Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Hay Nhất

Mục lục

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức Về Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An. Hiện nay Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An là một trong những trường đại học thuộc tỉnh long an. Với nhiều bậc đào tạo đa dạng, trường đại học kinh tế công nghiệp Long An có nhiệm vụ đào tạo, phát triển và cung ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kĩ thuật chất lượng cao phục vụ cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh và cả nước. Mặc dù được thành lập vào năm 2007, cho đến nay trường đã đào tạo ra các kỹ sư góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh. Từ đó hiểu biết hơn về các bài luận văn cũng như giá trị của các bài luận văn tại trường đại học kinh tế công nghiệp Long An.

Ngoài việc chia sẻ những thông tin và tài liệu hữu ích để phục vụ cho bài làm của các bạn, thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ giá rẻ, vì thế nếu các bạn còn đang loay hoay và lo lắng về bài làm tốt nghiệp của mình, hãy liên hệ ngay với tổng đài của Team Luận Văn sđt/zalo/tele : 0909232620 để tư vấn và báo giá bạn nhé!!

Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An. Một số giải pháp nâng cao gắn kết của nhân viên tại phòng bán hàng Đức Hòa – Đức Huệ

Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An. Một số giải pháp nâng cao gắn kết của nhân viên tại phòng bán hàng Đức Hòa – Đức Huệ. Luận văn được thực hiện trong việc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nâng cao gắn kết của người lao động phòng bán hàng Đức Hòa, Đức Huệ. Kết quả nghiên cứu giúp để xuất hàng Ý Quảng Trị, cho lãnh đạo công ty có những biện pháp gia tăng sự gắn kết của nhân viên với công ty để duy trì dao động ổn định đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này, tác giả đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như: nghiên cứu định tính về tổng quan lý thuyết và đưa ra các mô hình nghiên cứu sơ bộ. Nghiên cứu định lượng để sử dụng trong các việc thu thập thông tin qua bảng câu hỏi phân tích và đánh giá thông tin. Từ đó, luận văn cần được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương ba: trình bày thiết kế và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và hàm ý

Thông qua quá trình nghiên cứu, kết quả và đề tài mang lại giúp cho ban lãnh đạo phòng ban bán hàng Đức Huệ, Đức Hòa xác định rõ các yếu tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp. Từ đó công ty có những kế hoạch và chính sách hiệu quả trong việc nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên và gắn kết của nhân viên với tổ chức. Ngoài ra, luận văn còn trở thành một nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh trong việc tìm hiểu các mức độ thỏa mãn của nhân viên trong công việc cũng như lòng trung thành và sự nỗ lực gắn kết của nhân viên với tổ chức.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Trị Kinh Doanh


Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An. Hiệu quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh VNPT long an

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An. Hiệu quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh VNPT long an. Với mục tiêu đánh giá và phân tích thực trạng cũng như đưa ra các đề suất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh VNPT Long An sau quá trình thực tập của tác giả. Luận văn đã được thực hiện dựa trên cái phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu kết hợp với phân tích, thống kê mô tả, xử lý và so sánh số liệu thực tế. Từ đó luận văn hoàn thiện về mặt hệ thống lý thuyết liên quan đến hiệu quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh VNPT Long An nói riêng. Để tìm hiểu sâu hơn và nghiên cứu sâu hơn, tác giả đã đưa ra bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng hiệu quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh VNPT long an

Chương ba: trình bày các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh VNPT long an

Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã phân tích được thực trạng hoạt động của trung tâm kinh doanh VNPT Long An trong giai đoạn 2017 đến 2019. Từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới tại trung tâm kinh doanh VNPT long an. Ngoài ra, luận văn còn thấy rõ được sự biến động về tình hình kinh doanh tại trung tâm thông qua các dữ liệu báo cáo Từ thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Quản Trị Kinh Doanh . Tác động của văn hóa đến sự gắn kết đạo đức của nhân viên trong công ty bảo hiểm ở long an

Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Quản Trị Kinh Doanh . Tác động của văn hóa đến sự gắn kết đạo đức của nhân viên trong công ty bảo hiểm ở long an. Là một trong những bài luận văn kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố văn hóa doanh nghiệp và mức độ gắn kết đạo đức của nhân viên. Tác giả đã xác định đối tượng nghiên cứu là công ty bảo hiểm để điều tra và thực hiện trình bày trong bài luận này. Thông qua bài luận, tác giả đo lường tác động các nhân tố văn hóa doanh nghiệp và sự gắn kết đạo đức của nhân viên tại công ty cũng như đưa ra những hàm Ý quản trị nhầm khuyến nghị xây dựng gắn bó của nhân viên đối với tổ chức dựa trên cơ sở văn hóa công ty.  Để trình bày những nội dung và mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính cùng các phương pháp nghiên cứu định lượng để thể hiện kết quả nghiên cứu trong đề tài. Ngoài ra, luận văn còn được xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương hai: trình bày cơ sở lý luận về mô hình nghiên cứu

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và đề suất hàm ý quản trị

Việc thực hiện điều tra khảo sát và nghiên cứu cũng như đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó đạo đức của nhân viên làm việc tại công ty bảo hiểm. Từ đó luận văn giúp cho ban lãnh đạo và đang làm việc tại công ty thấy được mối tương quan giữa khía cạnh văn hóa công ty và mức độ gắn kết của nhân viên từ đó các nhà quản lý và các cấp sẽ xây dựng cho đơn vị của mình loại hình văn hóa phù hợp nâng cao sự gắn kết đạo đức của công ty và nhân viên nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Quản Trị Kinh Doanh . Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty thuốc lá long an

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Quản Trị Kinh Doanh . Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty thuốc lá long an. Dựa trên các cơ sở lý thuyết và thực tiễn tại công ty thuốc lá lòng anh không qua quá trình thực tập thực tế mà tác giả đã thực hiện tại công ty. Tác giả đã xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty. Thông qua bài luận văn này, tác giả muốn đưa ra một số hàm Ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại công ty thuốc lá long an. Với mục tiêu nghiên cứu đặt ra trong bài luận, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính cùng các phương pháp nghiên cứu định lượng trong đó phương pháp định lượng là chủ yếu. Từ đó xây dựng kết quả có cơ sở khoa học. Ngoài ra, luận văn còn được xây dựng với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về quá trình nghiên cứu

Chương hai: trình bày về mô hình nghiên cứu và đưa ra mô hình nghiên cứu

Chương ba: trình bày thiết kế quá trình nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu cùng thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và hàm Ý quản trị cũng như những hạn chế của đề tài.

Kết quả nghiên cứu của luận văn đã xác định được mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty thuốc lá long an. Là nguồn tài liệu tham khảo cho đơn vị và các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu về động lực làm việc của người lao động. Ngoài ra luận văn còn là cơ sở để công ty thuốc lá Long An có những giải pháp kịp thời tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Luận Văn Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
Luận Văn Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Bài mẫu 1: Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Để giúp cho hoạt động tín dụng của ngân hàng hạn chế phần nào ruổi do xảy ra. Tác giả đã lựa chọn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cuộc chiến bến nước tỉnh Long An làm đối tượng nghiên cứu của mình. Từ đó không vào luận văn, hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về tuyển dụng tại các ngân hàng thương mại đặc biệt là tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh bến lức tỉnh Long An trong giai đoạn 2017 đến 2019. Để đạt được thành tựu trong bài văn, tác giả đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu về phân tích, tổng hợp số liệu, thống kê, thu thập dữ liệu. Từ đó trình bày những nội dung cũng như kết quả nghiên cứu trong bài luận. Ngoài ra, luận văn còn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng tín dụng ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện bến lức tỉnh long an

Chương ba: trình bày các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện bến lức, tỉnh long an.

Đề tài luận văn đóng góp về phương diện khoa học cũng như phương diện thực tiễn giúp cho các nhà quản trị tìm ra biện pháp tối ưu nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank huyện bến lức liên hệ thống ngân hàng khác nói chung. Ngoài ra, đây được xem là một trong những tài liệu tham khảo tốt cho các đơn vị, cá nhân muốn tìm hiểu và nghiên cứu khoa học quản trị rủi ro tín dụng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Tài Chính – Ngân Hàng . Quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, tỉnh long an

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Ngành Tài Chính – Ngân Hàng . Quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, tỉnh long an. Là một trong những bài luận văn chuyên ngành tài chính ngân hàng tại trường đại học kinh tế công nghiệp Long An được thực hiện vào năm 2020. Sau quá trình thực tập thực tế tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng tỉnh long an. Tác giả đã phân tích thực trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường trong bài luận văn đối với hoạt động quản lý thuế với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng. Ngoài ra, luận văn đánh giá thực trạng quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của huyện Vĩnh hưng, Tuấn Hưng, long an. Dựa trên các cơ sở lý thuyết kết hợp với các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Luận văn được hoàn thiện với nội dung như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hoạt động quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng Tuấn hưng

Chương ba: trình bày các Giải pháp tăng cường thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Long An

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh có thể tại chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích áp dung vào bài làm của mình thì ngoài những đề tài và các bài mẫu hay, chúng tôi muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế. Các bạn cùng tham khảo nhé.


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Phát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Huệ long an.

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Phát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Huệ long an. Theo xu thế, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Huệ tỉnh Long An phải đắp ứng những yêu cầu ngày càng tăng sử dụng dịch vụ thanh toán của ngân hàng của ngân hàng, và chất lượng dịch vụ phải đảm bảo để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng tạo nên uy tín của ngân hàng cũng như thực hiện đúng chức năng làm trung gian thanh toán của mình. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã lựa chọn đề tài để hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ kinh tế của mình. Luận văn tập trung vào phân tích thực trạng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Huệ tỉnh long an. Dựa trên những cơ sở đó tác giả trình bày những đề suất giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Huệ tỉnh long an.Luận văn đã sử dụng các phương pháp định tính như lịch sử, so sánh, thống kê, diễn giải và phân tích dữ liệu trong các báo cáo tổng hợp tại ngân hàng. Từ đó trình bày các giải pháp cụ thể nhằm phát triển dịch vụ thanh toán trong thời gian tới. Ngoài ra, luận văn còn được xây dựng với bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng thanh toán qua ngân hàng

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động thanh toán qua ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đức Huệ tỉnh long an

Chương ba: trình bày các giải pháp phát triển hoạt động thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đức Huệ tỉnh long an

Luận văn Đóng góp về phương diện thực tiễn là một nguồn tài liệu tham khảo cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện trong việc đề suất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quần hàng trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây là các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Hay Nhất mà chúng tôi đã dành thời gian để chọn lọc, gửi đến các bạn như một phần quà, mong rằng sẽ mang đến cho các bạn nhiều sáng kiến hay để các bạn phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thiện tốt bài luận văn của mình. Khi các bạn cần thêm thông tin hay bất kì khó khăn nào trong quá trình làm bài thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ giá rẻ của Team Luận Văn. Chúc các bạn thành công với bài luận văn thạc sĩ bạn nhé!!!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149