Mẫu Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Nhân Dân Mới Nhất

????Mẫu Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Nhân Dân dưới đây là nội dung rất hữu ích cho các bạn sinh viên khi làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp tại UBND. Qua thời gian thực tập tại UBND thì đây là nội dung nhật ký trong quá trình thực tập bạn phải có, tuy nhiên không phải bạn sinh viên nào cũng trình bài được mẫu nhật ký hay, thu hút người đọc và đạt điểm cao, nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn đó thì hãy Download miễn phí về để dùng làm tư liệu hỗ trợ cho mẫu nhật ký thực tập của mình.??

?‍??‍♀️?‍♀️ Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập, xin dấu xác nhận thực tập.. các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ của Team Luận Văn để được hỗ trợ kịp thời Số điện thoại/zalo/tele : 0909232620 bạn nhé?⏰

Nhật Ký Thực Tập Tuần 1: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 08/6/2022

STT Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Kết quả đạt được
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Thứ sáu (01/6/2022)

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Đến cơ sở thực tế nộp giấy giới thiệu, gặp lãnh đạo của cơ sở. Báo cáo với lãnh đạo cơ sở về kế hoạch thực tế.

 

 

– Ra mắt Phòng Nội vụ huyện Yên Phong, giới thiệu bản thân với phòng và nghe lãnh đạo cơ sở thực tế phổ biến các nội dung trong quy chế, quy định cơ quan và một số cơ quan liên quan.

 

– Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện nói chung và Phòng Nội vụ nói riêng.

 

 

– Tiếp cận và làm quen với chuyên viên của Phòng.

– Được lãnh đạo Phòng tiếp nhận thực tế tại Phòng Nội vụ huyện Yên Phong, được phân công làm việc với người hướng dẫn trực tiếp.

 

– Nắm được thời gian làm việc, quy định nơi làm việc, tác phong làm việc tại Phòng Nội vụ huyện.

 

 

 

 

 

– Hiểu rõ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của UBND huyện Yên Phong nói chung và Phòng Nội vụ huyện Yên Phong nói riêng.

 

-Bước đầu làm quen và có cơ sở để tiếp xúc, giao lưu, học hỏi với các chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Thứ hai, (04/6/2022)

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Quan sát chuyên viên của Phòng làm việc: giải quyết các công việc chuyên môn, công việc hàng ngày của Phòng.

 

– Học cách sử dụng máy scan và máy in.

 

– Giúp chuyên viên sắp xếp, lưu trữ một số quyết định về nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.

 

– Hỗ trợ phục vụ họp Hội đồng.

 

– Được tiếp cận trực tiếp với tác phong làm việc khoa học của chuyên viên phòng.

 

 

-Biết cách scan văn bản và in văn bản.

 

– Trau dồi cho bản thân cách lưu trữ, sắp xếp văn bản, hồ sơ một cách khoa học và hợp lý.

 

 

– Tiếp thu cơ bản những công việc cần chuẩn bị trước cuộc họp Hội đồng và tác phong phục vụ cuộc họp của chuyên viên văn phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba, (05/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Giúp chuyên viên văn phòng sắp xếp lại một số văn bản và đồ dùng trong văn phòng nhằm phục vụ công việc hàng ngày của phòng.

 

– Giúp chuyên viên mang văn bản sang phòng Văn Thư (Văn phòng HĐND-UBND) đóng dấu xác nhận.

 

 

– Giúp chuyên viên chuyển văn bản sang Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 

 

– Học được cách sắp xếp, bố trí đồ đạc để thuận tiện trong làm việc.

 

 

 

 

– Hiểu được cơ chế làm việc của UBND nói chung và Phòng Nội vụ nói riêng. Trau dồi, học hỏi thêm tác phong làm việc của phòng Văn Thư.

 

– Có cơ  hội tiếp xúc và quan sát tác phong làm việc, cách tiếp nhận văn bản của các chuyên viên Phòng Kinh Tế và Hạ tầng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

(06/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội Vụ huyện Yên Phong.

– Hỗ trợ thống kê số lượng cán bộ được vào biên chế.

 

 

 

 

 

 

– Hỗ trợ thống kê danh sách cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

 

– Hỗ trợ chuyên viên trong việc trả quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; quyết ddịnh nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

– Hiểu rõ hơn từng công việc cụ thể của Phòng Nội vụ trong công tác cán bộ; được học cách thống kê số lượng lớn hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác.

 

 

-Tiếp tục trau dồi cho bản thân cách thống kê những danh sách có số lượng lớn.

 

-Hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ trong công tác cán bộ; được tiếp cận, giao lưu với nhiều cán bộ khi thực hiện việc trả quyết định cho họ.

 

 

 

5

 

 

 

Thứ năm (07/6/2022)

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Photo 18 bộ tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 2022.

 

– Hỗ trợ phục vụ họp Hội đồng Thi đua – khen thưởng 2022.

 

 

 

– Giúp chuyên viên phòng mang văn bản sang phòng Văn thư (VP HĐND-UBND) đóng dấu xác nhận.

 

– Đọc, nghiên cứu quyết định số 751/QĐ-UBND về tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh.

 

 

– Học được cách photo chia bộ, tuy nhiên còn chậm trong việc chia từng bộ tài liệu.

 

– Trau dồi thêm kĩ năng phục vụ cuộc họp cho bản thân; tiếp tục được rèn luyện kĩ năng phục vụ cuộc họp.

 

-Có thêm cơ hội để giao lưu, tiếp xúc, quan sát  chuyên viên làm việc tại phòng Văn thư.

 

 

– Nắm được cơ bản các tiêu chí về quy trình để đánh giá chỉ số cải cách hành chính trong địa bàn tỉnh, từ đó nghiên cứu những kết quả đạt được của huyện so với tiêu chí đánh giá được quy định.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Thứ sáu

(08/6/2022)

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

-Hỗ trợ chuyên viên Phòng trong việc bàn giao tài liệu với Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

 

 

 

 

– Tiếp tục hỗ trợ chuyên viên trong việc trả quyết định nâng lương, hưởng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ công chức cấp xã và viên chức ngành giáo dục.

-Hiểu được cơ chế hoạt động phối hợp giữa phòng và các phòng, ban khác trong hệ thông chính trị ở huyện. Được tiếp xúc, làm việc với chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

-Rèn được kĩ năng làm việc khoa học, có sắp xếp. Được tiếp xúc với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc

Mẫu Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Nhân Dân
Mẫu Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Nhân Dân

XEM THÊM : Mẫu Nhật Ký Thực Tập Bộ Phận Lễ Tân Tại Khách Sạn

Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Tuần 2: Tuần từ ngày 11/6/2022 đến ngày 15/6/2022

STT Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Kết quả đạt được
 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai (11/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Đọc Thông tư 01/2011/TT-BNV về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

– Giúp chuyên viên của Phòng chuyển văn bản sang Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

 

 

 

 

-Giúp chuyên viên in, photo tài liệu.

 

 

 

– Bước đầu nắm bắt được cách thức soạn thảo, trình bày một văn bản hành chính theo đúng quy định.

 

-Tiếp tục được tiếp xúc với các chuyên viên của Ban Tổ chức Huyện ủy, có thêm cơ hội được quan sát cách làm việc, tiếp nhận tài liệu và xử lý công việc của Ban Tổ chức.

 

-Rèn luyện thành thạo các thao tác sử dụng máy in, máy photo trong việc in sao các văn bản gửi đi các nơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

(12/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Giúp chuyên viên scan văn bản, in sao gửi cho lãnh đạo của Phòng.

 

– Sắp xếp các loại văn bản, tài liệu gọn gàng để phục vụ quá trình làm việc của Phòng được dễ dàng.

 

– Đọc, nghiên cứu Kế hoạch 433/KH-UBND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch cải cách hành chỉnh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

-Rèn luyện kĩ năng sử dụng máy scan, máy in thành thạo.

 

– Rèn kĩ năng sắp xếp văn bản, tài liệu khoa học.

 

 

 

– Nắm được cơ bản định hướng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Yên Phong nói riêng để từ đó đưa những kết quả đã có của huyện vào so sánh, đối chiếu và rút ra kết luận.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Thứ tư

(13/6/2022)

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Quan sát chuyên viên làm việc: xử lý, giải quyết các công việc chuyên môn, công việc hàng ngày.

 

 

 

 

 

 

– Giúp chuyên viên sắp xếp lại hồ sơ cán bộ để chuẩn bị cho quá trình bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được tiến hành thuận lợi, dễ dàng trong việc tìm kiếm, kiểm tra hồ sơ.

 

– Trau dồi thêm cho bản thân cách tiếp nhận và xử lý công việc hàng ngày, các công việc chuyên môn của các chuyên viên, ví dụ: sắp xếp xử lý công việc theo thứ tự ưu tiên, phân chia khối lượng công việc trong ngày một cách hợp lý.

 

-Trau dồi cách sắp xếp hồ sơ khoa học; hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Phòng trong công tác cán bộ.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Thứ năm

(14/6/2022)

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Giúp chuyên viên photo, sắp xếp quyết định khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi của Chủ tịch UBND huyện.

 

– Hỗ trợ chuyên viên trong việc thống kê danh sách giáo viên, học sinh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND huyện.

 

– Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo máy photo, nhanh chóng sắp xếp các loại tài liệu, văn bản với một số lượng lớn (70 bản).

 

– Rèn được kĩ năng thống kê những danh sách có số lượng lớn một cách nhanh chóng, chính xác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

(15/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Hỗ trợ chuyên viên của phòng trong việc chuẩn bị Hội nghị Tuyên dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

 

 

– Scan Quyết định của UBND tỉnh và in sao 03 bản gửi cho lãnh đạo Phòng.

– Được trực tiếp tiếp xúc với công việc chuẩn bị một cuộc Hội nghị Tuyên dương lớn, nắm cơ bản các công việc cần chuẩn bị cho một cuộc hội nghị lớn; tuy nhiên còn hơi lúng túng, chậm chạp đối với những việc được giao do chưa quen công việc.

 

 

– Rèn luyện thành thao kỹ năng scan và in sao văn bản.

 Nội dung Mẫu Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Nhân Dân có phải là nội dung mà bạn đang tìm không? Vậy mời bạn xem hết phần còn lại nhé??

Tuần 3: Tuần từ ngày 18/6/2022 đến ngày 22/6/2022:

STT Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Kết quả đạt được
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Thứ hai

(18/6/2022)

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Thực hiện một số công việc do lãnh đạo và chuyên viên của Phòng giao cho.

 

Hỗ trợ chuyên viên chuẩn bị cho kì thi kiểm tra, sát hạch công chức tại một số đơn vị thuộc huyện.

 

– Tiếp nhận văn bản của Sở Nội vụ qua hệ thống văn bản điện tử và in sao gửi các lãnh đạo Phòng.

– Có cơ hội ap dụng được những kiến thức đã được học để xử lý công việc.

 

 

– Nắm được các bước cần chuẩn bị cho một kì thi kiểm tra, sát hạch công chức.

 

 

– Được tiếp xúc với hệ thống văn bản điện tử, hiểu thêm về cơ chế làm việc của các cơ quan nhà nước nói chung và Phòng Nội vụ nói riêng trong việc tiếp nhận và xử lý văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba (19/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Trao đổi với chuyên viên phụ trách văn thư – lưu trữ của Phòng về một số công việc liên quan đến nghiệp vụ văn thư – lưu trữ và một số nội dung khác.

 

 

 

 

– Giúp chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin về hưu sớm.

 

 

 

 

– Giúp chuyên viên thống kê lại danh sách nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đợt 1 năm 2022.

– Được cung cấp một số kĩ năng về nghiệp vụ văn thư – lưu trữ; được cung cấp một số tài liệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Yên Phong để phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo của bản thân.

 

– Trau dồi thêm cách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, sắp xếp hồ sơ khoa học, hợp lý để thuận tiện cho những công việc cần thiết sau này.

 

-Rèn luyện cơ bản được kĩ năng thống kê những danh sách có số lượng lớn, phức tạp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư (20/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong.

– Sắp xếp lại giấy tờ, văn bản của Phòng theo từng lĩnh vực.

 

 

 

 

– Trao đổi với chuyên viên phụ trách công tác cán bộ về những mảng nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Phòng.

 

 

 

– Đọc, nghiên cứu các bản Báo cáo công tác cải cách hành chính của huyện trong một vài năm gần đây (2016, 2017).

– Thành thạo hơn trong việc phân chia các loại tài liệu theo từng lĩnh vực để phục vụ công tác lưu trữ một cách khoa học, thuận tiện.

 

– Được chuyên viên chia sẻ, cung cấp những thông tin giúp bản thân hiểu rõ hơn về những nội dung công tác cụ thể trong mặt công tác cán bộ của Phòng Nội vụ đảm nhiệm.

 

– Hiểu rõ hơn về quá trình cải cách hành chính của huyện, những kết quả, thành tựu và hạn chế; lấy được một số số liệu để phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo thực tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm (21/6/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong

– Soạn thảo công văn gửi các xã về việc khảo sát nhu cầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

– Gửi công văn cho các xã qua email của cơ quan.

 

– Gặp cán bộ hướng dẫn trao đổi một số nội dung, xin số liệu thực tế để chuẩn bị cho bài báo cáo.

– Có cơ hội áp dụng những kiên thức được học về thể thức, nội dung văn bản của cơ quan hành chính nhà nước vào thực tiễn; đã áp dụng đúng thể thức theo thông tư 01/2011/TT-BNV, tuy nhiên còn hơi lúng túng về mặt nội dung và phải nhờ đến các chuyên viên trong Phòng.

 

 

 

 

– Được cán bộ hướng dẫn định hướng cách viết báo cáo, chủ đề báo cáo, cung cấp số liệu để làm báo cáo,…

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Thứ sáu (22/6/2022)

 

 

Phòng Nội vụ huyện Yên Phong

– Hỗ trợ chuyên viên đưa quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức và nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo vào từng hồ sơ của mỗi cán bộ, công chức. 

 

– Gặp người hướng dẫn xin nhận xét, đánh giá đối với kì thực tế, trao đổi những kết quả đạt được trong quá trình thực tế, những hạn chế, thiếu sót còn mắc phải; gặp lãnh đạo Phòng xin dấu xác nhận của Phòng.

 

– Liên hoan chia tay đơn vị, cảm ơn lãnh đạo Phòng, các chuyên viên đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình thực tế.

– Thêm thành thạo hơn trong việc xử lý các tài liệu lưu trữ.

 

 

 

 

 

-Rút ra được những bài học thực tế, những kinh nghiệm, kĩ năng trong xử lý công việc thực tiễn; được cán bộ hướng dẫn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót trong suốt quá trình thực tế và góp ý hoàn thiện cho đợt thực tập tiếp theo.

 

 

Trên đây là Mẫu Nhật Ký Thực Tập Thực Tế Tại Ủy Ban Nhân Dân được tham khảo từ báo cáo tốt nghiệp điểm cao, các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ củaTeam Luận Văn hỗ trợ nhé Số điện thoại/zalo/tele : 0909232620.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149