman vũng tàu. 

3.2.1. Đa dạng hóa món ăn, sáng tạo các món ăn mới lạ, ngon miệng. 

3.2.2. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự bộ phận bếp – nhà hàng. 

3.2.4. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng và nhà bếp. 

3.2.5. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm ăn uống. 

3.2.6. Tăng cường quan hệ giữa nhà hàng với các đối tác cung ứng. 

3.2.7. Tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các bộ phận. 

3.3. Một số kiến nghị với nhà nước và các cơ quan hữu quan. 

3.3.1. Kiến nghị với nhà nước và tổng cục du lịch. 

3.3.2. Kiến nghị với các cơ quan, ban ngành của thành phố vũng tàu. 

Tiểu kết chương 3. 

Kết luận.. 

Danh mục tài liệu tham khảo.. 

Đề Cương 4 : Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cp mía đường cần thơ giai đoạn 2017 – 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cp mía đường cần thơ
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cp mía đường cần thơ

Chương 1. Mở đầu.

1.1 Lý do chọn đề tài 

1.2  Mục tiêu nghiên cứu. 

1.2.1 Mục tiêu chung:

1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 

1.3 Câu hỏi nghiên cứu. 

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

1.5 Ý nghĩa của đề tài 

Chương 2. Cơ Sở Lý Luận. 

2.1 Khái niệm chiến lược. 

2.1.1 Các cấp chiến lược: 

2.1.2 Các loại chiến lược. 

2.2 Quản trị chiến lược. 

2.3 Chiến lược kinh doanh. 

2.4 Hoạch định chiến lược kinh doanh. 

2.5 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược. 

2.6 Xây dựng các phương án chiến lược cho công ty, và công cụ đánh giá. 

2.6.1 Phân tích đánh giá các yếu tố bên ngoài(ma trận efe). 

2.6.2 Ma trận các yếu tố nên trong. 

2.6.3 Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh. 

2.6.4 Phân tích ma trận swot 

2.6.5 Ma trận bcg. 

2.6.6 Giai đoạn quyết định: ma trận qspm.. 

2.7. Các nghiên cứu trước đây: 

Chương 3. Phương Pháp Nghiên Cứu. 

3.1 Phương pháp thu nhập thông tin. 

3.1.1 Nguồn thông tin sơ cấp. 

3.1.2 Nguồn thông tin thứ cấp. 

3.2 Phương pháp phân tích và xử lí thông tin. 

3.2.1 Phương pháp thống kế mô tả. 

3.2.2. Các phương pháp phân tích khác. 

Chương 4: Kết Quả Nghiên Cứu Và Thảo Luận.

4.1. Giới thiệu về công ty cổ phần mía đường cần thơ. 

4.1.1. Tổng quan: 

4.1.2. Lịch sử hình thành: 

4.1.3 ngành nghề kinh doanh: 

4.1.4. Tầm nhìn, sứ mệnh. 

4.1.5. Thành tích: 

4.1.6. Sơ đồ tổ chức công ty: 

4.1.9. Quy trình sản xuất đường tinh luyện. 

4.1.10. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

4.2. Phân tich moi trường vi mo. 

4.1.1. Cac yếu tố thể chế – luật phap. 

4.1.2. Các yếu tố kinh tế. 

4.1.3. Các yếu tố văn hóa – xã hội 

4.1.4. Yếu tố công nghệ. 

4.1.5. Ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên. 

4.1.6. Yếu tố hội nhập. 

4.2. Phân tích môi trường tác nghiệp. 

4.2.1. Đối thủ cạnh tranh. 

4.2.2. Áp lực từ nhà cung cấp. 

4.2.3. Áp lực từ khách hàng. 

4.2.4. Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn. 

4.2.5. Áp lực từ các sản phẩm thay thế. 

4.3. Phân tích môi trường bên trong. 

4.3.1. Quản trị nguồn nhân lực. 

4.3.2. Văn hóa tổ chức và lãnh đạo.

4.3.3. Tài chính – kế toán. 

4.3.4. Marketing………….. 

4.3.5. Sản xuất và tác nghiệp. 

4.3.6. Nghiên cứu và phát triển (r&d – reasearch and development). 

4.3.7. Hệ thống thông tin. 

4.4. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần mía đường cần thơ. 

4.4.1. Xây dựng các mục tiêu chiến lược. 

4.4.2. Các chiến lược công ty đang áp dụng. 

4.4.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh. 

4.4.4. Lựa chọn chiến lược (dung ma trận qspm). 

4.5. Cac giải phap triển khai chiến lược.

4.5.1. Giải phap về nhan lực. 

4.5.2. Giải phap về marketing. 

4.5.3. Giải pháp về sản xuất và tác nghiệp. 

4.5.4. Giải pháp về tài chính – kế toán. 

4.5.5. Giải pháp về r&d (nghiên cứu và phát triển). 

4.5.6. Giải pháp về hệ thống thông tin. 

4.5.7. Giải pháp về tổ chức và lãnh đạo. 

4.6. Ước lượng hiệu quả các chiến lược. 

4.6.1. Phân tích độ nhạy. 

4.6.2. Chạy mô phỏng bằng crystal ball 

4.6.3. Một số báo cáo của crystal ball 

5.1. Kết luận. 

5.2. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo. 

Trên đây là các mẫu đề cương luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh có cấu trúc khác nhau, Hi vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiêu sáng kiến cũng như những định hướng tốt nhất cho mẫu đề cương bài luận văn của chính các bạn. Hãy nhớ khi có bất kì thắc mắc hay cần thêm tài liệu nghiên cứu về bài làm thic đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay về tổng đài cuur Team Luận Văn chúng tôi sẽ hỗ trợ tài liệu tham khảo miễn phí cho các bạn hotline sđt/zalo/tele : 0909232620. Chúc các bạn thành công

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149