Nhật Ký Thực Tập Ngành Công Nghệ Thông Tin Báo cáo Công Việc

Dưới đây là mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Công Nghệ Thông Tin cho các bạn sinh viên IT, rất ít tài liệu trên mạng về báo cáo thực tập và nhật ký thực tập cho ngành công nghệ thông tin chính vì vậy mà các bạn lại thêm khó khăn trong quá trình tìm kiếm các tài liệu. Nên hôm nay chúng tôi gửi tới các bạn sinh viên mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Công Nghệ Thông Tin hy vọng sẽ giúp được cho các bạn rất nhiều trong quá trình làm bài báo cáo thực tập.

Ngoài ra hiện nay chúng tôi còn hỗ trợ nhận viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ nếu các bạn gặp khó khăn về tìm kiếm công ty, hoàn thiện bài làm các bạn có thể tham khảo qua dịch vụ của Team Luận Văn, nhắn tin với chúng tôi trên zalo/tele : 0909232620 

GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
A. CÔNG TÁC TUẦN 1 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Tới công ty gặp giám đốc công ty và nộp đơn giới thiệu thực tập tại đơn vị Quan sát tình hình các hoạt động công việc diễn ra tại phòng thiết  kế và ghi chép các công việc để ghi nhớ Quan sát và học hỏi các kỹ năng làm việc của phòng thiết kế, đúc kết các kinh nghiệm từ anh/chị nhân viên tại văn phòng Bắt đầu học tập một số kỹ năng cần thiết khi làm việc như tác phong, giao tiếp. quan sát và đúc kết công việc và kinh nghiệm Học tập các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kỹ năng xử lý các tình huống Tiếp tục học tập các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kỹ năng xử lý các tình huống
Chiều Đi tham quan công ty, chào hỏi các anh chị tại các phòng ban, và tiếp nhận vị trí thực tập tại phòng thiết kế của công ty. Thực hiện đọc và ghi nhớ một số nội quy quy định của công ty và phòng thiết kế Cùng tham gia họp nhóm để quan sát các công việc trong hoạt động nhóm với các anh/chị tại văn phòng Vẫn tiếp tục quan sát và học hỏi các kỹ năng giao tiếp Tiếp tục học tập các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kỹ năng xử lý các tình huống Họp nhóm với anh/chị văn phòng sau một tuần hoạt động, nêu lên suy nghĩ và cảm nhận sau một tuần thực tập tại phòng
B. CÔNG TÁC TUẦN 2 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Tiếp tục quan sát môi trường làm việc, quan sát tình hình công việc Quan sát và học hỏi các kinh nghiệm làm việc, công việc thiết kế, cách thức thiết kế, làm quen với các bản vẽ, bản thiết kế Đọc các tài liệu nội bộ phòng thiết kế, ghi chú các kiến thức quan trọng Tiếp tục quan sát và các bản thiết kế, quan sát và phân tích các bản thiết kế Tiếp tục nghiên cứu và làm quen với ứng dụng, phần mềm và công cụ thiết kế chuyên nghiệp  
Chiều  Quan sát môi trường làm việc, quan sát tình hình công việc thiết kế tại văn phòng để nắm được tình hình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về lên kế hoạch, thiết kế Tham gia họp nhóm bàn luận chiến lược công việc trong ngày Tiếp cận công việc, tiếp cận các bản thiết kế, quan sát và phân tích các bản thiết kế Tiếp tục quan sát và các bản thiết kế, quan sát và phân tích các bản thiết kế Làm quen với ứng dụng, phần mềm và công cụ thiết kế chuyên nghiệp Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.  
C. CÔNG TÁC TUẦN 3 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Đọc các tài liệu nội bộ Thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu Họp nhóm, bàn luận kế hoạch thiết kế, chủ yếu thực hiện quan sát và đưa ra ý kiến Tập thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu Tập thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu, tiếp cận với các bản thiết kế hoàn chỉnh.
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược trong thiết kế Thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu Tiếp tục đọc các tài liệu và Thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu Tập thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu Tập thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.
D. CÔNG TÁC TUẦN 4 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Tập thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu, tiếp cận với các bản thiết kế hoàn chỉnh Tập thực hành công việc thiết kế với các bản mẫu, tiếp cận với các bản thiết kế hoàn chỉnh Thực hành thiết kế các dạng web đa dạng hơn, sau đó nhờ anh chị sửa lỗi nếu có Thực hành thiết kế các dạng web đa dạng hơn, sau đó nhờ anh chị sửa lỗi nếu có Thực hành thiết kế các dạng web đa dạng hơn, sau đó nhờ anh chị sửa lỗi nếu có
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Nhờ các anh/chị tại VP chỉnh sửa các bản thiết kế và sửa lỗi nếu có Tiếp cận với các bản thiết kế hoàn chỉnh, thiết kế các dạng web đa dạng hơn Thực hành thiết kế các dạng web đa dạng hơn, sau đó nhờ anh chị sửa lỗi nếu có Thực hành thiết kế các dạng web đa dạng hơn, sau đó nhờ anh chị sửa lỗi nếu có Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.
E. CÔNG TÁC TUẦN 5 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần – Tiếp nhận đơn thiết kế từ phía khách hàng và lên ý tưởng cho thiết kế cùng với anh/chị tại văn phòng – Tiếp nhận đơn thiết kế từ phía khách hàng và lên ý tưởng cho thiết kế cùng với anh/chị tại văn phòng – Tiếp nhận đơn thiết kế từ phía khách hàng và lên ý tưởng cho thiết kế cùng với anh/chị tại văn phòng – Tiếp nhận đơn thiết kế từ phía khách hàng và lên ý tưởng cho thiết kế cùng với anh/chị tại văn phòng Cùng với anh/chị văn phòng họp nhóm, thảo luận rút kinh nghiệm sau 1 tuần tiếp cận và học thiết kế để thực hiện thiết kế các bản chính thức
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Thiết kế mẫu các đơn đặt hàng của khách hàng, nhờ anh/chị sửa lỗi sai Thiết kế mẫu các đơn đặt hàng của khách hàng, nhờ anh/chị sửa lỗi sai Thiết kế mẫu các đơn đặt hàng của khách hàng, nhờ anh/chị sửa lỗi sai Thiết kế mẫu các đơn đặt hàng của khách hàng, nhờ anh/chị sửa lỗi sai Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.
F. CÔNG TÁC TUẦN 6 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần – Tiếp nhận đơn thiết kế từ phía khách hàng và lên ý tưởng cho thiết kế cùng với anh/chị tại văn phòng – Tiếp nhận đơn thiết kế từ phía khách hàng và lên ý tưởng cho thiết kế cùng với anh/chị tại văn phòng Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế Họp nhóm, bà luận, sau khi thiết kế bản chính em đã rút ra được nhiều bài học mới
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Thiết kế mẫu các đơn đặt hàng của khách hàng, nhờ anh/chị sửa lỗi sai Thiết kế mẫu các đơn đặt hàng của khách hàng, nhờ anh/chị sửa lỗi sai Thiết kế, nhờ anh/chị sửa lỗi và đưa lên trưởng phòng phê duyệt Thiết kế, nhờ anh/chị sửa lỗi và đưa lên trưởng phòng phê duyệt Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.
G. CÔNG TÁC TUẦN 7 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Cùng anh chị tham gia tập huấn tại công ty, tham gia khóa học nâng cao kỹ năng Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng Họp bàn luận, sau khi học nâng cao 2 ngày, em đã học được gì và áp dụng tốt vào công việc hơn Thiết kế các bản đã có kế hoạch Thiết kế các bản đã có kế hoạch
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng Tổng kết khóa học nâng cao kỹ năng Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế Thiết kế các bản đã có kế hoạch Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.
H. CÔNG TÁC TUẦN  8 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế Tiếp nhận các đơn thiết kế từ phía khách hàng và thực hiện lên ý tưởng thiết kế  

 

 

– Họp bàn, rút kinh nghiệm

– Thống kê các dữ liệu thiết kế trong thời gian qua

 

Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Thiết kế, nhờ anh/chị sửa lỗi và đưa lên trưởng phòng phê duyệt Thiết kế, nhờ anh/chị sửa lỗi và đưa lên trưởng phòng phê duyệt Thiết kế, nhờ anh/chị sửa lỗi và đưa lên trưởng phòng phê duyệt Thiết kế, nhờ anh/chị sửa lỗi và đưa lên trưởng phòng phê duyệt Họp cuối tuần, tổng kết các hoạt động trong tuần, rút ra những thành tựu và hạn chế sau một tuần hoạt động với anh/chị trong văn phòng, đề ra các mục tiêu tiếp theo.
I. CÔNG TÁC TUẦN 9 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Tham gia vào hoạt động marketing của công ty cùng văn phòng Họp nhóm, bàn luận xây dựng kế hoạch mới cho công việc của văn phòng Thiết kế các bản đã có kế hoạch Thiết kế các bản đã có kế hoạch Thiết kế các bản đã có kế hoạch
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Tham gia vào hoạt động marketing của công ty cùng văn phòng – Thống kê đơn đặt hàng của khách hàng

– Cập nhật các  dữ liệu khách hàng

Thiết kế các bản đã có kế hoạch Thiết kế các bản đã có kế hoạch Thiết kế các bản đã có kế hoạch
K. CÔNG TÁC TUẦN 10 ( Từ ngày ……………… đến …………………)  
Sáng Họp đầu tuần với anh/ chị phòng ban, nắm được các kế hoạch và mục tiêu trong tuần Thiết kế các bản đã có kế hoạch -Thực hành trực tiếp đề xuất chiến lược phát triển về sản phẩm.  

 

 

 

Hoàn thiện Báo cáo thực tập

 

Hoàn thiện Báo cáo thực tập

 

Xin dấu thực tập
Chiều Cùng anh/chị văn phòng tham gia phân tích các chiến lược thiết kế trong tuần, các kế hoạch làm việc trong tuần, đề ra các mục tiêu làm việc Thiết kế các bản đã có kế hoạch Viết báo cáo thực tập, nhờ sự hỗ trợ từ anh/chị phòng ban góp ý về quá trình thực tập Hoàn thiện Báo cáo thực tập

 

Xin ý kiến về Báo cáo thực tập Làm buổi tổng kết và chia tay văn phòng và công ty.

Cảm ơn ban lãnh đạo và anh chị công ty đã tạo điều kiện trong 10 tuần thực tập

                     
Nhật Ký Thực Tập Ngành Công Nghệ Thông Tin
Nhật Ký Thực Tập Ngành Công Nghệ Thông Tin

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Về Nhà Hàng Công Nghệ Tiệc Cưới

Trên đây là mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Công Nghệ Thông Tin cho các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin được chúng tôi soạn Thảo và chia sẻ miễn phí tới các bạn sinh viên, còn nhiều tài liệu khác rất bổ ích cho các bạn về việc hoàn thiện bài báo cáo thực tập cũng như khóa luận tốt nghiệp, tuy nhiên các tài liệu đôi khi chưa đủ đáp ứng các nhu cầu học tập của các bạn, nên nếu cần sự hỗ trợ thêm các bạn có thể nhắn tin với chúng tôi qua Zalo/tele : 0909232620 hoặc teamluanvan.com với dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149