50 Bài Viết Tiểu Luận Về Văn Hóa Hay Nhất Hiện Nay

Chủ đề văn hóa là một trong những chủ đề được triển khai ý nhiều nhất hiện nay. Đây là một trong những chủ đề dễ viết, dễ trình bày ý tưởng độc đáo của cá nhân một tác giả. Vì vậy, bài viết sau đây sẽ tổng hợp danh sách các đề tài tiểu luận về văn hóa tiêu biểu nhất cũng như trình bày đến bạn đọc một số bài mẫu tiểu luận về văn hóa được trình bày với nội dung sâu sắc nhất hiện nay. hãy gọi cho chúng tôi zalo : 0909232620

ĐÔI NÉT VỀ “VĂN HÓA”

Văn hóa là cụm từ mang hàm ý rất bao quát và rộng rãi với nhiều khía cnh, lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả con người. Có thể coi văn hóa là giá trị sáng tạo do con người tạo ra, được hình thành một cách tự nhiên với xã hội. Với mục đích là sinh tồn, những hoạt động sống của con người trôi theo thời gian và hình thành các thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, những thói quen, tập quán, chắt lọc thành những chuẩn mực, những giá trị vật chất và tinh thần được tích lũy, lưu truyền từ đời này qua đời khác thành kho tàng quý giá mang bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, góp lại mà thành di sản văn hóa của toàn nhân loại. 

Nói một cách khác, văn hóa mang hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Văn hóa có mối liên kết với sự hình thành và phát triển của con người qua từng thời đại. Con người là vật thể hình thành văn hóa, tiếp thu văn hóa và duy trì văn hóa.

Một số loại văn hóa có thể kể ra như: Văn hóa tinh thần, văn hóa vật chất, văn hóa lý tưởng, văn hóa chung,… văn hóa có tính đa dạng và phong phú, vì vạy nó không ngừng thay đổi qua từng giai đoạn của loài người.

Các bài tiểu luận về văn hóa luôn phân tích sâu sắc về giá trí cốt lõi của văn hóa mang lại cho con người. Ngoài ra, có rất nhiều ý tưởng khi nói đế văn hóa.

XEM THÊM : Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật [ Đề Tài + Bài Mẫu ]

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN VỀ VĂN HÓA

 • Văn hóa và con người
 • Văn hóa ẩm thực vùng tây bắc và bắc trung bộ
 • Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh
 • Văn hóa cồng chiêng tây nguyên
 • Văn hóa dân chủ phát triển xã hội
 • Văn hóa chính trị ở Việt Nam
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam
 • Văn hóa doanh nghiệp- yếu tố vàng cho sự thành công
 • Văn hóa trong kinh tế và vui chơi giải trí
 • Văn hóa giao tiếp ưng xử nơi công sở
 • Văn hóa Việt Nam và Tây Nguyên
 • Văn hóa Việt Nam vào thế kỹ 16,27,18
 • Văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập
 • Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc
 • Các vấn đề cơ bản về hội nhập văn hóa quốc tế
 • Nhận thực về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc VN
 • Vân dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam hiện nay
 • Văn hóa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á
 • Một số vấn đề về văn hóa doanh nghiệp của Việt Nam
 • Sự khác nhau về văn hóa của người miền Bắc và miền Nam
 • Quan điểm của đảng và nhà nước trong phát triển văn hóa hiện nay
 • Một số vấn đề thực tiễn cho việc hội nhập văn hóa thế giới
 • Ứng dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa hội nhập thế giới ngày nay
 • Nhìn cứu đặc điểm về văn hóa dân tộc Việt Nam
 • Phong tục tập quán ba miền
 • Văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
 • Tìm hiểu về văn hóa với em
 • Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống
 • Văn hóa phương tây
 • Ô nhiễm văn hóa xã hội
 • Văn hóa giao tiếp người Nhật
 • Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa cùng các vấn đề xã hội
 • Những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa
 • Mối quan hệ giữa văn hóa và văn minh
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Nên văn hóa cổ đại
 • Văn hóa ứng xử trong giao tiếp
 • Duy trì và phát triển văn hóa dân tộc
 • Giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức
 • Văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc

Trên đây là tổng hợp danh sách các đề tài tiểu luận về văn hóa được thể hiện và trình bày độc đáo nhất hiện nay. Ngoài ra chủ đề văn hóa là một trong những chủ đề rộng mở để có thể sáng tạo và trình bày các nội dung liên quan đến đề tài văn hóa.

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp 

MỘT SỐ BÀI MẪU TIỂU LUẬN VỀ VĂN HÓA HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Văn hóa trong kinh doanh.

Đây là một trong những bài tiểu luận được thực hiện theo nhóm. Bài tiểu luận trình bày ý tưởng về văn hóa trong kinh doanh. Nội dung trình bày bao gồm:

Phần một: trình bày các khái niệm trong văn hóa kinh doanh.

Phần hai: trình bày các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh.

Phần ba: tác giả trình bày những đặc trưng của văn hóa kinh doanh.

Phần bốn: trình bày các nhân tố tác động đến văn hóa kinh doanh.

Phần năm: trình bày vai trò của văn hóa kinh doanh.

Phường sáu cũng là phần cuối cùng: trình bày xây dựng nền văn hóa kinh doanh.

Với bố cục chặt chẽ và cách trình bày logic, đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa thể hiện được nội dung chính mà tác giả muốn trình bày.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 2: Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Với mong muốn tìm hiểu thêm về sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam. Và những vấn đề phát triển văn hóa Việt Nam trong thời đại ngày nay. Tác giả đã đi tìm hiểu và trình bày về nền văn hóa Việt Nam thông qua bài luận như sau

Chương một: tác giả trình bày những lý luận chung để biện chứng.

Chương hai: trình bày cơ sở thực tiễn về nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương ba: trình bày phần kết luận.

Tại đây, tác giả đã đề ra được những điểm tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng như việc kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Ngoài ra, trong bài tiểu luận còn thể hiện rất nhiều mối quan hệ giữa bản sắc và tính hiện đại của nền văn hóa. Tác giả còn trình bày về thực trạng trong việc đưa ra các biện pháp xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Tóm lại, đây là một trong những bài mẫu tiểu luận về văn hóa đảng tham khảo nhất.

Bài tiểu luận văn hóa
Bài tiểu luận văn hóa

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 3: Vận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

Qua quá trình tìm hiểu về các quan điểm của đảng trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam. Tác giả đã trình bày mối quan hệ giữa văn hóa bản sắc dân tộc đối với công tác xây dựng văn hóa kinh doanh. Nội dung chính trong bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Phần một: lời mở đâu. Tác giả trình bày lý do lựa chọn đề tài.

Phần hai: nội dung.

XEM THÊM : Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch Và Lữ Hành 

Tại đây, tác giả trình bày về cơ sở lý luận của văn hóa và vai trò của nó đối với sự phát triển của con người. Trình bày các loại thuộc tính và định nghĩa cũng như các quan điểm của đảng và nhà nước trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về nền văn hóa kinh doanh cũng như thực trạng việc xây dựng nền văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay.

Phần ba: kết luận. Tác giả đưa ra tóm tắt nội dung trong bài tiểu luận.

Với bố cục ba phần đầy đủ, tác giả đã nêu lên được nội dung chính trong bài tiểu luận về văn hóa kinh doanh. Đây sẽ là một trong những bài tiểu luận về văn hóa hay nhất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 4: Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở.

Trong các nền văn hóa hiện đại, văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở là một trong những đề tài thiết thực và được các sinh viên tìm hiểu trình bày trong bài tiểu luận. Đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa công sở được đánh giá khá cao với những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về văn hóa ứng xử giao tiếp ở Việt Nam.

Chương hai: phân loại văn hóa giao tiếp.

Chương ba: tác giả trình bày tính cốt lõi của lịch sử hình thành văn hóa giao tiếp.

Chương bốn: trình bày công tác rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Chương năm: tác giả trình bày một số các biện pháp trong việc rèn luyện khả năng tự kiềm chế trong giao tiếp nơi công sở.

Đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa khá độc đáo và được tác giả trình bày khác của tế trong việc thể hiện nội dung văn hóa giao tiếp nơi công sở.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 5: Sự khác nhau về văn hóa của người miền Bắc và người miền Nam Việt Nam đối với sản phẩm thời trang.

Đây là một bài tiểu luận về ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Tác giả trình bày về đặc điểm văn hóa khác nhau giữa miền Bắc và người miền Nam đối với sản phẩm thời trang. Nội dung chính trong bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

 Chương một: tác giả trình bày một số các lý thuyết về văn hóa và nền văn hóa.

Chương hai: tác giả trình bày sự khác nhau giữa văn hóa miền Bắc và văn hóa miền Nam đối với sản phẩm thời trang.

Tại đây, tác giả trình bày chú trọng vào các nội dung trong việc mua sắm của người miền Bắc và người miền Nam cũng như những giá trị đích thực trong việc lựa chọn sản phẩm mua sắm của hai miền.

Chương ba: trình bày cách thức thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với nền văn hóa.

Cuối cùng, tác giả tóm tắt nội dung chính cho bài tiểu luận và đề ra phần kết luận.

Với cách trình bày độc đáo và nội dung sâu sắc trong một vấn đề văn hóa thời trang đối với hai miền Nam Bắc ở Việt Nam. Đây sẽ là một trong những bài mẫu tiểu luận về văn hóa mà bạn không thể bỏ qua.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 6: Không gian văn hóa công chiên Tây Nguyên.

Bài tiểu luận này là một trong những bài tiểu luận viết về văn hóa được đánh giá cao trong quá trình thực hiện. Tác giả trình bày về nội dung văn hóa công chiên Tây Nguyên thông qua bài tiểu luận như sau:

Chương một: tác giả trình bày khái quát về không gian văn hóa công chiên Tây Nguyên.

Tại đây, tôi sẽ trình bày về một số các khái niệm về văn hóa công chiên Tây Nguyên cũng như nguồn gốc và quá trình hình thành phát triển nền văn hóa công chiên Tây Nguyên.

Chương hai: tác giả mô tả đặc trưng của di sản văn hóa công chiên Tây Nguyên.

XEM THÊM : Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Y Tế 

Tại đây, tác giả trình bày một vài nét đặc trưng và nêu lên giá trị lịch sử cũng như giá trị văn hóa công chiên Tây Nguyên.

Chương ba: phân tích thực trạng trong công tác khai thác không gian văn hóa công chiên Tây Nguyên.

Chương bốn: trình bày công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa công chiên Tây Nguyên.

Chương năm: tác giả trình bày một số các biện pháp nhằm dung hòa giữa việc khai thác di sản trong du lịch.

 Chương sáu: trình bày nhận xét và đánh giá. Cuối cùng đưa ra phần kết luận chính cho bài tiểu luận.

Với kiến thức sâu rộng và công tác tìm hiểu. Tác giả đã trình bày thành công bài tiểu luận về văn hóa.

Bài viết tiểu luận văn hóa
Bài viết tiểu luận văn hóa

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 7: Văn hóa Nhật Bản.

Sau khi được tiếp xúc và tìm hiểu về nền văn hóa Nhật Bản. Tác giả đã trình bày về văn hóa Nhật Bản trong bài tiểu luận với những nội dung chính như sau:

Chương một: giới thiệu chung về Nhật Bản.

Chương hai: trình bày về văn hóa Nhật Bản.

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Giá Rẻ – Chất Lượng Tốt

Tại đây, tác giả trình bày một số nền văn hóa của Nhật Bản như: kiến trúc, ẩm thực, trang phục, con người.

Chương ba: trình bày nét văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của người Nhật Bản.

Chương bốn: tác giả trình bày những điều cần lưu ý khi giao tiếp và đàm phán với người Nhật. Cuối cùng, tác giả trình bày phần kết luận.

Đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa được trình bày sâu sắc nhất trong việc giao tiếp với người Nhật. Đây không chỉ là bài tiểu luận có tính chất về tham khảo mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 8: Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Sau khi nhận thức được những vấn đề cũng cố và phát triển tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam. Tác giả đã thực hiện trình bày đề tài trong bài tiểu luận với những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày về nhận thức nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Tại đây, tác giả trình bày về một số các khái niệm đối với văn hóa và mối quan hệ văn hóa dân tộc cũng như bản sắc dân tộc. Trình bày vài nét đậm đà văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Chương hai: tác giả trình bày về những vấn đề sinh viên cần phải làm để cũng cố và phát triển tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam.

Cuối cùng, tác giả trình bày tóm tắt về những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa mang lại cho con người Việt Nam cũng như khẳng định về tính chất thừa kế và phát huy văn hóa của thế hệ trẻ.

Với bài tiểu luận trên, chưa thấy được tác giả đã có công trình bày và tìm hiểu về nét văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam. Từ đó cho ta thấy đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa đáng tham khảo nhất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 9: Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và ý nghĩa của tư tưởng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay.

Trong quá trình tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về nền văn hóa. Tác giả đã thực hiện trình bày về ý nghĩa của tư tưởng và quan điểm Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa giáo dục tại Việt Nam. Nội dung chính trong bài trình bày với những mục như sau:

Phần một: mở đầu.

Tác giả trình bày về tính cấp thiết của đề tài. Trình bày về mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu đề tài. Ngoài ra, tác giả còn trình bày cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cũng như ý nghĩ của đề tài.

Phần hai: tác giả trình bày nội dung chính.

Để làm rõ về nội dung của đề tài, tác giả trình bày khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cũng như đưa ra và những luận điểm về tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn hóa giáo dục. Trình bày ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền văn hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

Phần ba: kết luận.

Tác giả tóm tắt nội dung chính trong bài tiểu luận để đưa ra phần kết luận. Trình bày về Ý thức của học sinh và sinh viên đối với tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn hóa giáo dục.

Có thể nói, đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa được đánh giá xuất sắc nhất trong công tác tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 10: Quan điểm của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Qua quá trình nhìn nhận vấn đề trong việc học tập và nghiên cứu đường lối cũng như chính sách của đảng và nhà nước đối với lĩnh vực đời sống xã hội. Tác giả trình bày về quan điểm của đảng cũng như làm rõ quan điểm của nhà nước trong việc xây dựng phát triển văn hóa ở Việt Nam. Chính trong bài tiểu luận được tác giả trình bày sơ nét chữ sau:

Chương một: trình bày việc cơ sở lý luận.

Tại đây, tác giả đưa ra những khái niệm và quan điểm của đảng Cộng sản Việt Nam đối với văn hóa.

XEM THÊM : Danh sách đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

 Chương hai: trình bày các vấn đề thực tiễn trong việc thực hiện văn hóa công sở tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn.

Tại đây, tác giả trình bày khái quát về đặc điểm trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Đây là căn cứ để tác giả trình bày kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ đạo của nhà nước trong việc phát triển văn hóa. Trình bày những mặt hạn chế chưa làm được và nguyên nhân của nó. Từ đó đề ra một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Cuối cùng là phần kết luận.

Tác giả trình bày độc đáo bài tiểu luận về văn hóa trong việc dẫn chứng lấy ví dụ tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn để trình bày quan điểm của đảng và nhà nước về văn hóa.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 11: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đây là một trong những bài tiểu luận về văn hóa trình bày về nội dung văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tác giả đó có công tác tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam để trình bày trong bài tiểu luận như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về văn hóa ẩm thực.

 Chương hai: tác giả trình bày với bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tại đây, tôi sẽ trình bày về quan điểm của người Việt Nam về ẩm thực cũng như một số nền ẩm thực phong phú tại Việt Nam.

Ngoài ra, tác giả còn trình bày vài nét ẩm thực ba miền tại Việt Nam.

Chương ba: Tản mạn với ẩm thực Việt Nam.

Tại đây, tác giả trình bày về dưới góc nhìn của nhà văn nhà thơ trong nền ẩm thực Việt Nam. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận cho bài tiểu luận.

Với nội dung phong phú trong nét văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tác giả trình bày thành công bài tiểu luận về văn hóa.

Bài tiểu luận về văn hóa
Bài tiểu luận về văn hóa

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 12: Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Đây là bài tiểu luận được thực hiện theo nhóm với ý nghĩa trình bày về nét văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra cái nhìn tổng quát về văn hóa chính trị cũng như nền chính trị ở nước ta. Nội dung chính trong bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết.

Tại đây, tác giả trình bày khái niệm văn hóa cũng như cái định về chính trị và mối quan hệ giữa văn hóa chính trị.

Chương hai: trình bày một số nét tiêu biểu của văn hóa chính trị ở Việt Nam.

Tại đây, tôi sẽ trình bày về một số nét văn hóa đặc sắc về văn hóa chính trị ở Việt Nam cũng như các yếu tố hình thành nên văn hóa chính trị, trình bày các đặc điểm tiêu biểu của văn hóa chính trị ở Việt Nam. Và việc thể hiện trong sự lãnh đạo của đảng và nhà nước về văn hóa chính trị. Cuối cùng tác giả kết luận cho bài tiểu luận.

Tác giả đã có một bài tiểu luận về văn hóa trong việc trình bày về văn hóa chính trị ở Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 13: Văn hóa doanh nghiệp và yếu tố vàng cho sự thành công. Văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Qua quá trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã trình bày bài tiểu luận với đề tài văn hóa doanh nghiệp và các yếu tố vàng cho sự thành công. Nội dung chính trong bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tài chính.

XEM THÊM : Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh [ Bài Mẫu ]

Tại đây, tác giả trình bày các khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp. Trình bày công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Chương hai: trình bày thực trạng trong vấn đề văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Chương ba: trình bày văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận chính cho bài tiểu luận.

Với cách thức trình bày phong phú và logic. Tác giả dựa trên công tác văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực để trình bày về những yếu tố trong việc thực hiện giao tiếp văn hóa doanh nghiệp.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu tiểu luận về văn hóa mà bạn không thể bỏ lỡ khi tham khảo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 14: So sánh văn hóa Việt Nam và văn hóa Đông Nam Á.

Đây là một bài tiểu luận có nội dung tìm hiểu về nền văn hóa Việt Nam đối với nền văn hóa Đông Nam Á. Nội dung trong bài tiểu luận trình bày khái quát như sau:

Chương một: trình bày khái quát về văn hóa Đông Nam Á.

Tại đây, tác giả trình bày khái quát về văn hóa Đông Nam Á và văn hóa Việt Nam cũng như những nét đặc trưng của văn hóa các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chương hai: trình bày văn hóa Việt Nam và những nét đặc trưng khác biệt về văn hóa so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Cuối cùng là phần kết luận.

Tác giả đã có thời gian tìm hiểu trong công tác thực hiện so sánh các nét văn hóa trong khu vực Đông Á đối với nước Việt Nam. Đây sẽ là một trong những bài mẫu tiểu luận về văn hóa để tham khảo nhất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 15: Văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc.

Trong thời kỳ đầu công nguyên. Tác giả đã có thời gian tìm hiểu về quá trình này đối với nền văn hóa. Bài viết của tác giả trình bày về những nét đặc điểm văn hóa của cư dân châu thổ Bắc bộ với tư cách là đại diện và điện hình. Nội dung chính đứa trẻ trình bày như sau:

Phần một: tác giả trình bày về mặt thời gian.

Phần hai: trình bày về mặt không gian và lịch

Phần ba: tác giả trình bày đặc điểm văn hóa thời kỳ Bắc thuộc.

Tại đây tác giả trình bày rõ Ý thức đối kháng kiên trì và bất khuất trước nguy cơ xâm lăng của phong kiến phương Bắc. Trình bày về công tác giữ gìn và bảo tồn cũng như phát triển bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa. Ngoài ra, tác giả còn trình bày với thành tựu đạt được trong việc gin giữ văn hóa thời kỳ Bắc thuộc.

Phần năm: trình bày kết luận.

Tác giả tóm tắt nội dung chính trong bài tiểu luận và đưa ra phần kết luận chính.

Với đề tài phong phú và đa dạng, tác giả đã có bài tiểu luận về văn hóa thành công trong việc trình bày nội dung chính của đề tài cũng như đưa ra các lập luận chặt chẽ.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0973287149