Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị

Mục lục

Để có một bài Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị đúng chuẩn thì ngoài việc các bạn có kinh nghiệm và tư duy logic thì các bạn cần phải thu thập được những tài liệu hay, có giá trị để phục vụ cho bài làm của mình. Như chúng ta đã biết Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị là một trong những trung tâm đầu mối trong việc thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng và đổi mới việc giảng dạy các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh theo chủ trương của ban khoa giáo trung ương và bộ giáo dục đào tạo. Được thành lập vào năm 1985, tiền thân của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị là trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin. Vì vậy khi nhắc đến trung tâm, không thể bỏ qua các bài luận văn chuyên ngành Kinh Tế Chính Trị, Lý Luận Chính Trị,… trong bài viết sau đây của chúng tôi, chúng tôi trình bày về một số bài Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị hay nhất và mới nhất hiện nay. Từ đó tạo một nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho nhu cầu của bạn đọc!

Trong quá trình làm bài Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị nếu các bạn có bất kì thắc mắc hay cần thêm thông tin về bài làm thic đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Zalo/tele : 0909232620 hoặc tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ giá rẻ của Team Luận Văn bạn nhé.

 

Luận Văn Ngành Lý Luận Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị

Luận Văn Ngành Lý Luận Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị
Luận Văn Ngành Lý Luận Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Lý Luận Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị. xây dựng ýthức tự giác giáo dục cho sinh viên trường đại học Hùng Vương trong giai đoạn hiện nay

Luận Văn Ngành Lý Luận Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị. xây dựng ýthức tự giác giáo dục cho sinh viên trường đại học Hùng Vương trong giai đoạn hiện nay. Bài luận văn được tới trễ thực hiện vào năm 2007, tại trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Với độ dài 100 Trang, luận văn được trình bày những nội dung như trình bày lý luận để đạt được vị thức giáo dục qua khảo sát giáo dục của sinh viên trường đại học Hùng Vương. Từ đó, luận văn đưa ra kết quả trong việc trình bày những giải pháp cơ bản để xây dựng Ý thức tự giáo dục cho học sinh, sinh viên trường đại học Hùng Vương trong giai đoạn hiện nay. Luận văn đã dựa trên cái phương pháp biện chứng duy vật và một số phương Nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp, logic, hệ thống cấu trúc, điều tra, thống kê và so sánh. Từ đó làm rõ thực trạng và những nguyên nhân cũng như xác định những giải pháp cơ bản. Cụ thể, tác giả đã thể hiện bài luận văn với 4 barrel hiệu sau:

Chương một: trình bày vai trò của tự giáo dục trong giáo dục đại học

Chương hai: trình bày xây dựng Ý thức tự giáo dục cho sinh viên trường đại học Hùng Vương hiện nay và thực trạng cũng như giải pháp

Luận văn đã có những đóng góp trong việc xác định các giải pháp cơ bản để xây dựng Ý thức tự giáo dục cho sinh viên trường đại học Hùng Vương cũng như làm rõ thực trạng và nguyên nhân của thực trạng Ý thức tự giáo dục của sinh viên trường đại học Hùng Vương hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công


Luận Vă Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Ngành Kinh Tế Chính Trị

Luận Văn Ngành Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị
Luận Văn Ngành Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình

Luận Văn Ngành Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình. Một bài luận được tác giả thực hiện vào năm 2012, với độ dài 86 trang luận văn trình bày những nội dung nghiên cứu về Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững theo tỉnh Ninh Bình. Từ đó nghiên cứu tiến hành khảo sát một số kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững ở một số địa phương trong nước và ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng và đưa ra những đánh giá thành công cũng như hạn chế trong giai đoạn phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Ninh Bình. Cụ thể bố cục trong bài luận được các nhà nghiên cứu thực hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về sự phát triển du lịch theo hướng bền vững

Chương hai: trình bày tìm năng thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2000 đến 2011

Chương ba: trình bày quan điểm, phương hướng mục tiêu và một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình. Giai đoạn 2012 đến 2020.

Luận văn sử dụng cái phương pháp nghiên cứu cơ bản của chủ nghĩa mác Lênin là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đồng thời, kết hợp với một số phương pháp khác như: trừu tượng khoa học, phân tích và tổng hợp, thống kê và so sánh, dự báo xu thế tổng hợp phù hợp với mục đích của nghiên cứu. Luận văn là nguồn tài liệu để trình bày một số kinh nghiệm phát triển ngành du lịch theo hướng bền vậ Luận văn sử dụng cái phương pháp nghiên cứu cơ bản của chủ nghĩa mác Lênin là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đồng thời, kết hợp với một số phương pháp khác như: trừu tượng khoa học, phân tích và tổng hợp, thống kê và so sánh, dự báo xu thế tổng hợp phù hợp với mục đích của nghiên cứu. Luận văn là nguồn tài liệu để trình bày một số kinh nghiệm phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị phát triển du lịch bền vững ở Hà Tĩnh

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị phát triển du lịch bền vững ở Hà Tĩnh. Là một trong những công trình nghiên cứu khá lâu được tác giả thực hiện vào năm 2011 với đối tượng là du lịch Hà Tĩnh. Với độ dài là 100 Trang, tác giả đã trình bày những mục tiêu và nội dung cụ thể trong việc phát triển du lịch bền vững trên địa bàn Hà tĩnh. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những phương hướng và giải pháp để phát triển du lịch bền vững ở Hà tĩnh, đây cũng chính là kết quả nghiên cứu của đề tài. Để đạt được quá trình nghiên cứu, tác giả đã áp dụng các phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh cùng các phương pháp thống kê logic và lịch sử. Luận văn trình bày những phương hướng và giải pháp tích cực cùng khoa học để phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng bền vững. Ngoài ra, luận văn còn được thực hiện dựa trên kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch bền vững

Chương hai: trình bày thực trạng du lịch ở Hà Tĩnh

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp phát triển từ nay Đến năm 2020 để phát triển du lịch bền vững ở Hà Tĩnh.

Luận văn đã có những đóng góp rất lớn cho việc phát triển du lịch bền vững ở Hà Tĩnh. Đặc biệt kết quả nghiên cứu của đề tài còn trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch trên địa bàn Hà tĩnh theo hướng bền vững qua đó, luận văn trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý du lịch ở Hà Tĩnh và những cán bộ liên quan đến quá trình nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Ngành Kinh Tế Chính Trị phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Ngành Kinh Tế Chính Trị phát triển du lịch tỉnh Bến Tre. Tại tỉnh Bến Tre, việc nghiên cứu du lịch đang được thực hiện và một số bài viết ra đời, trong đó có bài viết của tác giả được trình bày vào năm 2009, với nội dung dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển du lịch nói chung và thực trạng du lịch tỉnh bến tre nói riêng. Từ đó luận văn đưa ra những hướng nghiên cứu và giải pháp phát triển hiệu quả hơn cho du lịch tỉnh bến tre trong thời gian tới. Luận văn được trình bày với hơn 106 trang dựa trên các phương pháp lý luận và thực tiễn kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, logic và lịch sử. Từ đó, tác giả đã đưa ra hướng nghiên cứu cùng bố cục trong đề Tài được trình bày như sau:

Chương một: cơ vậy cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch

Chương hai: trình bày tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở tỉnh bến tre

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp phát triển thúc đẩy du lịch bền vững ở tỉnh Bến Tre.

Đề tài góp phần làm rõ cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn cho phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre. Từ đó có thể vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống phục vụ cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống địa phương. Ngoài ra, lĩnh vực nghiên cứu mà tác giả thực hiện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập bộ môn thương mại du lịch của các bộ môn khác ở trường cao đẳng.  

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong khi chia sẻ về các bài mẫu Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị thì chúng tôi cũng được rất nhiều bạn học viên nhờ tư vấn thêm về cách làm Đề Cương Chi Tiết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công, vậy mời các bạn cùng xem nội dung bài viết trên website của Team Luận Văn bạn nhé!


Bài mẫu 5: Luận Văn Thạc Sĩ Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Ngành Kinh Tế Chính Trị công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Thanh Hóa

Luận Văn Thạc Sĩ Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Ngành Kinh Tế Chính Trị công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Thanh Hóa. Có thể nói đây là một trong những bài luận văn đời đầu tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị được tác giả thực hiện năm 2004 với chuyên ngành Kinh Tế Chính Trị. Luận văn đã có những thay đổi trong việc trình bày nội dung về quan điểm cơ bản của đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng sự nghiệp đất nước. Từ đó thực hiện nghiên cứu thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh thanh hóa. Tìm ra những nguyên nhân thực trạng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu của đề tài là đưa ra những giải pháp thích hợp để thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn ở Thanh Hóa. Ở để làm rõ quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, luận văn còn kết hợp các phương pháp điều tra khảo sát, so sánh đối chiếu, quy nạp để thể hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Với hơn 111 trang trình bày, tác giả đã thể hiện bố cục như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Chương hai: trình bày thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Thanh hóa

Chương ba: trình bày phương hướng và những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh công trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Thanh Hoá

Luận văn góp phần làm rõ tính tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và trên địa bàn tỉnh thanh hóa nói riêng. Từ đó đưa ra những đánh giá có căn cứ lý luận phù hợp với thực tiễn trên địa bàn nghiên cứu. Đề suất một số tính chất khuyến nghị và những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 6: Luận Văn Về Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Luận Văn Về Kinh Tế Chính Trị Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.. Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế được tác giả thực hiện vào năm 2004 với nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó, đoạn văn góp phần trong việc nghiên cứu các lý luận và chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất ở huyện trọng điểm về lương thực, thực phẩm tỉnh Hà Tây. Cụ thể, luận văn được trình bày với hơn 111 trang dựa trên các cơ sở lý luận thực tiễn để phân tích các vấn đề khảo sát thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Ba Vì. Từ đó luận văn đưa ra Những kết quả thể hiện xu hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. Từ đó đề suất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu thúc đẩy quá trình này. Để thực hiện nghiên cứu đề tài, luận văn đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp logic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh vật thống kê. Từ đó đưa ra những đánh giá có cơ sở lý luận chắc trẻ. Bố cục trong bài luận được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Chương hai: trình bày tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời gian qua

Chương ba: trình bày những quan điểm và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công trình nghiên cứu khá thành công đóng góp rất lớn về mặt khoa học để làm rõ những vấn đề thể hiện tính xu hướng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một huyện thuần nông. Từ đó chỉ rõ xu hướng và đề suất những quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì. Luận văn có ý nghĩa nhất định đối với công tác nghiên cứu và chỉ đạo thực tiễn ở địa phương và công tác nghiên cứu khoa học nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là các bài mẫu Luận Văn Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị có đa dạng các ngành hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những sáng kiến hay và định hướng một phương pháp làm bài tốt nhất cho mình. Khi cần hỗ trợ hay tư vấn thêm về bài làm thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ thuê giá rẻ của Team Luận Văn bạn nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149